Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Jak kształtować dobrą architekturę mieszkaniową? Odpowiada Piotr Sobociński

02 czerwca '23

Artykuł z numeru A&B 05|2023

Jak kształtować dobrą architekturę mieszkaniową?

Port Drzewny

Port Drzewny — Toruń | proj.: Sobociński Architekci

wizualizacje: © Sobociński Architekci

Architektura mieszkaniowa jest sceną naszej codzienności, na której rozgrywa się nasze życie. Stanowi większość zabudowy, z którą stykamy się na co dzień. To ona kształtuje miejsca, w których znajdujemy się najczęściej, ubiera je w formy, kolory, detale. Wpływa na to, jak odbieramy przestrzeń, czy jest ona dla nas przyjazna, czy wręcz przeciwnie, zniechęcająca nas do jej odkrywania. Kształtuje tę przestrzeń zarówno w skali, którą widujemy z okien samochodów, przesuwającą się w szybkim tempie, jak i w tej, której bezpośrednio dotykamy, funkcjonując w obrębie naszego budynku, osiedla, dzielnicy. Dlatego najważniejszą jej cechą — według mnie — powinna być jej utylitarność. Dobra architektura przede wszystkim powinna bazować na prawidłowych funkcjonalnych rozwiązaniach projektowanej przestrzeni. Być tak tworzona, by móc zaspokoić potrzeby wielu odbiorców, z których każdy może mieć inne wymagania. Wizualnie powinna być atrakcyjna, ale jednocześnie unikać niepotrzebnej kontrowersji czy krzyku. Myślę, że szukanie architektonicznego charakteru projektowanych budynków powinno być wypadkową tego, co nazywamy własnym językiem projektowym architekta, i kontekstu miejsca, otaczającej zabudowy, z którą nowy budynek musi korespondować.

Port Drzewny

Port Drzewny — Toruń | proj.: Sobociński Architekci

wizualizacje: © Sobociński Architekci

Wydaje się, że to wszystko nie pozostawia wielkiego pola do eksperymentowania. O to jednak pokusić się można przecież w detalu. Bardzo silnie wpływa on na unikalny charakter projektowanej zabudowy, z którym mieszkańcy mogą się identyfikować.

Same lokale mieszkalne, siłą rzeczy na etapie projektu budynku kształtowane uniwersalnie, są tylko punktem wyjściowym, białym płótnem dla przyszłych mieszkańców. Środkiem do uzyskania optymalnej dla każdego przestrzeni funkcjonowania co dnia.

Port Drzewny

Port Drzewny — Toruń | proj.: Sobociński Architekci

wizualizacje: © Sobociński Architekci

Piotr Sobociński

 

Sobociński Architekci, prezes SARP Oddział Toruń

Wszystkie odcinki tego cyklu znajdziecie tu: Jak naprawić polskie mieszkalnictwo? Zapytaliśmy ekspertów.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE