Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie

06 grudnia '19

Architekci z pracowni WXCA i Ralph Appelbaum Associates zdobyli pierwszą nagrodę w konkursie na projekt Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Gratulujemy!

Organizowany przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Zarząd Główny SARP konkurs dotyczył projektu modernizacji i dostosowania do potrzeb muzealnych pomieszczeń pałacu Lubomirskich w Lublinie. Koncepcja konkursowa obejmować miała projekt architektoniczny i scenograficzny wnętrz oraz propozycję aranżacji zarówno ekspozycji stałej, czasowej, jak i zmiennej. Zadaniem autorów było zachowanie istniejącej historycznej struktury pomieszczeń pałacu oraz nowy projekt piwnic.

nowoczesne muzeum w historycznym obiekcie

Jak piszą zwycięscy konkursu, dzieje Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej to historia, która bezpośrednio dotyka wielu z nas.

Dlatego najistotniejszymi dla nas filarami tworzenia projektu architektonicznego i wystawienniczego były wspólna historia, odkrywanie i współtworzenie — opowiada Michał Czerwiński z WXCA.

wizualizacja

wizualizacja

© WXCA, Ralph Appelbaum Associates

Projektantom zależało na wyeksponowaniu walorów historycznych i estetycznych zabytkowego pałacu Lubomirskich oraz dyskretnym wprowadzeniu niezbędnej infrastruktury technicznej, która umożliwi stworzenie atrakcyjnego programu kulturalnego i rekreacyjnego muzeum. Dla autorów ważne było także zachowanie i odtworzenie wartościowych historycznie i architektonicznie elementów budowli i otoczenia.

Chcemy przywrócić oryginalną formę zabytkowego obiektu oraz odtworzyć stolarkę, kolorystykę, detal na podstawie materiałów archiwalnych oraz analogii — mówi Michał Sokołowski z WXCA.

Jak podkreślają autorzy koncepcji, rekonstrukcja, przebudowa oraz rozbudowa podziemia zabytku stworzyła elastyczny układ przestrzenny dla funkcjonowania w historycznej tkance Lublina nowoczesnego, zintegrowanego muzeum — centrum kultury.

doświadczanie historii

Zależało nam na stworzeniu atrakcyjnego, immersyjnego i wielowarstwowego doświadczenia historii Kresów. W tym celu wprowadziliśmy bogaty i różnorodny program kulturalny, edukacyjny i rekreacyjny do zabytkowego obiektu pałacu Lubomirskich i jego bezpośredniego otoczenia z wystawą główną jako sercem — dodaje Katarzyna Dudek z WXCA.

Zwycięska koncepcja wystawy stałej przedstawi ziemie wschodnie jako przestrzeń podlegającą dynamicznym zmianom — ze stale zmieniającymi się granicami oraz jako miejsce szeroko pojętych spotkań kulturowych, koegzystencji ludzi o różnym pochodzeniu społecznym, etnicznym i narodowym, a także na wizerunku tych ziem jako ostoi, „matecznika polskości”.

wizualizacja

wizualizacja

© WXCA, Ralph Appelbaum Associates

Ekspozycja ma pobudzić do dialogu na temat tożsamości i pamięci zbiorowej, dzięki czemu doświadczenie zwiedzających przeniesione zostanie poza wrota muzeum — dodaje dr Małgorzata StolarskaFronia Interpretive, Planner z RAA.

Projektanci potraktowali architekturę i historię budynku jako element wystawy — poprzez odpowiednio wyeksponowane odkrywki odsłaniające wybrane warstwy oryginalnych farb, tynków, struktury ceglanej, oraz multimedialnie — za pomocą rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzający poprzez okulary VR będą mogli przenieść się w wybrany okres historii budynku i miasta, odkrywać architekturę, stroje, dekoracje i wydarzenia minionych czasów.

Przyszłe muzeum będzie pełnić kluczową rolę w budowaniu wspólnej pamięci o ziemiach wschodnich i ich wielokulturowym dziedzictwie, budującej poczucie tożsamości. Wystawa skłoni publiczność do aktywnego zwiedzania oraz odkrywania kart historii, na których zostały zapisane losy indywidualnych osób — podsumowuje Tim Ventimiglia, Creative Director RAA.

 
oprac. Ola
KLOC

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE