reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nowa odsłona placu Piastów w Gliwicach

29 listopada '19

Dyplom Sary Malickiej pt. „Projekt rewaloryzacji urbanistycznej placu Piastów w Gliwicach” wykonany pod kierunkiem dr Aliny Pancewicz na Politechnice Śląskiej otrzymał Nagrodę Roku 2019 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Przedmiotem pracy była rewaloryzacja gliwickiego placu Piastów (zlokalizowanego w bliskim otoczeniu dworca PKP i CH Forum), pełniącego obecnie funkcję największego w mieście węzła przesiadkowego. Obszar opracowania obejmuje plac oraz przyległe do niego tereny mieszkaniowe i usługowe.

chaos przestrzenny

Zdominowana przez ruch samochodowy przestrzeń utraciła funkcję placu miejskiego. Autorka zauważyła, że na tym obszarze brakuje miejsc bezpiecznych dla pieszych. Zostały dla nich wyznaczone jedynie małe wysepki terenu, poprzecinane szerokimi i ruchliwymi ulicami oraz skrzyżowaniami. Na całym obszarze panuje chaos przestrzenny. Widoczny jest brak ciągłości pierzei, a zabudowa jest w dużym stopniu nieuporządkowania. Jednym słowem — potrzebna jest zmiana.


wizualizacja przestrzeni — rewaloryzacja terenów otaczających Plac Piastów

© Sara Malicka

przywrócenie placu mieszkańcom 

Na podstawie analiz urbanistycznych Sara Malicka zaproponowała przywrócenie placowi Piastów reprezentacyjnej funkcji z naciskiem na ekologiczne rozwiązania. W ten sposób stanie się on bezpieczną przestrzenią dla ludzi — dostępną, funkcjonalną i dostosowaną do zmieniających się warunków klimatycznych. Celem pracy dyplomowej jest również rewaloryzacja terenów otaczających plac Piastów, w tym: poprawa funkcjonalności i jakości przestrzeni, uzupełnienie zabudowy, dodanie nowych funkcji, wyraźny podział na strefy publiczne i półpubliczne oraz uporządkowanie kompozycji urbanistycznej.

zmiany w ruchu

Projekt zakłada zmiany w organizacji ruchu, charakterze i sposobie użytkowania terenu. Po przeniesieniu ruchu samochodowego (projekt zakłada przekształcenie ulicy ks. Herberta Hlubka w drogę dwukierunkową), przestrzeń ulicy Okopowej, całego placu Piastów oraz odchodzącej od niego części ulicy Piwnej stanie się strefą przeznaczoną dla pieszych i rowerzystów, osłoniętą poprzez szpalery drzew. Komunikacja miejska zostanie skierowana na osobny pas ruchu, a wzdłuż głównych ulic powstanie droga rowerowa.

jeden z nowych budynków na Placu Piastów

© Sara Malicka

nowa zabudowa i zieleń miejska

Autorka zakłada budowę nowych mieszkań i lokali usługowych oraz zagospodarowanie terenu pod zieleń miejską. W celu uporządkowania kompozycji urbanistycznej niektóre obiekty (opuszczone, o złym stanie technicznym) zostaną wyburzone.

zmiany w przestrzeni zagospodarowania i nowe budynki

© Sara Malicka

Projektowana nowa zabudowa obejmować będzie również plomby miejskie, które zachowają ciągłość pierzei. Nowe, ekologiczne oraz istniejące budynki mieszkalne będą miały zielone dachy zaprojektowane tak, aby zwiększyć bioróżnorodność. Powstałe po uporządkowaniu całego terenu place zostaną przekształcone na parki miejskie, zielone skwery, ogrody deszczowe i naturalne place zabaw. Aby wspomóc retencję wody, większa część nawierzchni wykonana zostanie z materiałów wodoprzepuszczalnych.

Sara Malicka swoim dyplomem przywraca plac Piastów mieszkańcom Gliwic, a wszystko to w ekologicznym duchu zrównoważonego rozwoju.

 

 Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości Sary Malickiej

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE