Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na projekt przedszkola w Michałowicach rozstrzygnięty!

18 grudnia '20

17 grudnia br. podczas zdalnej konferencji prasowej poznaliśmy wyniki konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Gminę Piaseczno.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej lub najlepszych koncepcji na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację inwestycji. Konkurs na koncepcję przedszkola w Michałowicach jest pierwszym etapem inwestycji, której efektem będzie wybudowanie — po zakończeniu budowy przedszkola w Regułach — drugiego z zaplanowanych, nowoczesnych i energooszczędnych przedszkoli.

Na konkurs wpłynęło 56 prac. Sąd konkursowy w składzie: Maria Saloni-Sadowska (Przewodnicząca), Dominik Górecki (Sędzia referent), Piotr Jurkiewicz (Asystent sędziego referenta z prawem głosu, ekspert od efektywności energetycznej budynków), Małgorzata Pachecka (Wójt Gminy Michałowice), Dorota Bagińska (OW SARP), Renata Bontron (dyrektor przedszkola w Michałowicach), Jarosław Sobol, Tomasz Łoziński oraz Rafał Mroczkowski jako Sekretarz obradował w formie zdalnej i stacjonarnej od 5 do 16 grudni br. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło 17 grudnia br. na konferencji prasowej w Urzędzie Gminy Piaseczno.

nagrody

Ze względu na dość wyrównany poziom zgłoszonych prac oraz na występujące w nich błędy (które mogą zostać poprawione w dalszych etapach projektowania) jury uznało jednogłośnie, że nie przyznaje pierwszej nagrody. W zamian za to zdecydowano się na przyznanie dwóch równorzędnych nagród drugich oraz nagrody trzeciej. Dodatkowo trzy prace zostały nagrodzone równorzędnymi wyróżnieniami, a dwie prace wyróżnieniami honorowymi.

Dwie prace nagrodzone 2. nagrodą pieniężną oraz zaproszeniem do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia dają szansę Gminie Michałowice na spełnienie założeń i celów konkursu, wymagają jednak wprowadzenia uszczegółowień zgodnie z zaleceniami Sądu Konkursowego [...]. Sąd Konkursowy ma nadzieję, że w wyniku konkursu i przeprowadzonych negocjacji zostanie zrealizowany projekt oryginalny i funkcjonalny, wnoszący nowe wartości w przestrzeń Osiedla Michałowice i dobrze służący jego mieszkańcom.

dwie 2. nagrody równorzędne

2. nagrodę równorzędną w wysokości 21 tys. zł przyznano propozycji warszawskiej pracowni 2pm Piotr Musiałowski, przygotowanej w zespole: Michał Adamczyk, Szymon Chwazik, Piotr Musiałowski, Karol Perkowski.

2. nagroda
równorzędna. Przedszkole w Michałowicach

2. nagroda równorzędna, proj.: 2pm Piotr Musiałowski, Michał Adamczyk, Szymon Chwazik, Piotr Musiałowski, Karol Perkowski

© 2pm Piotr Musiałowski, Michał Adamczyk, Szymon Chwazik, Piotr Musiałowski, Karol Perkowski

Jak czytamy w opinii jury:

Projektowany budynek jest oszczędny w środkach wyrazu, które konsekwentnie zostały użyte na zewnątrz, jak i we wnętrzach budynku. Cechuje się uniwersalną prostotą i przejrzystością idei adekwatną dla jego funkcji i lokalizacji. W sposób bardzo klarowny został zaprojektowany układ funkcjonalny budynku. Na szczególne podkreślenie zasługuje lokalizacja wszystkich sal dla dzieci na kondygnacji parteru. Sale te w jednakowy sposób zostały doświetlone naturalnym światłem. [...] Lokalizacja obiektu na działce jest trafna urbanistycznie. Doceniono ciekawy i różnorodny program rekreacyjny wraz z podziałem na grupy wiekowe zaproponowany w ogrodzie przedszkolnym. Z rozwiązań mających wpływ na efektywność energetyczną podkreślić należy zwartą bryłę, przemyślane rozmieszczenie okien i ograniczenie ilości potencjalnych mostków termicznych [...].

