NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Miejskie innowacje w Rzeszowie. Nabór projektów do Urban Labu

25 września '20

Do 4 października można nadsyłać projekty na miejskie innowacje do Ubran Labu w Rzeszowie. Spośród zgłoszonych inicjatyw wybrane przez ekspertów zostaną przekazane do dalszego modelowania i realizacji. W ten sposób miasto chce poprawiać jakość życia mieszkańców.

Projekt może złożyć każda osoba pełnoletnia. Najważniejszy jest pomysł. Może dotyczyć zarówno poszczególnych dzielnic, jak i całego miasta. Poszukiwane są działania z trzech obszarów: nowoczesna iprzyjazna przestrzeń miejska dla mieszkańców, rozwiązania ułatwiające poruszanie się po mieście oraz zieleń wmieście. W każdej z tych kategorii wybierane będą rozwiązania, które w realny sposób wpłyną na życie mieszkańców. Ważne jest, żeby miały charakter angażujący społeczność, do której są skierowane. Można więc wspólnie sadzić miejskie ogrody warzywne, organizować warsztaty dążące do wypracowania innowacyjnych rozwiązań w dzielnicy czy zaproponować rozwiązania komunikacyjne dla osób o szczególnych potrzebach. To okazja dla mieszkańców i mieszkanek Rzeszowa do wprowadzenia mikro zmian w mieście, których naprawdę potrzebują.

skonsultuj, zanim złożysz

Osoby chcące złożyć propozycje mogą wcześniej skonsultować ją z pracownikami Urban Labu. Konsultacje prowadzone są w siedzibie Urban Lab lub on-line, po wcześniejszym umówieniu. Niewątpliwą pomocą w składaniu wniosków są pytania znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym, które mogą naprowadzić na właściwy trop. Spośród nadesłanych projektów zostaną wybrane te, które spełnią kryteria merytoryczne. Wnioski będą oceniane pod kątem innowacyjności, oceny ryzyka w realizacji, grupy interesariuszy i sposobu ich zaangażowania oraz realnej zmiany, jaką projekt ma szansę wygenerować. Na modelowanie i upowszechnienie wybranych rozwiązań przeznaczone jest 90 000 zł. Ilość projektów uzależniona jest od łącznej, szacunkowej kwoty wybranych projektów. Organizatorzy gwarantują jednak, że będą to co najmniej trzy projekty.

Wyświetl ten post na Instagramie.

Post udostępniony przez Urban Lab Rzeszów (@urbanlabrzeszow)

© Urban Lab Rzeszów

rzeszowski miejski hub

Nabór jest częścią Rzeszów Startup Urban Akcelerator — programu finansowanego w ramach Funduszu Socjalnego Unii Europejskiej. Z kolei operatorem naboru jest rzeszowski Urban Lab. To instrument ułatwiający współpracę miasta z mieszkańcami. Składa się na niego biuro wyposażone w dwie sale konferencyjne i przestrzeń warsztatową gdzie mogą odbywać się zajęcia dla różnych grup, wystawy, konsultacje społeczne, a także pokazy filmowe i koncerty. Jednak nie sama przestrzeń jest tu najważniejsza. Przy Urban Lab działa także grupa ekspertów podzielona na zespoły tematyczne. W 2020 roku zespoły dotyczą obszarów otwartych danych, elektromobilności i Smart City. Wszystko to ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces współtworzenia miasta.

prototypowanie w mieście

Urban Lab w Rzeszowie powstał w ramach działalności warszawskiego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Prowadzi on projekt finansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, pt. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”. Jak piszą eksperci IRMR:

Urban Lab to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich

Pionierskie Urban Laby zostały otwarte do tej pory już w Gdyni i w Rzeszowie.

Helena Postawka-Lech

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE