Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Dom Kobiet tematem tegorocznej edycji konkursu Kaira Looro

18 stycznia '21

Ruszyła kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. Tematem tegorocznej odsłony, której celem jest wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji, promowanie równości płci i upodmiotowienia kobiet w Afryce, jest Dom Kobiet.

Kaira Looro to inicjatywa organizacji Balouo Salo. Nazwa wywodzi się z języka nigero‑kongijskiego (mandinka) i znaczy tyle, co „budować pokój” lub „architektura dla pokoju”, co, jak podkreślają organizatorzy, nie odnosi się jedynie do tworzenia architektury, ale także do podejścia mającego na celu budowanie środowiska, w którym panuje pokój. Zapoczątkowana warsztatami architektonicznymi w 2016 roku inicjatywa z czasem przekształciła się w międzynarodowy konkurs architektoniczny, którego celem jest podniesienie świadomości dotyczącej sytuacji panującej w krajach afrykańskich, pozyskiwanie środków na rozwój projektów humanitarnych, ale także wprowadzanie młodych architektów na międzynarodową scenę projektową. Konkurs, co więcej, promuje zrównoważone i przyjazne dla środowiska podejście do projektowania, zachęca do badań nad prostymi technologiami i wykorzystania lokalnych materiałów.

Dom Kobiet

Rozwój obszarów wiejskich, przełamywanie barier, zmniejszanie nierówności oraz tworzenie zrównoważonego i stabilnego środowiska zależą od ciężkiej pracy, którą każdy członek społeczeństwa inwestuje, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w zbiorowość społeczną. Równość płci ma kluczowe znaczenie dla budowy sprawiedliwego społeczeństwa, w którym każdy, w oparciu o swoje pochodzenie i zasoby, może wnieść istotny wkład w zrównoważony rozwój. Wyzwaniem konkursu jest zaprojektowanie domu dla kobiet, który ma na celu promowanie równości płci jako kluczowego czynnika w rozwoju obszarów wiejskich. Konstrukcja ta musi być przestrzenią przeznaczoną do prowadzenia działań, które koncentrują się na edukacji, podnoszeniu świadomości i rozwoju wsi w imię równości — piszą organizatorzy konkursu.

lokalizacja Domu Kobietlokalizacja Domu Kobietlokalizacja Domu Kobiet

lokalizacja Domu Kobiet

© archiwum organizatorów

Projektowany w południowym Senegalu Dom Kobiet ma być symboliczną, przyjazną strukturą inspirowaną lokalnymi tradycjami, zintegrowaną z otaczającym ją kontekstem środowiskowym i kulturowym. Miejscem spotkań i angażujących dyskusji, promującym równość płci i chroniącym prawa kobiet, wspomagającym budowanie świadomości i wiedzy oraz stymulującym zaangażowanie wszystkich grup społecznych. Ma to być konstrukcja wykonana z wykorzystaniem zrównoważonych technologi, z naturalnych lub pochodzących z recyklingu materiałów, która może zostać zbudowana we współpracy z lokalną społecznością bez konieczności użycia ciężkich pojazdów czy skomplikowanych przyrządów. Powierzchnia proponowanej siedziby Domu Kobiet nie powinna przekraczać 200 metrów kwadratowych. Budynek powinien być parterowy, a jego wnętrze elastyczne w aranżacji, w zależności od aktualnych potrzeb lub planowanych wydarzeń.

lokalizacja

Jakość życia w regionie Sedhiou, na którego terenie zrealizowany zostanie projekt, jak podkreślają organizatorzy konkursu, należy do najniższych w kraju. Wpływ na taką sytuację ma brak rozwoju, duża odległość od głównych ośrodków miejskich, brak zasobów i infrastruktury. 90 procent ludności zamieszkującej obszar projektu żyje w ubóstwie, warunki sanitarne są jednymi z najgorszych w kraju, dostęp do czystej wody jest niemal zerowy — 86 procent ludzi mieszka w domach bez źródła wody pitnej, 70 procent nie ma dostępu do elektryczności.

86 procent ludzi mieszka w domach bez źródła wody pitnej86 procent ludzi mieszka w domach bez źródła wody pitnej86 procent ludzi mieszka w domach bez źródła wody pitnej

86 procent ludzi mieszka w domach bez źródła wody pitnej

© archiwum organizatorów

Dom kobiet powstanie w gminie Baghere, w regionie zamieszkiwanym obecnie przez około dwadzieścia dwa tysiące mieszkańców w dwudziestu trzech wioskach. W wiosce Baghere, gdzie żyje prawie dwa tysiące dwieście osób, z czego ponad połowa to kobiety, działają stowarzyszenia kobiet organizujące aktywności na rzecz rozwoju wsi i działalności rolno‑handlowej. Obiekt powstać ma na skraju drogi, wzdłuż jednej z głównych osi wsi, w pobliżu urzędów, szkół, meczetu i siedziby służby medycznej.

konkurs

W konkursie udział można brać indywidualnie lub w zespole liczącym maksymalnie pięć osób. Swój udział w konkursie rejestrować można od 16 stycznia do 30 kwietnia br., a opłaty rejestracyjne stanowią cegiełkę na budowę zwycięskiego projektu. Prace składać można do 30 maja, wyniki zaś poznamy 27 czerwca 2021 roku.

nagrody

Zwycięzca lub zwycięzcy konkursu będą mieli okazję nie tylko zrealizować swój projekt, otrzymać nagrodę finansową w wysokości 5 000 EUR, ale także odbyć staż w pracowni Kengo Kuma & Associates. Laureaci drugiej nagrody otrzymają 1 000 EUR oraz możliwość odbycia stażu w pracowni Miralles Tagliabue EMBT, a na zdobywców trzeciego miejsca czeka nagroda w wysokości 500 EUR oraz staż w biurze SBGA.

Projekty oceniać będzie jury w składzie: architekt Kengo Kuma, architektka Benedetta Tagliabue, Salimata Diop Dieng — Ministra ds. Kobiet, Rodziny i Płci Republiki Senegalu, prawniczka Lehau Victoria Maloka, Urko Sanchez — dyrektor Urko Sanchez Architects, Oulimata Sarr, Dyrektorka ONZ ds. Kobiet w Afryce Zachodniej i Środkowej, Azzurra Muzzonigro z Waiting Posthuman Studio oraz Agostino Ghirardelli ze studia SBGA.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej konkursu Kaira Looro 2021.

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE