Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej w Muzeum Książąt Lubomirskich

15 stycznia '20

Zachęcamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej przyszłego Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Fundację Art Transparent.

Nowa siedziba ossolińskiego Muzeum Książąt Lubomirskich, według projektu architektów z pracowni WXCA, stanie pomiędzy ul. Fredry, Szewską i placem Uniwersyteckim. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej koncepcji scenograficznej wystawy stałej, która zostanie zrealizowana na pierwszym piętrze nowego budynku.

Konkurs na koncepcję aranżacji wystawy głównej jest kolejnym etapem przygotowań do otwarcia muzeum. Dzięki konkursowi Ossolineum zamierza wybrać projektantów, z którymi pracować będzie nad ostateczną koncepcją wystawienniczą.

Dlatego do udziału w konkursie zapraszamy osoby i firmy, które udokumentują wykonanie koncepcji aranżacji wystawy wykorzystującej obiekty sztuki, w tym obiekty zabytkowe, udostępnionej zwiedzającym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania prac — mówi Michał Bieniek z Fundacji Art Transparent, która na zlecenie Ossolineum koordynuje organizację konkursu.

Stała ekspozycja muzeum składać się będzie z holu, galerii głównej, gabinetu prac na papierze oraz skarbca wraz z przedsionkiem. W holu planowane jest zaprezentowanie Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa Janusza Witwickiego.

archiwalne zdjęcie

archiwalne fotografie Muzeum Książąt Lubomirskich

© archiwum organizatorów

Projekt koncepcyjny wystawy stałej powinien uwzględniać: propozycję formy prezentowania zabytków, wstępne projekty gablot ekspozycyjnych i elementów scenograficznych oraz identyfikację wizualną. Proponowane rozwiązania powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także osób starszych i dzieci. Projekt może uwzględniać nowoczesne rozwiązania, takie jak multimedia, dyfuzory zapachów, systemy dźwiękowe itp. W koncepcji preferowane będą rozwiązania ekologiczne, w tym materiały z recyklingu oraz oszczędne oświetlenie, a także specjalnie zaprojektowane miejsca do siedzenia, które mogą być nowoczesną interpretacją mebli wypoczynkowych znajdujących się niegdyś w lwowskiej siedzibie muzeum. Konkursowa koncepcja powinna uwzględniać możliwość realizacji zajęć edukacyjnych w przestrzeni wystawienniczej.

Prace konkursowe należy składać do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 na adres:
Fundacja Art Transparent, ul. Ofiar Oświęcimskich ½, 50069 Wrocław.
Kontakt email: konkurs.mkl@arttransparent.org

Pula nagród wynosi 60 000 PLN.

Jury

Nadesłane prace oceni jury w składzie: dr Adolf Juzwenko (przewodniczący jury, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), Michał Bieniek (Fundacja Art Transparent), Piotr Górajec (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), Marcin Hamkało (Muzeum Pana Tadeusza), Ewa Pluta (Muzeum Miejskie Wrocławia) oraz Jacek Sutryk (Prezydent Wrocławia).

Więcej informacji znajdziecie na stronach internetowych organizatorów: arttransparent.orgossolineum.pl.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE