Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

„Łącząc siły, możemy osiągnąć więcej”. Za nami Open Eyes Economy Summit 2023

24 listopada '23

5500 uczestników i uczestniczek (4000 stacjonarnie i 1500 online), ponad 300 prelegentów i prelegentek, 160 wolontariuszy i wolontariuszek, 96 sesji i 7 scen. To liczby podsumowujące tegoroczny, ósmy już Międzynarodowy Kongres Ekonomii WartościOpen Eyes Economy Summit 2023. Za nimi kryje się to, co w wydarzeniu najważniejsze — buzująca w przestrzeniach Centrum Kongresowego ICE w Krakowie energia społeczna gotowa działania.

inauguracja kongresu OEES 2023

inauguracja kongresu OEES 2023

© OEES

łącząc siły, możemy więcej

Obfity program kongresu skupiał się na haśle tegorocznej edycji — energii społecznej — i skłaniał do dyskusji przedstawicieli i przedstawicielki rozmaitych grup wiekowych i środowisk — świata ekonomii, polityki, kultury, biznesu, nauki — udowadniając, jak tłumaczyli profesor Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES i Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES, że łącząc siły, możemy osiągnąć więcej.

Za tym przekazem szły też konkretne działania. W przeddzień szczytu OEES, podczas Prologu, podpisany został Pakt dla Przestrzeni Krakowa, deklaracja konsolidacji sił w trosce o miejską przestrzeń.

Czytaj więcej: Podpisano Pakt dla Przestrzeni Krakowa!

sygnatariusze Paktu dla Przestrzeni Krakowa

sygnatariusze Paktu dla Przestrzeni Krakowa

fot. Piotr Malec | © OEES

Ścieżki tematyczne kongresu krążyły także wokół takich kwestii jak transformacja energetyczna, rynek pracy i kompetencje jutra, sztuczna inteligencja, sytuacja samorządów i bezpieczeństwo, zarówno zdrowotne, jak i to w świecie wirtualnym.

w poszukiwaniu nowych ram

W ramach bloku MIASTO-IDEA Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna A&B, moderowała sesję inspiracyjną „Metropolie w poszukiwaniu nowych ram ustrojowych”, w której udział wzięli Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska, Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i profesor Jakub H. Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego.

sesja inspiracyjna „Metropolie w poszukiwaniu nowych ram ustrojowych”

sesja inspiracyjna „Metropolie w poszukiwaniu nowych ram ustrojowych”; na zdjęciu od lewej: Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna A&B, Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska, Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i profesor Jakub H. Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego

fot.: Lubomir Nikolov

Po zarysowaniu losów wprowadzonej w 2015 roku ustawy o związkach metropolitalnych (ustawy „martwej”, bo choć działa dwa lata, przez ten czas nie wydano żadnego aktu wykonawczego) Jakub H. Szlachetko opowiadał o rozmaitych wizjach ustaw z ostatnich lat. Jego zdaniem jesteśmy gotowi na reformę metropolitalną, należy więc wykorzystać obecny „moment metropolitalny”, czas sprzyjających uwarunkowań na podejmowanie decyzji legislacyjnych.

Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna A&B i Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska

Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna A&B i Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska — sesja inspiracyjna „Metropolie w poszukiwaniu nowych ram ustrojowych”

© OEES

Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła potrzebę tworzenia narzędzi do stymulowania mądrego rozwoju obszarów metropolitalnych, bez niej jej zdaniem Polska przegra walkę konkurencyjną z innymi krajami Europy. Kazimierz Karolczak z kolei, na bazie doświadczeń Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaznaczał, że metropolie i myślenie o współpracy są szansą na przezwyciężenie podziałów i usunięcie barier rozwojowych.

Dyskusja toczyła się wokół przykładów tego, co działa, a co nie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jako swoistego pola doświadczalnego możliwych rozwiązań, dychotomii między większymi a mniejszymi miastami i efektywnego podziału zadań między nimi oraz problemów związanych z niekontrolowaną suburbanizacją. Zwrócono też uwagę, że ustawa o związkach metropolitalnych powinna kłaść akcent na zadania, kompetencje i mechanizmy finansowania, a nie na odgórne, przeregulowane struktury, kluczowe jest bowiem zaufanie ustawodawcy względem samorządu terytorialnego i danie mu możliwości swobodnego kształtowania trybów działania.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej transmisji sesji inspiracyjnej.

dla innych i z nimi

Choć, jak przyznał profesor Jerzy Hausner, w Polsce wiele jest przykładów wydarzeniowej aktywności obywatelskiej, powinniśmy skupić się na codziennych, systematycznych działaniach, w których energia społeczna nie będzie marnowana poprzez angażowanie obywateli w pozorny dialog, fikcyjną partycypację.

Energia społeczna to nie są zasoby niewyczerpalne — powiedział prof. Jerzy Hausner. — Dobra energia społeczna [...] wynika z uwagi i czasu, który poświęcają jedni innym. Przymus taką energię zabija, a dobrowolność i dobromyślność ją napędzają. […] Dobra energia społeczna jest mechanizmem społecznego dowartościowywania, kiedy wynika z myślenia przez pryzmat egzystencjalnych, istotnych potrzeb innych, gdy wynika z działania dla nich i z nimi — dodał.

profesor Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES

profesor Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES

© OEES

Przewodniczący Rady Programowej OEES zarysował też cztery warstwy organizacji życia zbiorowego — aktywności mieszkańców, w której ujawniania i wyzwalana jest energia społeczna; organizacji społecznych, czyli poziomu pomiędzy aktywnością obywateli a władzą publiczną; samorządności terytorialnej i państwa.

Jeżeli chcemy bazować na energii społecznej, ta energia musi płynąć od dołu do góry, a w dół — zgodnie z zasadą pomocniczości, ma płynąć wspomaganie, ale takie, które nie uzależnia w jakikolwiek sposób, ale w szczególności nie uzależnia z powodów politycznych.

Profesor Hausner wskazał także pięć zasad rządzenia, które mogą służyć energii społecznej, dzięki którym państwo może traktować obywateli jako zaplecze energetyczne, umacniającą siłę broniącą demokratycznego porządku. Są nimi: wiarygodność, prawdomówność, odbudowa dialogu społecznego, samorządność i etyczność, która będzie jednym z wątków kolejnej edycji kongresu.

9. edycja Open Eyes Economy Summit zaplanowana jest na 19 i 20 listopada 2024 roku. Do zobaczenia!

uczestnicy kongresu

uczestnicy kongresu

© OEES

 
Ola Kloc

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE