Nowe życie Bastionu Miś w Gdańsku – projekt Szkoły Rzemiosła Artystycznego

Dobrawa Bies
07 sierpnia '20

Karolina Jankowska zaprojektowała Nową Szkołę Rzemiosła Artystycznego, której studenci będą tworzyć w duchu upcyklingu oraz współpracować z branżami kreatywnymi. Jako miejsce realizacji wybrała zespół budynków Bastionu Miś na Dolnym Mieście w Gdańsku. Projekt jest pracą dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej pod kierunkiem dr Agnieszki Błażko.

Nawiązując do idei upcyclingu Karolina Jankowska, zdecydowała przeznaczyć na szkołę rzemiosła artystycznego, pięć budynków powstałych w połowie XIX wieku, znajdujących się na terenie Bastionu Miś w Gdańsku. Przy doborze tematyki pracy autorka kierowała się chęcią stworzenia architektury mającej jak najmniejszą ingerencję w zastaną przestrzeń miejską, jednocześnie znacząco poprawiając jej funkcjonowanie.

upcykling i architektura

Zachodnia elewacja
założenia

szkoła znajudje się w budynku dawnej fabryki

© Karolina Jankowska

Jak twierdzi Karolina Jankowska:

Pogarszająca się kondycja planety skłania do refleksji nad postawą, jaką powinien przyjąć artysta – architekt w dobie kryzysu klimatycznego. Jednym ze sposobów na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko jest promocja, zapomnianych dzisiaj, wartości cechujących wyroby rzemieślnicze. Może to przyczynić się do ograniczenia produkcji odpadów powstałych poprzez nieprzemyślane zakupy masowo produkowanych dóbr.

Audytorium szkoły

audytorium szkoły

© Karolina Jankowska

Zgodnie z ideą szkoły studenci podczas zajęć w warsztatach, zamiast używać nowych surowców do pracy, będą wykorzystywać zużyte przedmioty codziennego użytku, nadając im drugie życie. Oprócz wymiaru prośrodowiskowego pracy, autorka podjęła próbę zwrócenia uwagi na problem, jakim jest niski udział zajęć praktycznych względem zajęć teoretycznych na kierunkach artystycznych i architektonicznych. W tym celu, w adaptowanym budynku, zdecydowała się na połączenie funkcji szkolnej z funkcją biurową dla branż kreatywnych, zapewniając możliwość kooperacji i współpracy studentów z osobami aktywnie działającymi w zawodzie. Przy projektowaniu rozwiązań funkcjonalnych w budynku, bezpośrednią inspiracją dla Karoliny Jankowskiej były założenia i rozwiązania Szkoły Bauhausu w Dessau.

nowe życie Bastionu Miś

wejście główne do
szkoły    Zielony dach atrium

projekt ma na celu polepszenie funkcjonowania dzielnicy Dolne Miasto

© Karolina Jankowska

Zaadaptowane budynki Bastionu Miś zostały podzielone na funkcje. Największy z nich — budynek starej fabryki, został przeznaczony na szkołę oraz przestrzenie coworkingowe dla branży kreatywnej. Cały budynek, zgodnie z ideą funkcjonalizmu, podzielono na skrzydła pracy intelektualnej, manualnej, przestrzenie wspólne i przestrzenie na wynajem. Pozostałe ceglane budynki znajdujące się na działce architektka przeznaczyła na funkcję: gastronomiczną, hali wystawowej, przedszkola, kawiarni z serwisem rowerowym oraz „Po-dzielni”, czyli sortowni zużytych materiałów oraz przestrzeni na wymianę używanych przedmiotów.

Rzut parteru całego
założenia

autorka zaadaptowała pięć budynków bastionu

© Karolina Jankowska

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta