Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty

Jak będzie wyglądać park leśny w Gdyni Oksywiu? Wyniki konkursu

Dobrawa Bies
29 grudnia '20

Pod koniec grudnia br. poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym oraz zagospodarowania parku leśnego w Gdyni. Spośród nadesłanych prac jury nagrodziło dwa projekty.

Przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Laboratorium Innowacji Społecznych w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie było opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w podziale na dwie części, wynikające z etapowania przedsięwzięcia, dla: części realizacyjnej A – połączenia pieszego (traktu pieszego) o orientacyjnej długości 350 metrów pomiędzy ul. Żeglarzy a planowaną ul. Nową Zieloną wraz z wejściami, z określeniem granic terenu niezbędnych do jego realizacji, oraz części ideowej B – parku leśnego o powierzchni ok. 18 hektarów na obszarze między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza.

Pierwsza nagroda,
projekt Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny

I miejsce, proj.: Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny — Agnieszka Mrozek, Paweł Mrozek, Bogna Olejarz,
Kaja Pobereżny, Michał Podgórczyk

© Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny

Celem zadania było wyłonienie koncepcji prezentującej najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne dla traktu pieszego (część realizacyjna) oraz parku leśnego (część ideowa) pod względem: środowiskowym, funkcjonalno-użytkowym, społecznym, racjonalności ekonomicznej wykonania i utrzymania, która będzie stanowiła podstawę do opracowania dokumentacji projektowej dla części realizacyjnej konkursu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Sąd Konkursowy w składzie: Bianka Witkowska (przewodnicząca, kierowniczka Sekcji Rozwiązań Projektowych Działu Inwestycji LIS, architektka), Tadeusz Schenk (Naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta, leśnik), Barbara Marchwicka (pełnomocniczka Prezydenta ds. przestrzeni publicznych, urbanistka) postanowił przyznać dwie nagrody.

I miejsce

Konkurs zwyciężyła Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny z zespołem projektowym w składzie: Agnieszka Mrozek, Paweł Mrozek, Bogna Olejarz, Kaja Pobereżny, Michał Podgórczyk.

 I miejsce,
proj.: Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny, park w ciągu dnia

I miejsce, proj.: Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny — Agnieszka Mrozek, Paweł Mrozek, Bogna Olejarz,
Kaja Pobereżny, Michał Podgórczyk

© Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny

Jak czytamy w uzasadnieniu Sądu Konkursowego:

Praca otrzymała bardzo wysokie noty za niewielką ingerencję w naturalne środowisko lasu, poszanowanie fauny i flory, oraz namysł nad zagospodarowaniem wód opadowych. Zaproponowane rozwiązania materiałowe wpisują się w naturalny charakter miejsca, zachowane są istniejące ścieżki, wykorzystane naturalne walory terenu (punkty widokowe, różnice wysokości terenu, wypłaszczenia etc.). Wprowadzono elementy małej architektury służące rekreacji i aktywności ruchowej, jednak z poszanowaniem lasu, jako miejsca życia zwierząt, gdzie człowiek powinien być jedynie gościem. Kontrowersje wzbudziła pomarańczowa, stalowa konstrukcja systemu oświetlenia głównego traktu — „ścieżki na skróty”. Oświetlenie jest bardzo mocnym, industrialnym akcentem, stanowi czytelne odwołanie do kontekstu stoczniowego sąsiedztwa, oraz prawdopodobnie niezamierzone, ale ciekawe nawiązanie do kolorystyki Przystani Śmidowicza 49 — ważnego punktu na sąsiedzkiej mapie okolicy. Zaproponowana forma pozwala precyzyjnie oświetlić główną ścieżkę, nie powodując nadmiernego zanieczyszczenia lasu światłem. „Ścieżka na skróty”, to najkrótsza trasa przejścia pomiędzy projektowaną ul. Nową Zieloną, a Żeglarzy, biegnie wzdłuż koryta wyżłobionego przez wodę deszczową. Ze względu na znaczne nachylenie terenu zaprojektowano na jej trasie schody terenowe, jednak wokół wije się „meander” — ścieżka o łagodniejszym nachyleniu. Na trasie przejścia zaprojektowano dwa placyki rekreacyjne i rozmieszczone co 50-60 metrów miejsca odpoczynku — ławki. Komfort i bezpieczeństwo przejścia między Górnym i Dolnym Oksywiem były bardzo ważnym kryterium oceny [...].

II miejsce

2. nagrodę otrzymała pracownia Aleksander Wadas Studio z zespołem w składzie: Aleksander Wadas i Weronika Marek.

II miejsce, proj.:
Aleksander Wadas Studio

II miejsce, proj.: Aleksander Wadas Studio — Aleksander Wadas, Weronika Marek

© Aleksander Wadas Studio

Praca została bardzo wysoko oceniona za ujmującą skromność, szacunek dla lasu i niezwykle spójną koncepcję. Koncepcja opiera się na systemie podestów i trapów zmieniających się w schody w miejscach o większym nachyleniu. Wyniesienie ścieżek powyżej terenu pozwala uniknąć zalewania ich wodą spływającą z góry po ulewnych deszczach. Zaproponowano bardzo ciekawe rozwiązanie instalacji oświetlenia, jednak w ocenie Sądu Konkursowego oprawy mogłyby powodować olśnienie niższych osób i nadmierne rozproszenie światła w lesie. Podobnie jak w pracy nagrodzonej pierwszym miejscem, wykorzystanie istniejących walorów krajobrazowych i wysokościowych oraz minimalna, przemyślana ingerencja w teren, a także stworzenie miejsc rekreacji zyskały wysokie noty. Ilość podkonstrukcji stalowej, koniecznych (choć nie zawsze wykazanych) pochwytów i barierek, oraz ilość drewna jako budulca ścieżek jest, zdaniem Sądu, niedoszacowana, a spodziewane koszty konserwacji — wysokie. Spójność koncepcji, będąca jej wielką zaletą, nie pozwala szukać potencjalnych oszczędności w jej korektach — czytamy w uzasadnieniu jury.

II miejsce, proj.:
Aleksander Wadas Studio, zagospodarowanie parku

II miejsce, proj.: Aleksander Wadas Studio, zagospodarowanie parku

© Aleksander Wadas Studio

Sąd Konkursowy nie zdecydował się na przyznanie wyróżnień.

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

okno zamknie się za 5

Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
TRENDY [2022] - Modna łazienka