Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Kolejny etap w projektowaniu nowego centrum miasta w Dąbrowie Górniczej. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej

15 czerwca '20

Spółka Fabryka Pełna Życia ogłosiła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Fabryka Pełna Życia — nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”. Termin na składanie ofert w przetargu mija 14 lipca br.

Postępowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej: projektów budowlanego oraz wykonawczego na podstawie zwycięskiego projektu konkursowego pracowni Analog [info], oraz opracowanej przez biuro szczegółowej koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej.

nowe centrum Dąbrowy
Górniczej — widok od wschodu

nowe centrum Dąbrowy Górniczej — widok od wschodu

© Analog Studio

Inwestycja zlokalizowana na terenie dawnej fabryki obrabiarek Defum obejmuje zespół budynków mieszkalnousługowobiurowych, parkingi podziemny i naziemny oraz elementy zagospodarowania terenu. Projekt przewiduje wyremontowanie i adaptowanie do nowych funkcji części istniejących budynków, wyburzenie niektórych i uzupełnienie nowoprojektowanymi obiektami. Pierwszy budynek (dawnego warsztatu elektrycznego) został już odrestaurowany i pełni rolę wielofunkcyjnego obiektu pilotażowego.

Zasięg projektów w pierwszym etapie obejmuje przygotowanie projektów budowlanych całego obszaru inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu, małej architektury oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, a tzw. obszaru centralnego projektu w zakresie branży drogowej, zieleni, systemu informacji wizualnej, a także projektów budowlanych poszczególnych obiektów w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wraz z wytycznymi do planów ochrony zdrowia. Dopiero po przyjęciu i zatwierdzeniu przez zamawiającego projektów budowlanych wykonawca będzie mógł sporządzić projekty wykonawcze. Obszar całej inwestycji obejmuje 48 879 metrów kwadratowych, a obszar centralny około 18 550 metrów kwadratowych.

stan aktualny, widok z lotu ptaka

stan aktualny, widok z lotu ptaka

fot.: Radosław Kaźmierczak © Archiwum Fabryka Pełna Życia

Fabryka Pełna Życia to przełomowy projekt w stuletniej historii miasta, który ma szanse zrewolucjonizować życie w centrum Dąbrowy Górniczej. Teren dawnej fabryki obrabiarek od końca dziewiętnastego wieku był całkowicie zamknięty dla mieszkańców, teraz ma szansę stać się wizytówką miasta. Wizję nowego centrum Dąbrowy Górniczej — po konsultacjach społecznych i pracach grup ekspertów w zakresie urbanistyki i architektury, ekonomii i przedsiębiorczości oraz zrównoważonego rozwoju — oparto o zasoby społeczności lokalnej.

Przestrzeń nowego centrum Dąbrowy wyróżniać będą, widoczne na każdym kroku, odwołania do zagłębiowskiej tożsamości miejsca — mówi Wojciech Czyżewski, prezes zarządu spółki Fabryka Pełna Życia. — Rośliny w Fabryce Pełnej Życia zaplanowano jako integralną część zabudowy. Kompozycje roślinne będą nawiązywać do gatunków występujących na obszarze Zagłębia, w oparciu o sporządzoną inwentaryzację dendrologiczną. Ponadto, dobór roślinności wzbogacono o gatunki kojarzone z krajobrazem Dąbrowy Górniczej i jej okolic. W celu maksymalnego zmniejszenia ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w koncepcji architektonicznej zaproponowano zastosowanie tzw. zielonych dachów retencyjnych oraz powtórne wykorzystywanie wód opadowych.

 
oprac. red.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE