Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

MBA Kraków 2019

26 marca '19

W dniach 8–9 października br. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się organizowane przez władze miejskie oraz lokalny oddział SARP Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2019. Krakowskie biennale jest imprezą cykliczną, odbywającą się od roku 1985. Tytuł tegorocznej edycji wydarzenia brzmi: „Połączenia – miasto i rzeka”.

[informacje od organizatorów]

„Wraz ze zmianą roli historycznych centrów europejskich miast z bazy przemysłowej na funkcje rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne, zmienia się także sytuacja rzek w miastach. Wisła była niegdyś centralną arterią transportową dla gospodarki miejskiej. To uległo zmianie. Rzeka nadaje dzisiaj miastu walory rekreacyjne. Czy można zreinterpretować teraz związek między miastem a jego rzeką, nadać mu silniejsze połączenie, impuls za pomocą nowych urządzeń, nowe życie i funkcje, nowe znaczenie dla całego środowiska miejskiego? Stare Miasto Krakowa jest nadal zdominowane przez potężny zamek na Wawelu, którego wieże wznoszą się nad brzegami rzeki. Na północ od Wawelu rozciąga się centrum miasta, z jego wspaniałą przestrzenią publiczną — Rynkiem, zawarte w granicach dawnych fortyfikacji. Obszar ten, dzisiejsze Planty, został zamieniony z początkiem dziewiętnastego wieku na miejski park. W miejscu, gdzie sięga on północnej strony Wawelu i zbliża się do rzeki, z jakiegoś powodu nie nawiązuje z nią połączenia. Czy ten teren wzdłuż północnego łuku rzeki, przy zamku, mógłby stać się brakującym ogniwem dla miasta? Czy to tam Stare Miasto mogłoby spotkać się z nowymi rekreacyjnymi zasobami rzeki i historycznym znaczeniem zamku? Czy ten obszar, między Plantami a Wisłą, mógłby stać się miejscem, gdzie trzynaście milionów gości odwiedzających co roku Kraków znalazłoby nowe i atrakcyjne urządzenia i gdzie mieszkańcy mogliby przeżyć doświadczenia uzupełniające miejską narrację? Obszar ten, wciśnięty między Stare Miasto, zamek a rzekę może stwarzać okazję do znalezienia niektórych odpowiedzi na pojawiające się wyzwania za sprawą wykorzystania projektowania urbanistycznego, architektury i dizajnu. W przyszłych dziesięcioleciach, w miarę wzrostu znaczenia równowagi środowiska, w sytuacji częstszych powodzi, a także większego nacisku na rekreację, połączenie pomiędzy miastem a Wisłą mogłoby stanowić wyzwanie dla nowej generacji architektów, by przemyśleli swe role w historycznym rozwoju miasta” — piszą organizatorzy biennale.

trzy konkursy

W ramach MBA Kraków 2019 zaplanowano trzy konkursy: konkurs architektoniczno-urbanistyczny (A), konkurs seminarium (B) oraz konkurs multimedialny (C).

Do udziału w konkursach zaproszeni są wszyscy profesjonaliści — przedstawiciele takich dziedzin, jak architektura, urbanistyka, fotografia, sztuka filmowa, historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, studia miejskie, socjologia, antropologia, komunikacja, a także turystyka, przyroda czy geografia.

Termin składania prac upływa 4 września br.

konkurs A

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny ma charakter otwarty, koncepcyjny. Jego celem jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA Kraków 2019: „Połączenia – miasto i rzeka”. Komisarzem konkursu jest Marcin Włodarczyk.

Nagrody w konkursie A: I – 50 tys. PLN; II – 30 tys. PLN; III – 20 tys. PLN.

konkurs B

Konkurs dotyczy konkurencji seminarium, której przedmiotem są referaty, prezentacje i manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska, związane z głównym tematem MBA Kraków 2019. Komisarzem konkursu jest dr Marta A. Urbańska.

Nagrody w konkursie B: I – 10 tys. PLN; II – 6 tys. PLN; III – 4 tys. PLN.

konkurs C

Konkurs multimedialny. Jego celem jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA Kraków 2019 i operującej takimi narzędziami jak kamera czy aparat fotograficzny. Komisarzem konkursu jest Paweł Wieczorek.

Nagrody w konkursie C: w kategorii „Fotografia” – 10 tys. PLN; w kategorii „Film” – 10 tys. PLN.

jury

Prace konkursowe oceniane będą przez siedmioosobowe jury w składzie: Peter Butenschøn (kurator MBA Kraków 2019, przewodniczący jury, architekt i planista z Oslo), Oana Bogdan (założycielka i partnerka biura Bogdan & Van Broeck z Brukseli), Lennart Grut (starszy partner w londyńskim biurze Rogers Stirk Harbour + Partners), Jan Kleihues (założyciel i partner berlińskiego biura Kleihues + Kleihues), Wojciech Małecki (sędzia referent, założyciel i partner Biura Projektowego Małeccy), prof. Ewa Kuryłowicz (wiceprezes warszawskiej pracowni Kuryłowicz & Associates) i Marta Sękulska-Wrońska (partnerka w warszawskiej pracowni WXCA).

pytania

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów:

mba-competition@sarp.krakow.pl (konkurs A)

mba-seminar@sarp.krakow.pl (konkurs B)

mba-multi@sarp.krakow.pl (konkurs C)

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową organizatorów.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE