Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Ogłoszenie XIV edycji konkursu o Nagrodę im. M. Nowickiego

15 grudnia '19

„Miasto otwarte, miasto przyjazne”


XIV edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego przyznawaną za innowacyjne rozwiązania w architekturze polskiej. Konkurs dotyczy promocji innowacyjnej architektury polskiej, a jego celem jest zwrócenie uwagi na prekursorów najlepszych rozwiązań — architektów, dzięki którym wzrasta jakość życia.

Poniższy dokument określa szczegółowe warunki i regulamin udziału w XIV edycji konkursu o nagrodę im. Macieja Nowickiego.

[Ostatnia aktualizacja: 24-01-2020, g. 12:30]
[zmiana: przedłużony termin przyjmowania prac — 30 stycznia 2020 roku, godz. 15.00
ostateczny termin dostarczenia plansz konkursowych na adres MTP BUDMA podany w warunkach]

REGULAMIN i WARUNKI KONKURSU

 


Wstęp

Wyzwania, jakie stoją przed architekturą w XXI wieku to więcej niż tylko podążanie za nowinkami technologicznymi, modną estetyką czy budynkami-ikonami. W obliczu przemian demograficznych, społeczno-ekonomicznych, kulturowych, w wyniku zagrożeń ekologicznych wynikających z nieograniczonej eksploatacji zasobów naturalnych planety, inflacji wartości stajemy w sytuacji, kiedy uprawianie zawodu architekta obciążone jest wyjątkową odpowiedzialnością. Świat konsekwentnie przenosi się do miast. Raporty ONZ prognozują, że galopująca urbanizacja sprawi, że w 2050 roku dwie trzecie ludzkości będzie mieszkańcami miast. To stawia nas wszystkich przed ogromnym wyzwaniem. Zarządzanie terenami miejskimi oprócz rozwiązywania problemów komunikacyjnych, infrastrukturalnych czy mieszkaniowych, będzie musiało poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi, demograficznymi czy wciąż pogłębiającym się procesem starzenia się społeczeństwa. Idea projektowania inkluzywnego i niewykluczającego, dostępność do terenów zielonych, rekreacyjnych, edukacji i służby zdrowia to zadanie dla samorządów, ale też architektów i urbanistów. Chodzi przecież o nasze wspólne dobro, czyli przestrzeń dookoła — do życia, pracy, spędzania wolnego czasu. Odpowiedzialność architekta wykracza więc poza to, co wynika z samej architektury i rozciąga się też na odpowiedzialność za środowiska naturalne. Taka strategia nabiera coraz większego znaczenia w praktyce architektoniczno-urbanistycznej. Nie jest dodatkiem do projektowania, ale jej sensem. Oczywiście wtedy, kiedy architektura ma misję tworzenia świata lepszym, ciekawszym, wartościowszym. Czy architekci sprostają tym wyzwaniom? Poszukujemy najciekawszych odpowiedzi na wyżej zakreślone cele, wyzwania i pytania.

 

Organizatorzy
 

Cele i zadania konkursu

Celem konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego jest promocja innowacyjnych rozwiązań w architekturze polskiej. Pragniemy również, aby dzięki naszemu konkursowi wzrosło zainteresowanie architektów problematyką innowacyjności architektonicznej. Zamierzeniem organizatorów jest premiowanie dokonań architektów, których dzieła mają istotny wkład w kształtowanie rodzimej kultury architektonicznej.

Poszukiwanie nowych sposobów modelowania przestrzeni charakteryzującej się wysoką jakością i walorami estetycznymi, potrzeba ochrony środowiska, rozwijania i wdrażania w budownictwie oraz w architekturze technologii i materiałów przyjaznych człowiekowi, stają się niezbędnymi warunkami uwrażliwienia odbiorców i użytkowników architektury na jej jakość oraz edukacyjną i wychowawczą rolę.

Jak co roku do współpracy zapraszamy przedstawicieli przemysłu budowlanego, producentów materiałów i twórców technologii. Dla nich udział w tworzeniu nagrody to także szansa na własny rozwój i ekonomiczny sukces. Inspiracje płynące z wyróżnianych projektów pozwolą im sięgnąć po nowe rozwiązania i na zasadzie sprzężenia zwrotnego dadzą architektom możliwości tworzenia lepszej architektury.
 

Uczestnicy

Do udziału w konkursie zaproszeni są:

 • studenci Wydziałów Architektury
 • architekci
 • projektanci
 • dizajnerzy
   

Kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.12.2019 roku
 • Termin przyjmowania prac (przedłużony): 30 stycznia 2020 roku, godz. 15.00  [26 stycznia 2020 roku, godz. 23.59]
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 5–6 lutego 2020 roku podczas targów BUDMA 2020
   

Ogłoszenie konkursu

Organizator konkursu miesięcznik Architektura & Biznes ogłasza konkurs na swoim portalu w wersji elektronicznej, zawierającej wszystkie niezbędne informacje w tym regulamin i warunki konkursu. Dodatkowa promocja informacyjna odbywać może się również za pomocą mediów drukowanych w periodykach własnych Wydawnictwa oraz innych środkach masowego przekazu.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian w warunkach konkursu w trakcie jego trwania z zastrzeżeniem, że nie wpływają one na założenia merytoryczne konkursu. Do zmian takich może należeć np. nieznaczne wydłużenie terminu przyjmowania prac (w uzasadnionych przypadkach). O wszelkich zmianach organizator poinformuje na niniejszej stronie portalu A&B.
 

Zgłoszenie udziału w konkursie

Integralną i podstawową część zgłoszenia pracy do konkursu stanowi elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny u dołu tej strony. Jego wypełnienie jest obligatoryjne w przypadku wyrażenia chęci udziału w konkursie. Formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie podstawowe informacje o zgłaszanym projekcie, zespole projektowym oraz jest formą udzielenia zgody organizatorowi konkursu na przetwarzanie danych uczestnika konkursu w zakresie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
 

Forma składania prac

 1. Forma fizyczna — plansze ekspozycyjne (2-3 sztuki sztywnych plansz formatu 100×70 cm naklejonych na piankę) należy składać w opakowaniu opatrzonym napisem „Konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego, BUDMA 2020, na adres: Violetta Pastwa, Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
 2. Forma elektroniczna — należy wysyłać wetransfrem na adres: konkurs@archibi.pl z dopiskiem w tytule „Nagroda im. Macieja Nowickiego, BUDMA 2020”
  Wersja elektroniczna w postaci pojedynczego archiwum .zip powinna zawierać:
  — komplet rysunków, wizualizacji, plansz i zdjęć w jakości umożliwiającej późniejsze publikacje w magazynie A&B oraz na stronie portalu
  — opis autorski (w języku polskim i angielskim)
  — sytuacja, rzuty, przekroje, elewacje
  — CV autorów wraz ze zdjęciami portretowymi
   

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA, w Poznaniu, 5-6 lutego 2020 r.
 

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody przyznawane będą autorom za koncepcję (myśl) architektoniczną noszącą cechy rozwiązania wybitnie innowacyjnego. Innowacyjność prac rozumiana będzie jako nowatorstwo rozwiązań stanowiące o wyjątkowości pracy i jej wysokiej jakości. Prace będą oceniane w kategoriach: estetycznej, materiałowej, technologicznej i funkcjonalnej.

 • Nagroda główna: 4 000 PLN
 • Wyróżnienie: półroczna prenumerata magazynu A&B
 • Nagroda Czytelników poprzez głosowanie na portalu A&B
   

Jury konkursu

Prace będą oceniane przez jury wyłonione przez redakcję miesięcznika Architektura & Biznes. skład jury XIV edycji konkursu:

 • Marta Sękulska-Wrońska (WXCA)
 • Małgorzata Kuciewicz (Centrala)
 • Przemo Łukasik (Medusa Group)
 • Jakub Głaz (krytyk architektury) 

[Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury.]

 

Pozostały czas zgłaszania prac:

 

 

Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres konkurs@archibi.pl lub telefonicznie pod nr. tel. (+48) 12 397 49 28.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE