Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na projekt Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej

10 grudnia '20

Urząd Miasta Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała zapraszają do udziału w jednoetapowym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego Dworca Kolejowego w Bielsku. Czas na złożenie prac upływa 31 marca 2021 roku.

Celem rozpisanego przez bielski SARP konkursu architektoniczno-urbanistycznego jest opracowanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych pod przyszłą budowę nowoczesnego centrum komunikacyjno-przesiadkowego. Nadesłane na konkurs koncepcje posłużą do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego podstawę dla nowej zabudowy wokół Dworca Kolejowego. Obszar objęty konkursem to prestiżowa działka o wielkości prawie trzydziestu hektarów.

podejście miastotwórcze

Jak mówi Maciej Zuber, prezes SARP oddział Bielsko-Biała:

Oczekujemy dużego zainteresowania biur z regionu, liczymy też na pracownie z całego kraju. Zależy nam na spójnej i atrakcyjnej koncepcji zagospodarowania terenu w otoczeniu dworca. Obszar przeznaczony jest pod nowoczesne centrum przesiadkowe, dlatego architekci będą musieli pogodzić w jednym miejscu różnorodne funkcje i formy użytkowania. W przyszłości ma to być nie tylko brama miasta, ale również miejsce, z którego na co dzień będą korzystać mieszkańcy Bielska i całego Podbeskidzia. Liczymy na podejście miastotwórcze, niepozbawione wrażliwości na elementy zgodne z duchem Bielska.

poszanowanie historycznego sąsiedztwa

Bardzo istotne dla projektu będą uwarunkowania historyczne, architekci powinni wziąć pod uwagę. Chodzi przede wszystkim o sąsiedztwo zabytkowego budynku dworca. Wzniesiony w 1890 roku według projektu Carla Schulza obiekt poddano w latach 1995 – 2001 generalnemu remontowi. Wraz z nim zmodernizowano wnętrza, za co został nagrodzony Główną Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku”.

Nie chcemy, aby ten cenny architektonicznie obiekt pozostał perłą w błocie. Dlatego wiążemy duże nadzieje z konkursem, który odmienić ma tereny wokół dworca, przez co sam gmach zyska zupełnie nową oprawę — dodaje Maciej Zuber.

kalendarium konkursu

W konkursie mogą brać udział wszyscy architekci lub biura posiadające uprawnienia projektowe.

  • składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu: do 18 stycznia 2021 roku,
  • dopuszczenie do konkursu: 29 stycznia 2021 roku,
  • składanie prac konkursowych: do 31 marca 2021 roku,
  • rozstrzygnięcie konkursu: 30 kwietnia 2021 roku.

Organizatorzy przewidują również wystawę i dyskusję pokonkursową. Regulamin oraz materiały konkursowe dostępne są stronie internetowej SARP Bielsko-Biała.

Zapytania można przesyłać na adres: konkurs.cp-bielsko@sarp.com.pl

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE