Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs wzornictwa przemysłowego. Projekt Arting 2020

20 maja '20

Jeszcze do 30 maja br. macie czas na zgłoszenie swoich projektów na konkurs Arting 2020. Tegorocznym tematem jest „Dziedzictwo”. Organizatorzy oczekują pomysłów poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

Celem konkursu Arting organizowanego przez Fundację Ludzie-Innowacje-Design jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych, oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim.

konkurs wzorniczy — dla kogo?

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia, a także projekty już zrealizowane, przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

zrównoważony rozwój

Projekty wzornicze można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • technologia — przedmioty i procesy zgodne z rozwojem zrównoważonym.
  • środowisko — ochrona środowiska i podnoszenie świadomości przyrodniczej.
  • dziedzictwo — projekty inspirowane dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego Euroregion Beskidy.

kalendarium konkursu

  • data zgłaszania projektów: do 31 maja br.
  • formularz konkursowy: dostępny na stronie Arting
  • adres: biuro@flid.pl
  • ogłoszenie wyników: czerwiec br.

Zgłoszone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej. Pula nagród w konkursie to trzydzieści tysięcy złotych. Organizatorzy przewidzieli nagrodę główną, nagrodę dla zwycięscy poszczególnych kategorii oraz wyróżnienia.

projekt Arting

Projekt Arting to nie tylko konkurs ale też impreza edukacyjna promującą ludzi i wiedzę. W ramach projektu organizowany jest cykl wystaw i seminariów m. in. w Bielsku-Białej, Ostrawie, Krakowie i Katowicach. Wystawa online, publikacje, film. Konkurs ma formułę międzynarodową i jest elementem polsko-czeskiej akcji edukacyjnej na terenie Euroregion Beskidy finansowanej dzięki programowi Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała. Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE