Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Hanna Zdanowska o energetycznej regeneracji miast

31 sierpnia '23

Artykuł pochodzi z numeru A&B 6|23

Energetyczna regeneracja miast

Miasta, jak dowodzą statystyki i badania nad emisyjnością, są największymi generatorami efektu cieplarnianego. To tutaj zatem tkwi największy potencjał do zmian poprzez odpowiednie procesy regeneracyjne i adaptacyjne. Miasta są jednocześnie największymi źródłami innowacji i dobrych praktyk. Odpowiednia polityka publiczna — globalna, regionalna i lokalna — może przyśpieszyć procesy regeneracyjne i adaptacyjne. Procesy regeneracyjne są kluczowym zagadnieniem ruchu Open Eyes Economy. Regeneracja polega na odkrywaniu przydatności każdego składnika potencjału wytwórczego w nowych warunkach i odpowiednim włączeniu go do produktywnego i rozwojowego obiegu. Energetyczna regeneracja miast to bardzo istotny dla przyszłości proces przemian we wszystkich sferach funkcjonalno-przestrzennych: wytwórczej, społecznej i środowiskowo-przestrzennej.

Ogromnie się cieszę, że Łódź po raz trzeci jest gospodarzem Kongresu Energetyczna Regeneracja Miast. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca na organizację międzynarodowej debaty na temat przyszłości energetycznej miast niż łódzka EC1 — dawna elektrownia, która po rewitalizacji zyskała nowe kulturalno-edukacyjne funkcje i ponownie napełnia łodzian dobrą energią. III Kongres Regeneracja Miast będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast w kontekście przemian energetycznych. Podczas wydarzenia odbędzie się pionierski, pierwszy łódzki okrągły stół energetyczny — debata o stanie energetyki w polskich miastach i Łodzi.

 

Hanna Zdanowska

prezydentka Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska — ukończyła inżynierię środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po studiach budowała łódzkie osiedla Retkinię i Radogoszcz. Przez sześć lat pełniła funkcję dyrektorki biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jesienią 2007 roku wybrana posłanką do Sejmu RP z listy Platformy Obywatelskiej. Po zwycięstwie w wyborach samorządowych została zaprzysiężona na stanowisko Prezydentki Miasta Łodzi. Obecnie sprawuje swoją trzecią kadencję. Od grudnia 2019 roku jest członkinią Europejskiego Komitetu Regionów (EKR). W obecnej kadencji EKR zasiada w Komisji ENVE — Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii, Komisji SEDEC — Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury. Jest także członkinią Grupy Roboczej EKR Green Deal Going Local, Ambasadorką Paktu na rzecz Klimatu z ramienia EKR oraz Krajową Ambasadorką ds. Porozumienia Burmistrzów.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE