Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Michał Karpeta – „Dom Słowa Pisanego”

21 lutego '22
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa inżynierska
Rok obrony: 2020
Nazwa: „DOM SŁOWA PISANEGO”
Autor: Michał Karpeta
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotor:

dr Marcin Goncikowski

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Projekt Domu Słowa Pisanego porusza kwestię przyszłości literatury w dobie postępującego rozwoju technologicznego. Stanowi próbę odpowiedzi na problem dewaluacji książek w formie papierowej poprzez stworzenie miejsca poświęconego ich powtórnemu obiegowi, wchodzi w dialog z obowiązującym modelem instytucji czytelni, skoncentrowanym na ochronie zbiorów kosztem swobody ich użytkowania.

Przedmiotem opracowania jest czterokondygnacyjny budynek w zabudowie pierzejowej zlokalizowany na warszawskiej Starej Pradze, przy ulicy Brzeskiej. Tworzy on dostępną przestrzeń o sąsiedzkim charakterze, mającą stanowić przeciwwagę w postępującym procesie gentryfikacji dzielnicy, także zapewniać warunki do wymiany myśli, pracy oraz wyciszenia — i otwarcia na inicjatywy lokalne.

aksonometria        widok z ulicy Brzeskiej

po lewej: aksonometria; po prawej: widok z ulicy Brzeskiej

© Michał Karpeta

idea

Prezentowana koncepcja architektoniczna jest odpowiedzią na wyobrażenie przyszłej kondycji czytelnictwa. Skupia się na przemijającym zjawisku, jakim jest książka papierowa, starając się odnaleźć jej nowy sposób funkcjonowania w świecie poprzez stworzenie miejsca poświęconego zbieraniu niechcianej literatury oraz nieodpłatnemu udostępnianiu jej.

Ewolucja literatury będzie wymagać zmienienia dotychczasowego jej postrzegania, a co za tym idzie, stworzenia nowych instytucji oraz placówek dostosowanych do tych potrzeb i wymogów. Literatura jest niezwykle ważnym elementem kultury, oprócz ochrony powinna być także w jak największym stopniu udostępniana.

czytelnia na 2. piętrzeczytelnia na 2. piętrzeczytelnia na 2. piętrze

czytelnia na 2. piętrze

© Michał Karpeta

Biblioteka, z greckiego połączenie słów biblion — książka, oraz thēkē — zbiornik, przez stulecia oznaczała miejsce składowania zbiorów w celu zachowania zawartych w nich informacji. Funkcja ta pozostała niezmieniona. W przestrzeniach dzisiejszych bibliotek oraz czytelni użytkownik nadal jest gościem, odwiedzającym zmuszonym do respektowania obowiązujących reguł dostępu, ciszy oraz higieny.

koncepcja

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni w tkance miejskiej — czytelni bazującej na idei powtórnego obiegu książek, nieograniczonej zasadami, barierami, kartami dostępu bądź terminami zwrotu.

czytelnia na 3. piętrzeczytelnia na 3. piętrzeczytelnia na 3. piętrze

czytelnia na 3. piętrze

© Michał Karpeta

Czytelnię podzielono na trzy strefy, odpowiadające trzem piętrom, zaprojektowanym pod kątem trzech aktywności: wymiany myśli, spotkań i dyskusji; pracy oraz nauki; skupienia, odpoczynku oraz izolacji.

Ważnym elementem koncepcji jest kreowanie wnętrza będącego płynnym doświadczeniem odbiorcy, zachęcającego do wzajemnej interakcji bądź umożliwiającego chwilową izolację. Ma w tym pomóc obrana zasada konstrukcyjna, zakładająca wykorzystanie siatki słupów krzyżowych oraz zróżnicowanie ich przekroju i kształtu w sposób odpowiadający gradacji charakteru kondygnacji.

rzut 1. piętrarzut 1. piętrarzut 1. piętra

rzut 1. piętra

© Michał Karpeta

Kształt architektoniczny konstrukcji jest najważniejszym elementem koncepcji, definiuje zarówno aspekt przestrzenny, jak i architektoniczny wnętrza oraz zewnętrza. Obła forma słupów i przejść pomiędzy nimi ma być dalekim przetworzeniem i odniesieniem do bram praskich kamienic.

przekrój B-B i elewacjaprzekrój B-B i elewacjaprzekrój B-B i elewacja

przekrój B-B i elewacja

© Michał Karpeta

Budynek stanowi jednolitą i zwartą bryłę, kontynuującą pierzeję ulicy oraz zamykającą z trzech stron kwartał zabudowy. Kształtuje także wewnętrzną tożsamą dla okolicy przestrzeń otwartą, połączoną przejściem z sąsiednimi dziedzińcami.

By rozbić monumentalizm bryły oraz zaakcentować podział funkcjonalny pięter, zastosowano delikatne podziały, a także uskoki kondygnacji. Jasny kolor użyty na betonowej fasadzie ma odciążyć bryłę. Elewacje budynku stanowią prefabrykowane oraz impregnowane elementy, wytłoczone w barwionym na odcień ciepłej bieli betonie. Zamknięte narożniki kompozycyjnie domykają elewację oraz tworzą dominanty architektoniczne w pierzei ulicy.

przekrój C-Cprzekrój C-Cprzekrój C-C

przekrój C-C

© Michał Karpeta

Plan funkcjonalny został podzielony na trzy części: korpus zawierający główne pomieszczenia budynku (czytelnie, biura, warsztaty, przestrzenie wystawowe) oraz dwa trzony komunikacyjno-sanitarne. Przez każdą kondygnację wzdłuż dziedzińca biegnie trakt komunikacyjny, spajający wszystkie elementy piętra. Serce założenia stanowi otwarta klatka schodowa łącząca kondygnacje nadziemne.

ogród na dachuogród na dachuogród na dachu

ogród na dachu

© Michał Karpeta

Na dachu znajduje się otwarty ogród intensywny, który został tak zaprojektowany, by tworzył zakątki, a latem mógł służyć jako czwarta zielona część czytelni. Zieleń jest zróżnicowana w sposób płynny, od niskich traw po niskie krzewy.

 
Michał
KARPETA

Ilustracje: © Autor

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE