Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na projekt energoefektywnego przedszkola w Michałowicach

13 sierpnia '20

Zapraszamy do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Gminę Piaseczno.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej lub najlepszych koncepcji na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację inwestycji. Ogłoszenie konkursu na koncepcję przedszkola w Michałowicach jest pierwszym etapem inwestycji, której efektem będzie wybudowanie — po zakończeniu budowy przedszkola w Regułach — drugiego z zaplanowanych, nowoczesnych i energooszczędnych przedszkoli.

nowoczesne przedszkola

W północnej części gminy Michałowice zaplanowano w 2019 roku budowę dwóch nowoczesnych obiektów przedszkolnych: w Regułach i w Michałowicach. Obydwa obiekty powstaną w wyniku realizacji projektów wykonanych na podstawie koncepcji wyłonionych w konkursach architektonicznych. Docelowo oba przedszkola będą mieściły 14 oddziałów — po 7 w każdym z nich. Programy obydwu przedszkoli są zbliżone, przy czym uwzględniają specyfikę każdej z lokalizacji — przedszkole w Regułach powstanie na terenie dotychczas użytkowanym rolniczo, natomiast przedszkole w Michałowicach zastąpi przedszkole istniejące, zajmujące dwa parterowe budynki z różnych okresów: budynek w tzw. „Ciechanów” z lat 50. XX wieku i 3 sale zajęć w budynku o technologii modułowej. Konkurs na przedszkole w Regułach został rozstrzygnięty w 2019 roku, zgodnie ze zwycięską pracą konkursową został wykonany projekt, a budowa rozpocznie się w najbliższych tygodniach.

przedszkole w Michałowicach

Do konkursu dopuszczone będą prace zawierające:

  • szczegółową koncepcję architektoniczną energoefektywnego przedszkola, wraz z towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania terenu oraz obsługą komunikacyjną,
  • koncepcję rozwiązań, w tym rozwiązań branżowych, przewidzianych do zastosowania w celu ograniczenia energochłonności, podniesienia efektywności energetycznej budynku, oraz zapewniających neutralność obiektu dla środowiska,
  • koncepcję układu parkowania i komunikacji, elementów małej architektury, zieleni oraz innych elementów zagospodarowania wynikających z wytycznych regulaminu, oraz zaproponowanych przez uczestników autorskich rozwiązań projektowych.

kalendarium konkursu

  • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 września br.
  • dopuszczenie do konkursu: do 25 września br.
  • składanie prac konkursowych: do 2 grudnia br.
  • ogłoszenie wyników: 17 grudnia br.

Więcej informacji, szczegółowy regulamin oraz adres pod który należy składać wnioski, dostępne są na stronie konkursu.

 

oprac. red.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie
IGP Melted Metal - nowy wymiar powierzchni metalicznych
INSPIRACJE