Kolejną 2. nagrodę równorzędną otrzymał zespół w składzie: Alicja Rudowska, Pamela Krzyszczak, Martyna Dyś.

2.nagroda
równorzędna dla Alicja Rudowska, Pamela Krzyszczak, Martyna Dyś

2. nagroda równorzędna, proj.: Alicja Rudowska, Pamela Krzyszczak, Martyna Dyś

© Alicja Rudowska, Pamela Krzyszczak, Martyna Dyś

Zaprojektowany budynek odznacza się delikatną, lekką i nienarzucająca się architekturą, która bardzo trafnie wpisuje się w kontekst lokalizacji. Wysoko oceniono główne dyspozycje funkcjonalne i charakter wnętrz z przestronnym, przyjaznym centralnym hallem. Sala rekreacyjna i gimnastyczna oraz jadalnia zostały wydzielone w formie zespołu pomieszczeń na parterze, co pozwala, na ich dogodne użytkowanie w ramach programu przedszkola, a także poza godzinami jego pracy przez lokalną społeczność. Dopracowania i uszczegółowienia wymagają rozwiązania dotyczące ewakuacji w obiekcie i szczegółowe rozwiązania funkcjonalne. Lokalizacja obiektu na działce przedszkola została starannie przemyślana, a dojście do budynku, placyk wejściowy na ternie publicznym i powiązania z terenami otaczającymi stworzą dobrze funkcjonujący układ przestrzenny. Doceniono ciekawy i różnorodny program rekreacyjno-edukacyjny zaproponowany w otoczeniu przedszkola. W zakresie rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną doceniono propozycję zastosowanie konstrukcji drewnianej oraz przemyślaną propozycję przewietrzania naturalnego otwieranymi oknami i świetlikami w hallu jako wspomagającego wentylację mechaniczną z wysokosprawnym odzyskiem energii [...].

3. nagroda

3. nagrodę w wysokości 18 tys. zł oraz wyróżnienie specjalne za rozwiązania neutralne klimatycznie otrzymała pracownia WXCA z zespołem projektowym w składzie: Szczepan Wroński, Michał Starzyński, Edyta Filipczak.

3. miejsce dla WXCA

3. nagroda, proj.: WXCA — Szczepan Wroński, Michał Starzyński, Edyta Filipczak

© WXCA — Szczepan Wroński, Michał Starzyński, Edyta Filipczak

Praca odznacza się ciekawym wyrazem architektonicznym i szczególnymi wartościami z zakresu projektowania zrównoważonego. Kształt budynku został przełamany, tworząc kompozycję dwóch brył, przykrytych płaszczyznami pogrążonych dachów. Decyzja o przełamaniu bryły oraz zorientowaniu skrzydła, mieszczącego sale dla dzieci bezpośrednio na południe, wpłynęła pozytywnie na ekspresję bryły budynku, jednocześnie utrudniając zaprojektowanie czytelnego układu komunikacji pionowej. Wątpliwości sądu wzbudziły ponadto niektóre decyzje funkcjonale, które nie w pełni odpowiadają wymaganiom przyszłego użytkownika. Na wyróżnienie zasługują oryginalne elewacje budynku, nadające obiektowi przyjaznego dla użytkowników i środowiska wyrazu. Za pomocą drobnej skali, doboru naturalnych materiałów oraz wyeksponowania elementów konstrukcji, stworzono naturalny i nowoczesny w odbiorze obiekt. Projekt najpełniej — w śmiały, przemyślany i konsekwentny sposób odpowiada na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Brak podpiwniczenia, konstrukcja drewniana z wypełnieniem z betonu konopnego i rozplanowanie pomieszczeń maksymalizujące zyski słoneczne w sezonie grzewczym i redukujące zagrożenie przegrzewaniem latem, wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych jako wykończeń to tylko niektóre elementy strategii redukcji śladu węglowego. Dzięki zastosowaniu materiałów naturalnych, pozbawionych lotnych związków organicznych zapewniony jest zdrowy klimat pomieszczeń przedszkola. Wielką zaletą projektu jest także jego warstwa edukacyjna — zarówno w budynku, jak i w zagospodarowaniu ogrodu. Doceniono piękny rysunek elewacji z pokazaniem natury materiału — warstw ubijanego betonu konopnego.

