Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Votum separatum dla pierwszej nagrody w konkursie na projekt zagospodarowania rynku w Janowie

14 grudnia '20

9 grudnia br. rozstrzygnięty został jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno‑architektonicznej zagospodarowania i zabudowy rynkuplacu Grunwaldzkiego, placu Jana Pawła II i ulicy Kościelnej w Janowie. Organizację konkursu mającego wyłonić najlepszą pod względem funcjonalno‑użytkowym i kompozycyjnym koncepcję Gmina Janów powierzyła katowickiemu oddziałowi SARP.

Na zlecenie Gminy Janów Fundacja Napraw Sobie Miasto zorganizowała konsultacje społeczne, które później zostały wykorzystane do stworzenia wytycznych konkursowych. Wynikało z nich między innymi to, że przebudowany rynek powinien stać się przede wszystkim wizytówką gminy, miejscem rekreacyjnym lub parkiem oraz miejscem spotkań i integracji mieszkańców z punktami gastronomicznymi, fontanną i miejscami do odpoczynku.

rynek
w Janowie

rynek w Janowie

© archiwum organizatorów

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Jacka Krycha (IARP, SARP) w składzie: Joanna Małecka (Zastępca Przewodniczącego; IARP, SARP), Mikołaj Szubert‑Tecl (IARP, SARP), Marek Skwara (IARP, SARP), Adam Skrzypczyk (IARP, SARP), Aleksander Krajewski (IARP, SARP), Aleksandra Woźniak‑Janeczek (TUP), Marcin Brataniec (IARP, SARP), Edward Moskalik (Wójt Gminy Janów), Jarosław Zasuń (Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Janów), Justyna Siemion (Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku), Agnieszka Kuta‑Janikowska (Kierownik Referatu Funduszy i Promocji), Alfreda Mendakiewicz (Radna Gminy Janów), Czesław Tarczyński (Prezes ZPAP Okręgu Częstochowskiego), Anna Majorczyk (przedstawicielka młodzieży Gminy Janów), Kamila Baran (przedstawicielka przedsiębiorców działających przy rynku), choć niejednogłośnie, przyznał trzy nagrody główne oraz trzy równorzędne wyróżnienia.

votum separatum

1. nagrodę przyznano Michałowi StangelowiTomaszowi Bradeckiemu, którzy przy konkursowym projekcie współpracowali z Filipem Gawinem, Marleną Michalską i Natalią Hołoś.

Sąd Konkursowy w werdykcie wskazał elementy wymagające zmiany w projekcie, między innymi ponowne analizy poszczególnych fragmentów założenia, rozważenie konieczność zmian topografii terenu czy rozpatrzenie sensowności umiejscowienia małej architektury i obiektów kubaturowych w niektórych częściach objętego konkursem obszaru.

1. nagroda,
proj.: Michał Stangel, Tomasz Bradecki

1. nagroda, proj.: Michał Stangel, Tomasz Bradecki

© Michał Stangel, Tomasz Bradecki

Z decyzją jury nie zgodzili się Sędziowie Konkursu SARP (Marcin Brataniec, Danuta Fredowicz, Aleksander Krajewski, Jacek Krych, Joanna Małecka i Mikołaj Szubert‑Tecl), którzy wydali specjalne oświadczenie:

Jako sędziowie konkursowi SARP, przedstawiciele środowiska architektów, nie zgadzamy się z werdyktem Sądu Konkursowego przyznającym 1. nagrodę pracy nr 170‑232523. Zaproponowane w pracy rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne, komunikacyjne oraz architektoniczno‑budowlane w każdej skali są nieadekwatne do przestrzeni rynku w Janowie oraz nie odpowiadają w sposób poprawny na współcześnie stawiane wymagania dla tego typu przestrzeni publicznej. Podejmowane przez nas próby wskazania słabych stron pracy, zobrazowania konsekwencji takiego wyboru dla dalszych etapów zamówienia publicznego a w dalszej konsekwencji realizacji zamówienia na podstawie pracy i sformułowanych do niej zaleceń, niestety nie spotkały się ze zrozumieniem większości sędziów. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się podjąć decyzję o wyrażeniu votum separatum od werdyktu Sądu Konkursowego.

2. nagrodę w konkursie zdobył Paweł Gałeczka za:

klarowną propozycję urządzenia przestrzeni rynku, jako otwartego i jednorodnego w wyrazie architektonicznym wnętrza z wyspą zieleni zachowującą i porządkującą istniejący drzewostan. Doceniono zachowanie istniejących wartości i próbę rozwiązania trudnego problemu drogi przecinającej plac przez korektę geometrii i ujednolicenie posadzki.

2. nagroda2. nagroda2. nagroda

2. nagroda, proj.: Paweł Gałeczka

© Paweł Gałeczka

3. miejsce przyznano zespołowi architektów, w skład którego weszli: projektanci z pracowni NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna SzpocińskaJerzy Grochulski.

Jury doceniło próbę sformułowania całościowego zagospodarowania przestrzeni rynku z uwzględnieniem ewentualnej przyszłej zmiany lokalizacji drogi krajowej. Uwagę Sądu Konkursowego zwróciło także zdecydowane wydzielenie otwartego placu od tras komunikacji kołowej poprzez zielony bufor.

3. nagroda3. nagroda3. nagroda

3. nagroda, proj.: NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski

© NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski

wyróżnienia

Jury przyznało także trzy równorzędne wyróżnienia dla:

zespołu architektów z pracowni Roman Rutkowski Architekci za:

bezkompromisową decyzję ujednolicenia przestrzennie wnętrza urbanistycznego tworząc tym samym ikonograficzny charakter rynku.

wyróżnieniewyróżnieniewyróżnienie

wyróżnienie, proj.: Roman Rutkowski Architekci

© Roman Rutkowski Architekci

wyróżnienia

pracowni GRID architekci za:

interesującą próbę wprowadzenia elementów małej architektury w postaci pergol.

wyróżnieniewyróżnieniewyróżnienie

wyróżnienie, proj.: GRID architekci

© GRID architekci

oraz projektantom z biura 8486 Architekci Henryk Struski za:

próbę wpisania mocnego graficznie elementu grafiki trójkąta w przestrzeń publiczną placu. Za próbę przywrócenia historycznego układu pierzei rynku oraz za próbę wyeksponowania kościoła jako najbardziej wartościowego obiektu architektonicznego.

wyróżnieniewyróżnieniewyróżnienie

wyróżnienie, proj.: 8486 Architekci Henryk Struski

© 8486 Architekci Henryk Struski

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE