Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

#Młodzipolscyarchitekci — P2PA o starcie w zawodzie architekta

14 września '22

tekst pochodzi z 07-8/22 A&B.

W serii #Młodzipolscyarchitekci zadajemy pytania młodym architektom o problemach i warunkach, przed jakimi stają młodzi ludzie po studiach.

Uprawnienia — dlaczego młodzi architekci niechętnie je zdobywają?

Młodzi architekci chętnie zdobywają uprawnienia, kiedy widzą, że będą mieli szansę je wykorzystywać i że przyniesie to bezpośrednią korzyść. W większości przypadków za projekty odpowiadają jednak inne osoby, a decyzja o przystąpieniu do egzaminu jest odkładana w czasie. W naszym odczuciu prowadzący pracownie powinni zachęcać pracowników do zdobywania uprawnień. Sam proces nauki pozwala uporządkować wiedzę formalno-prawną, co ułatwia codzienną pracę.

 Muzeum Czynu Powstańczego

Muzeum Czynu Powstańczego — Góra Świętej Anny | proj. konkursowy — pierwsza nagroda: P2PA

© P2PA

Warunki uprawiania zawodu dla młodych

Z innymi realiami mierzą się architekci, którzy dopiero skończyli studia, a inne wyzwania stoją przed młodymi pracowniami. Studia nie zawsze dobrze przygotowują do pracy w zawodzie, bardzo ważna jest więc dodatkowa aktywność, która pokazuje nie tylko umiejętności, lecz także zaangażowanie danej osoby. Dobre portfolio ułatwi dostanie się do biura, które pozwoli na pracę przy ciekawych tematach i rozwój. W naszej opinii w Polsce brakuje średniej wielkości biur z wysokimi standardami pracy, które wdrażałyby osoby po studiach w praktykę architektoniczną.

Młode pracownie często traktowane są z założenia jako niemające doświadczenia, nierzetelne. Inwestor czy zamawiający podchodzi więc z pewną rezerwą do współpracy z takim biurem. A przecież, biorąc pod uwagę definicję „młodej pracowni”, może kryć się za nią nawet kilkunastoletnie doświadczenie prowadzących.

Innym zagadnieniem są konkursy architektoniczne. W tych na nawet niewielkie obiekty stawia się za kryterium dopuszczenia realizację projektu konkretnego typu, o konkretnej powierzchni, co często zupełnie eliminuje z udziału młodych architektów.

Budynek Urzędu Wojewódzkiego i Sądu Apelacyjnego Warszawa

Budynek Urzędu Wojewódzkiego i Sądu Apelacyjnego Warszawa — proj. konkursowy – wyróżnienie: P2PA

© P2PA

Łatwiejszy start w zawodzie, czyli jaki?

Wydaje się, że obecna sytuacja jest wynikiem wielu czynników. Sam proces kształcenia młodych architektów powinien balansować na pograniczu teorii i praktyki, co oznacza, że kadra powinna się składać w dużej mierze z architektów praktykujących i prowadzących z sukcesem pracownie. Studenci powinni być podczas studiów zachęcani do odbywania praktyk, staży, obcowania ze środowiskiem, w którym później będą funkcjonować.

Oczywiście największy wpływ na realia młodych architektów mają architekci. To my swoją działalnością, podstawą, rzetelnością czy też wyceną prac projektowych kształtujemy warunki, w których wszyscy (bez względu na wiek) funkcjonujemy codziennie.

Basen kryty

Basen kryty w Piasecznie

© P2PA

P2PA

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE