PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Centrum szczecińskiego Dąbia na nowo! Konkurs architektoniczny rekomendowany przez SARP

02 listopada '20

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” ogłosiło rekomendowany przez szczeciński oddział SARP konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno‑architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i Anieli Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru starego miasta Dąbie.

Osiedle Dąbie w Szczecinie, istniejąca od XII wieku słowiańska osada zlokalizowana w zakolu rzeki Płoni i przy południowym brzegu jeziora Dąbie, w 1939 roku stało się jedną z dzielnic Wielkiego Miasta Szczecin. Choć po II wojnie światowej miasto zniszczone było w około 75‑80 procentach, na terenie Dąbia nadal znaleźć można pozostałości murów obronnych, późnorenesansowy dworek myśliwski, dominujący nad dzielnicą kościół neogotycki czy wpisane do gminnej ewidencji zabytków przedwojenne kamienice.

ideowy model przekształceńideowy model przekształceńideowy model przekształceń

ideowy model przekształceń, załącznik do regulaminu

© archiwum organizatorów

Powojenną zabudowę centrum rozpoczęto dopiero w latach 60. XX wieku i choć, jak czytamy w regulaminie konkursu, od strony urbanistycznej i architektonicznej było to przedsięwzięcie chybione, zachowano ukształtowaną w średniowieczu historyczną siatkę ulic, uzupełniając ją nowymi budynkami. Najstarszą część osiedla wyznaczają ulice: Cicha, Koszarowa, Dziennikarska, Ustki i Drukarska oraz biegnące między nimi między innymi: Oficerska, Miernicza, Lekarska i Anieli Krzywoń. Po wojnie nie zdecydowano się na odtworzenie historycznej zabudowy i nie uwzględniono ludzkiej skali architektury, co znacznie zaburzyło czytelność układu. Skutkiem tego, jak piszą organizatorzy konkursu, centrum Dąbia można uznać za typowe blokowisko z lat 60. i 70. XX wieku.

pomysły na rewitalizację starego Dąbia

Obecne plany dotyczące rewitalizacji starego Dąbia są szansą na to, że zaniedbana i zapomniana dotąd część Szczecina może stać się jedną z najbardziej komfortowych i popularnych w całym mieście przy zachowaniu tradycji miejsca, którą definiują: czytelna geometria układu urbanistycznego, przekroje ulic, gra proporcji ulic do wysokości zabudowy, parametry zabudowy i rozdrobnienie jej frontów przypominające o staromiejskim pochodzeniu zabudowy — dodają organizatorzy.

mapa zasadnicza terenumapa zasadnicza terenumapa zasadnicza terenu

mapa zasadnicza terenu, zadanie 1, załącznik do regulaminu

© archiwum organizatorów

Przedmiotem konkursu są dwa zakresy projektowania: ideowy i realizacyjny. Zakres ideowy obejmuje obszar I całego starego miasta ze wskazanymi obszarami II i III będącymi podstawą do przyszłych przekształceń przestrzennych, w tym kwartałów zabudowy pomiędzy ulicami: Mierniczą, Oficerską, Lekarską, Anieli Krzywoń i Cichą. Zakres realizacyjny obejmuje działki w wyznaczonych kwartałach zabudowy będące we władaniu Zamawiającego.

mapa zasadnicza terenumapa zasadnicza terenumapa zasadnicza terenu

mapa zasadnicza terenu, zadania 2 i 3, załącznik do regulaminu

© archiwum organizatorów

Te dwie wzajemnie uzupełniające się i potwierdzające skale spojrzenia mają stanowić impuls i wzór do dalszej konsekwentnej naprawy starego miasta Dąbie; dzielnicy zniszczonej przez wojnę, niewłaściwie odbudowanej, choć posiadającej ogromny potencjał wynikający z historii — piszą organizatorzy konkursu.

jury

Prace oceniać będzie Sąd Konkursowy w składzie: Magdalena Staniszkis (przewodnicząca, SARP Warszawa), Marek Orłowski (zastępca przewodniczącej, SARP Szczecin), Tomasz Cykalewicz (referent, SARP Szczecin), Jarosław Bondar (Architekt Miasta, UM Szczecin), Angelika Szerniewicz (Biuro Planowania Przestrzennego Miasta), Michał Dębowski (Miejski Konserwator Zabytków), Robert Kowalski‑Bertus (Spółdzielnia Mieszkaniowa „KIELNIA”), Jolanta Skoncej (Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”) i Marek Szymański (bez prawa głosu, SARP Szczecin).

nagrody

1. nagroda 30 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
2. nagroda 25 000 PLN brutto,
3. nagroda 18 000 PLN brutto,
dwa wyróżnienia w wysokości 8 000 PLN brutto.

kalendarium

Ogłoszenie konkursu: 30.10.2020 r.,
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 7.12.2020 r. do godziny 15:00,
składanie prac konkursowych do 31.03.2021 r. do godziny 14:00,
ogłoszenie wyników konkursu: 23.04.2021 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdziecie na stronie internetowej organizatora.

 
oprac.: Ola Kloc

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie
IGP Melted Metal - nowy wymiar powierzchni metalicznych
INSPIRACJE