wyróźnienia

Jury zdecydowało się na przyznanie trzech wyróżnień i jednego wyróżnienia honorowego. Otrzymali je Jacek Gorczyca, Jakub Wójtowicz, Filip Zieliński za:

Sposób rozplanowania i program zaproponowany w zagospodarowaniu terenu ogrodu i otaczających terenów. Doceniono przyjazny charakter obiektu, który dobrze wpisuje się w otaczającą zabudowę, a także atrakcyjny i klarowny sposób rysunkowej prezentacji rozwiązań.

Wyróżnienie: Jacek
Gorczyca, Jakub Wójtowicz, Filip Zieliński

wyróżnienie, proj.: Jacek Gorczyca, Jakub Wójtowicz, Filip Zieliński

© Jacek Gorczyca, Jakub Wójtowicz, Filip Zieliński

Michał Bamberski i Tomasz Sęczek za:

Rozwiązania przestrzeni wewnętrznej z integrujących hallem zorganizowanym wokół dziedzińca. Decyzja o lokalizacji budynku w miejscu istniejącego przedszkola minimalizuje ingerencję w istniejące środowisko przyrodnicze. Doceniono prosty i konsekwentny pomysł kształtowania elewacji, poprzez wykorzystanie powtarzalnego elementu kwadratowego okna.

Wyróżnienie dla
Michał Bamberski i Tomasz Sęczek

wyróżnienie, proj.: Michał Bamberski, Tomasz Sęczek

© Michał Bamberski, Tomasz Sęczek

M.O.C. Architekci: Błażej Janik, Ewa Janik, Krzysztof Kaczmarczyk, Małgorzata Karolak i Olga Lipińska za:

Klarowną formę i układ funkcjonalny oraz wysoką wartością estetyczną zaproponowanych rozwiązań, oraz czytelny układ przestrzenny wnętrza budynku, z wyraźnym wydzieleniem poszczególnych zespołów funkcjonalnych.

Wyróżnienie dla
M.O.C. Architekci

wyróżnienie, proj.: M.O.C. Architekci — Błażej Janik, Ewa Janik, Krzysztof Kaczmarczyk, Małgorzata Karolak, Olga Lipińska

© M.O.C. Architekci — Błażej Janik, Ewa Janik, Krzysztof Kaczmarczyk, Małgorzata Karolak, Olga Lipińska

Wyróżnienie honorowe przyznano wrocławskiej pracowni JASTAA. W skład zespołu autorskiego wchodzili: Adam Stafiniak, Jacek Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn, Zuzanna Róg. Projekt wyróżniono za:

Ciekawą próbę zmniejszenia optycznie bryły budynku, poprzez umieszczenie część funkcji na kondygnacji podziemnej odkrytej poprzez ukształtowanie terenu i doświetlonej „zieloną fosą”. W ten sposób budynek zyskał drugą kondygnację przyziemia, w której umieszczono zespół sal rekreacyjnych oraz jadalnię wraz z zapleczem, umożliwiające niezależne ich funkcjonowanie. Doceniono lekką pawilonową, architekturę obiektu.

Wyróżnienie
honorowe, pracownia JASTAA

wyróżnienie honorowe, proj.: JAASTA — Adam Stafiniak, Jacek Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn, Zuzanna Róg

© JAASTA — Adam Stafiniak, Jacek Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn, Zuzanna Róg

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE