NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Mateusz Mikołajów – „Centrum edukacji i badań nad zmianami klimatu”

29 października '20
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2018
Nazwa: „CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ NAD ZMIANAMI KLIMATU”
Autor: Mateusz Mikołajów
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotor:

dr Maciej Stojak

Projektowany obiekt celowo zlokalizowano w byłym wyrobisku wapienia Odra I w Opolu. Ten silnie przekształcony obszar doskonale obrazuje, jak człowiek wpływa na środowisko przyrodnicze oraz jak natura radzi sobie z tymi zmianami.

Kwadratowy obiekt symbolicznie scala otaczające go tereny. Pierwszym z nich jest czynna kopalnia Odra II symbolizująca eksploatację natury; kolejny to cementownia Odra Opole symbolizująca przetworzenie surowców; miasto efekt pracy człowieka oraz jego schronienie; oraz kamionka Odra I  obraz odradzającej się natury.

schemat

schemat

© Mateusz Mikołajów

patio

Wewnątrz założenia znajduje się duże patio. Jest to próba włączenia środowiska przyrodniczego w funkcjonowanie obiektu. Jego centralne usytuowanie wpływa korzystnie na mikroklimat, obniżając temperaturę i regulując wilgotność powietrza. Patio jest również częścią ekspozycji, pokazane są tu gatunki roślin, które można uprawiać na terenach poeksploatacyjnych.

patio — zielone
serce budynku

patio — zielone serce budynku

© Mateusz Mikołajów

materiały

Kontekst widoczny jest również w użytych w projekcie materiałach. Jako materiał główny zastosowano beton od dawna produkowany w Opolu. Jeszcze w 1968 roku na terenie miasta funkcjonowały cztery zakłady produkujące cement. Dziś działa jeden sąsiadująca z terenem opracowania cementownia Odra Opole. Materiałem uzupełniającym jest kamień wapienny również materiał charakterystyczny dla architektury Opolszczyzny.

funkcja

Projektowany obiekt jest podzielony funkcyjnie na trzy części: ekspozycję mającą służyć edukacji na temat zmian klimatu i wpływu człowieka na nie, część warsztatowokonferencyjną służącą poszukiwaniom sposobów na zatrzymanie zmian klimatu, oraz część badawczą, w której te rozwiązania są wdrażane.

schemat

schemat

© Mateusz Mikołajów

ekspozycja

Ekspozycja została zrealizowana w formie pomieszczeń rozszerzonej rzeczywistości. Umożliwia to łatwą modyfikację treści ekspozycji. Jest to również atrakcyjny sposób prezentacji dla młodych zwiedzających. Przechodząc przez kolejne pomieszczenia, poznajemy różne światy:

  1. Natura bez człowieka obraz świata, w którym ingerencja człowieka jest ograniczona;

  2. Natura z człowiekiem obraz świata dewastowanego przez człowieka;

  3. W następnym pomieszczeniu znajduje się donica, w której na wyższej kondygnacji rośnie drzewo. Przez ściany donicy widoczne są korzenie drzewa i ziemia. Symbolizuje to konieczność refleksji, powrotu do korzeni, do natury. Można to odczytywać również jako konieczność zejścia do podziemi w razie drastycznego pogorszenia warunków zewnętrznych;

  4. Następne pomieszczenie to wizja świata przyszłości opartego na koegzystencji człowieka i natury. Istnieje tu również możliwość prezentacji studenckich projektów miast przyszłości jako możliwych do podjęcia scenariuszy;

  5. Ostatnim elementem ekspozycji jest wejście do ogrodu energetycznego znajdującego się na kondygnacji powyżej. Znajdują się w nim niekonwencjonalne urządzenia do wytwarzania prądu. Kończy się ono drzewem symbolizującym naturalne przemiany energii w naturze.

widoki

Bardzo ważnym elementem projektu jest widok z okien, który staje się elementem ekspozycji. Widoczna na wizualizacji scena przedstawia górującą nad wyrobiskiem wciąż działającą cementownię Odra, która jest zestawiona z odradzającym się środowiskiem przyrodniczym kamionki.

wizualizacja centrum edukacji i badań nad zmianami klimatu widok
z okien jest elementem ekspozycji

wizualizacje: bryła i widok z okien, który stanowi element ekspozycji

© Mateusz Mikołajów

podsumowanie

Projekt porusza ważną kwestię związaną z postępującymi zmianami klimatu oraz odpowiedzialnością, jaka ciąży na ludziach. Dokonuje się to w trzech obszarach: edukacyjnym (poprzez ekspozycję), promocyjnym (poprzez prowadzenie warsztatów) oraz badawczym (poprzez badania w laboratoriach). Jest to miejsce, które uczy, miejsce, w którym rodzą się nowe pomysły oraz w którym pomysły te są wdrażane.

 
Mateusz
MIKOŁAJÓW

© Autor

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE