Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny. Ruszają nowe studia podyplomowe

27 maja '21

Super wiadomość! Właśnie ruszyła rekrutacja na międzyinstytucjonalne studia podyplomowe „ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, a nawet w Europie. Jej inicjatorem jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Cel? Wykształcenie kadry edukatorów architektonicznych merytoryczne przygotowanych m. in. do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym i podnoszenia jakości kultury budowania i otaczającej nas przestrzeni.

Potrzeba powszechnego kształcenia w zakresie edukacji o środowisku zbudowanym powinna stać się nieodzownym elementem kształtowania świadomego, obywatelskiego społeczeństwa. Jest to zagadnienie szczególnie ważne w Polsce, kraju, który od 30 lat, od momentu transformacji ustrojowej, odbudowuje i na nowo konstruuje własną kulturę kształtowania przestrzeni, co jest procesem niełatwym, a wręcz niewykonalnym bez równoczesnej edukacji społecznej. Powszechna edukacja w zakresie kultury budowania jest w tym dążeniu elementem niezbędnym. Realizowana w ramach systemu oświaty, a także poza systemem edukacji — w muzeach, ośrodkach i instytucjach kultury itp. jest jedyną drogą do podniesienia społecznej świadomości, ale także i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i środowisko naturalne — czytamy na stronie NIAiU.

edukator architektoniczny

Kluczowymi elementami tego procesu powinni być kompetentni edukatorzy. Stąd też NIAiU, główny inicjator projektu wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej i Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej zdecydowali się na stworzenie międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych studiów podyplomowych na kierunku „ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny”, które pozwolą wykształcić kadrę edukatorów, mediatorów i nauczycieli, którzy mogliby w sposób świadomy i kompetentny prowadzić później indywidualne działania, kursy i wydarzenia, a także wprowadzać zajęcia na temat Baukultur. Koncepcja studiów zasadza się na założeniu interdyscyplinarnego dialogu między kierunkami pedagogicznymi i projektowo-architektonicznymi.

Plakat studiów

© archiwum organizatorów

cel studiów

Celem studiów podyplomowych „ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny” jest wykształcenie edukatorów architektonicznych merytoryczne przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym, w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni. Absolwenci studiów wyniosą z nich umiejętności opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej (PEA), a także jej upowszechniania w instytucjach i ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich. Studia dają także przygotowanie do różnych form prowadzenia tzw. „mediacji architektoniczno-przestrzennej”, czyli społecznej komunikacji wątków związanych z architekturą i urbanistyką, kulturą kształtowania środowiska zbudowanego. Zajęcia dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych.

Rozbudowany moduł zajęć dotyczących metodyki daje absolwentom studiów wiele praktycznych i innowacyjnych (kompetencje XXI wieku, STEAM education, kształcenie poszukujące, współczesne media, metody projektowe itp.) narzędzi oraz inspiracji do tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, programów i wydarzeń edukacyjnych z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej — dostosowanych do specyfiki wykonywanego zawodu, różnych grup odbiorców i obszarów działalności (szkoła, kultura, partycypacja). Przygotowane w toku studiów autorskie scenariusze i programy z zakresu edukacji (innowacje, autorski program kształcenia itp.), kultury, mediacji i partycypacji absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać bezpośrednio w swoich bieżących działaniach zawodowych.

program studiów i kadra

Program studiów obejmuje pięć modułów tematycznych:

  • Baukultur i powszechna edukacja architektoniczna (PEA) (8 godz.),
  • Wstęp do architektury i urbanistyki (28 godz.),
  • Metodyka (42 godz.),
  • Mediacja. Partycypacja. Dostępność (30 godz.),
  • Edukator/mediator PEA (28 godz.).

Wraz z seminarium (8 godz.) oraz zjazdem studia obejmują w sumie 162 godz. dydaktycznych (30 ECTS). Program jest realizowany w obrębie dwóch semestrów akademickich. Swoim zakresem obejmuje cztery spotkania weekendowe w pierwszym semestrze oraz pięć spotkań weekendowych, oraz zjazd (18 godz.) w drugim semestrze. Studia zaplanowane są w formule hybrydowej: comiesięczne spotkania są realizowane w formule zdalnej, a zjazd w formie stacjonarnej — równocześnie maksymalnie w trzech lokalizacjach: w Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

Zajęcia poprowadzą: dr Dorota Wantuch-Matla (kierowniczka studiów), dr Katarzyna Domagalska (kierowniczka merytoryczna ze strony NIAiU), dr Elżbieta Kusińska (koordynatorka studiów z ramienia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej) oraz dr. Piotr Marczak (koordynator studiów z ramienia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej).

 Studia podyplomowe

© archiwum organizatorów

rekrutacja

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).
Uczestnikami studiów mogą być m.in.: absolwenci kierunków: architektury, kierunków artystycznych, projektowych, humanistycznych, a także nauczyciele, wychowawcy w świetlicach szkolnych, muzealnicy, pracownicy domów kultury, animatorzy kultury, liderzy lokalni/regionalni, osoby pracujące w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Osoby chcące zwiększyć swoje kwalifikacje w dziedzinie edukacji i mediacji architektoniczno-przestrzennej.

  • termin składania dokumentów: 13 maja do 30 września 2021 roku
  • planowany termin rozpoczęcia studiów: 1 października 2021 roku

Więcej informacji o kierunku oraz procesie rekrutacji i niezbędne dokumenty znajdziecie na stronie studiów oraz NIAiU.

  

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE