Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Najbardziej ekologiczne miasto w Polsce? Gdynia dołącza do Green City Accord

02 marca '21

Pierwszym polskim miastem, które dołączyło do Green City Accord jest Gdynia, zobowiązując się tym samym między innymi do podniesienia standardów jakości powietrza i wody, czy redukcji hałasu. Wśród zrzeszonych miast znalazło się już ponad 20 z całej Europy.

czym jest Green City Accord?

Green City Accord to inicjatywa Komisji Europejskiej, która powstała, by troska o ekologie była prostsza i bardziej dostępna. Oslo, Helsinki, Saragossa i inne miasta z całej Europy, w tym Gdynia zobowiązały się między innymi do poprawy jakości powietrza i wody, przyjmując takie same, bardzo wysokie standardy.

jak prowadzić miejskie działania?

W minionym tygodniu miejscy radni i radne przyjęli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia. Takie porozumienie między miastami obejmuje pięć kluczowych obszarów, wokół których będą skupiać się miasta członkowskie: powietrze, woda, natura i bioróżnorodność, gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym oraz hałas.

Green City Accord jest ruchem,który ma na celu uczynienie miast czystszymi i zdrowszymi, poprawę jakości życia mieszkańców i przyspieszenie wdrażania odpowiednich przepisów UE w zakresie ochrony środowiska.

Dziś rozwój miast musi oznaczać otwarcie na innowacje, wdrażanie rozwiązań, które chronią przyrodę i klimat. Dbałość o środowisko, szczególnie w obszarach miejskich, jest jednym z największych wyzwań, które stoją przed naszym i kolejnymi pokoleniami. To, że rozwój musi iść w parze z ekologią, zauważyliśmy już lata temu. W Gdyni zwracamy uwagę na to, jak prowadzić miejskie działania i inwestycje oraz projektować nowe przestrzenie z myślą o lokalnym środowisku. Zagospodarowujemy wody opadowe, termomodernizujemy budynki, wspieramy i promujemy odnawialne źródła energii, edukujemy najmłodszych. Nie boimy się innowacyjnego podejścia, które pozytywnie wpływa na nasze otoczenie - opowiadał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, czytamy na łamach Gazety Wyborczej.

wspólna wizja i wsparcie

Miasta zrzeszone Green City Accord popierają wspólną wizję miejskiej przyszłości.

Do 2030 r. Miasta staną się atrakcyjnymi miejscami do życia, pracy i inwestowania, a także będą wspierać zdrowie i dobre samopoczucie Europejczyków. Wszyscy Europejczycy będą oddychać czystym powietrzem, cieszyć się czystą wodą, mieć dostęp do parków i terenów zielonych oraz odczuwać mniejszy hałas w środowisku. Gospodarka o obiegu zamkniętym stanie się rzeczywistością, a odpady zostaną zminimalizowane dzięki większemu ponownemu wykorzystaniu, naprawom i recyklingowi. - możemy przeczytać na stronie Green City Accord.

Gdynia, jak i inne miasta zobowiązały się do sprostania najpilniejszym i najważniejszym wyzwaniom. Przystępując do Porozumienia, władze miasta zgodziły się zrobić wszystko, by poczynić zmiany w pięciu kluczowych obszarach do 2030 roku

  •  powietrze: znaczna poprawa jakości powietrza poprzez zbliżenie się do przestrzegania wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza i jak najszybsze zaprzestanie przekraczania unijnych norm jakości powietrza
  •  woda: znaczący postęp w poprawie jakości jednolitych części wód i efektywności wykorzystania wody
  •  przyroda i różnorodność biologiczna: znaczny postęp w zachowaniu i wzmacnianiu różnorodności biologicznej w miastach, w tym poprzez zwiększenie zasięgu i jakości terenów zielonych w miastach oraz zatrzymanie utraty i odbudowy ekosystemów miejskich
  •  gospodarka o obiegu zamkniętym i odpady: postęp w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki zapewnieniu znacznej poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, znacznego ograniczenia wytwarzania i składowania odpadów oraz znacznego wzrostu ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu
  •  hałas: znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem w miastach i zbliżenie się do poziomów zalecanych przez WHO

Dodatkowo władze miast są zobowiązane do udostępniania raportów z postępów i realizacji projektu oraz planów na przyszłe lata.

Do programu mogło dołączyć każde miasto. A raczej każde dla którego ekologia naprawdę ma znaczenie. Green City Accord zapewnia dodatkowe fundusze na realizację, lecz poza kwestią finansową w grę wchodzi również czas i zaangażowanie polityków oraz świadomość mieszkańców.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE