NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Aleksandra Gajewska – „Bytom. Nowoczesny rynek w średniowiecznej strukturze”

06 marca '23
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa inżynierska
Rok obrony: 2022
Nazwa: „BYTOM. NOWOCZESNY RYNEK W ŚREDNIOWIECZNEJ STRUKTURZE. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I PROJEKT MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURALNO‑USŁUGOWEGO”
Autorka:

Aleksandra Gajewska

Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Promotor:

dr hab. Krzysztof Kafka prof. PŚ

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej i projekt Miejskiego Centrum KulturalnoUsługowego z uwzględnieniem istniejących aspektów historycznych, społecznych, krajobrazowych oraz przyrodniczych. Zgodnie z ideą mixed-use teren został zagospodarowany jako wielofunkcyjna przestrzeń integrująca mieszkańców Bytomia i przywracająca lokalną tożsamość śródmieścia. Istotą projektu jest wyraźny podział przestrzeni na trzy strefy: krajobrazową, zbliżającą użytkownika do natury; reprezentacyjną, będącą wizytówką miasta oraz przestrzenią dla ważnych wydarzeń społecznych; a także kulturalno-usługową z nowo projektowanym budynkiem wpisującym się w średniowieczną strukturę miasta, pełniącym funkcję nowoczesnego centrum kultury i usług.

przekrój ideowy, obecny i nowoczesny rynek        zagospodarowanie terenu

przekrój ideowy, obecny i nowoczesny rynek; plan zagospodarowania terenu

© Aleksandra Gajewska

strefa krajobrazowa

Koncepcja projektu zakłada stworzenie przestrzeni będącej namiastką tej części rynku z drugiej połowy XX wieku, czyli zielonej oazy porośniętej trawą, z elementem wody i różnorodną roślinnością. Strefa ta w zamyśle ma być krokiem w stronę zazielenienia śródmieścia i podkreślenia znaczącego wpływu roślinności na obniżanie temperatury w mieście. Poprzez wprowadzenie dużej ilości zieleni oraz powierzchni biologicznie czynnych projekt ma na pokazywać, jak istotna jest zieleń w mieście, jednocześnie przygotowując Bytom do zmian klimatycznych. Nowa odsłona terenu przybiera naturalistyczną formę.

wizualizacja projektowanego rynku z lotu ptaka       wizualizacja

wizualizacja projektowanego rynku z lotu ptaka

© Aleksandra Gajewska

Projekt strefy obejmuje: alejkę gastronomiczną; przestrzeń o powierzchni biologicznie czynnej z pagórkami z roślinnością i drzewami nadającymi przestrzeni trójwymiarowości; zbiorniki infiltracyjno-retencyjne zlokalizowane w najniższym punkcie opracowywanego terenu oraz elementy małej architektury.

strefa reprezentacyjna

Rynek ma być wizytówką Bytomia i miejscem dla ważnych wydarzeń społecznych. Koncepcja strefy reprezentacyjnej nawiązuje do przestrzeni rynku sprzed drugiej połowy XX wieku, czasu, kiedy istniał tu jeszcze ratusz, a plac rynku miał kształt zbliżony do kwadratu. Strefa reprezentacyjna jest otwartą przestrzenią z ławkami i pagórkami z drzewami dającymi cień. Istotnymi elementami centralnej części byłby element wody, czyli płytka fontanna, i rzeźba śpiącego lwa. Taki rynek umożliwiłby organizację ważnych wydarzeń dla mieszkańców miasta, był przestrzenią przygotowującą do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej.

przekrójprzekrój przez teren

przekrój przez teren

© Aleksandra Gajewska

strefa kulturalno-usługowa

Ważnym elementem trzeciej strefy jest projektowany budynek Miejskiego Centrum Kulturalno-Usługowego. Jest on miejscem dla wydarzeń. Schody zapewniają przestrzeń do siedzenia z widokiem na cały rynek. Na parterze znajdują się całoroczne ogródki gastronomiczne, które obecnie otwarte są jedynie w okresie letnim. Pierwsze piętro zajmuje czytelnia oraz klubokawiarnia. Dwa kolejne to sale wynajmu czasowego, dzięki czemu budynek mógłby być wykorzystywany od rana do późnych godzin nocnych. Inspiracją dla czwartego, ostatniego piętra są „publiczne krajobrazy żywnościowe”, czyli przestrzenie, w których produkowana jest żywność. Czwarte piętro to przestrzeń z donicami z rosnącymi owocami i warzywami, które po zebraniu mogłyby być przewożone do pobliskiej spiżarni żywności.

aksonometria i schemat konstrukcyjny        wizualizacja

aksonometria i schemat konstrukcyjny i wizualizacja

© Aleksandra Gajewska

 
Aleksandra
GAJEWSKA

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE