Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wyniki konkursu o nagrodę NIAiU pt. „Przestrzeń wspólna jest wartością”

30 grudnia '19

Znane są wyniki konkursu na najlepsze prace magisterskie i dyplomy projektowe obronione w latach 2017/2018 i 2018/2019, zorganizowanego przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Pierwszą nagrodę w kategorii projektowej zdobył Łukasz Dmowski, a w kategorii teoretycznej Tomasz Bodnar. Gratulujemy!

Celem II edycji konkursu były nie tylko promocja najciekawszych dyplomów, lecz także motywowanie studentów i studentek, by podejmowali tematy związane z przestrzeniami wspólnymi czy budynkami użyteczności publicznej.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.
Poniżej publikujemy wyniki.

kategoria projektowa 

Jury w składzie: dr hab. Bolesław Stelmach, dr Jerzy Grochulski i Magdalena Federowicz-Boule przyznało:
pierwszą nagrodę w wysokości 12 500 zł Łukaszowi Dmowskiemu za pracę pt. Osiedle wpisane w krajobraz jako próba stworzenia społeczeństwa obywatelskiego i proekologicznego w Polsce”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Krystyny Solarek na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej;

wyróżnienie w wysokości 7 500 zł Annie Barwińskiej oraz Joannie Macherze za pracę pt. Projekt koncepcyjny rewitalizacji dzielnicy Crescenzago w Mediolanie”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Dudy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

kategoria teoretyczna

Jury pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr. Tomasza Sławińskiego, w składzie: prof. Marta Leśniakowska i Tomasz Fudala, postanowiło przyznać:
pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 zł Tomaszowi Bodnarowi za pracę pt. Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Pawła Czaplińskiego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego;

dwa wyróżnienia równoległe w wysokości 5 000 zł Adamowi Pacholakowi za pracę pt. Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia i jeden z przykładów jego realizacji — ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa Agaty i Jerzego Tarnawskich, napisaną pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Drugie wyróżnienie otrzymał Konrad Kunc za pracę pt. Architektura kin powojennej Warszawy autorstwa Mieczysława Pipreka, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marcina Lachowskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Gratulujemy!

oprac. Dobrawa BIES

Na podstawie informacji od organizatorów.
Ilustracja udostępniona dzięki uprzejmości NIAiU.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE