NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nowy basen kryty w Piasecznie. Maciej Popławski autorem zwycięskiego projektu.

26 maja '20

Znamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie, organizowanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Gminę Piaseczno.
Spośród 22 nadesłanych na konkurs prac jury wybrało projekt wrocławskiego architekta Macieja Popławskiego. Gratulujemy!

Pierwszy w historii Piaseczna konkurs architektoniczny polegał na opracowaniu studialnym wskazanego w regulaminie terenu przy ul. Chyliczkowskiej, w miejskim parku Książąt Mazowieckich, na działce pozyskanej przez samorząd od Szkoły Głównej Gospodarstwa Miejskiego.

basen w Piasecznie

Zadaniem konkursowym było stworzenie koncepcji urbanistycznej terenu o charakterze rekreacyjno-sportowym wraz z obiektami oraz określenie powiązań komunikacyjnych, w tym ruchu rowerowego, propozycji kształtowania zieleni i jej charakteru oraz, w części realizacyjnej konkursu: opracowanie szczegółowej koncepcji basenu krytego oraz basenów odkrytych ze wskazaniem koncepcji rozwiązań energo-efektywnych i proekologicznych, jak też opracowań kosztowych dla obiektu kubaturowego.

 Koncepcja urbanistyczna i przekrój terenu opracowania

koncepcja urbanistyczna zwycięskiego projektu

© Maciej Popławski

I miejsce — pawilon schowany w parku

W części studialnej jury oceniało trafność relacji przestrzennych i funkcjonalnych, w części realizacyjnej — atrakcyjność, nowatorstwo i oryginalność rozwiązań architektonicznych basenu krytego i basenów odkrytych, trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, realność i aspekty ekonomiczne oraz walory eksploatacyjne obiektu. Sąd Konkursowy oceniał obie części opracowania konkursowego, poszukując w nich spójnej całości, z uwzględnieniem charakteru miejscowej architektury i jej skali.

 Schematy funkcjonalne projektu basenu

projekt został doceniony m.in. za prostą formę

© Maciej Popławski

Konkurs wygrało wrocławskie biuro projektowe Macieja Popławskiego. Architekt zaproponował lekki pawilon umieszczony w parku pomiędzy drzewami. Jak czytamy w uzasadnieniu jury:

Sąd Konkursowy przyznał I nagrodę pracy 006 za właściwe ujęcie skali obiektu i przyjęte rozwiązania materiałowe w kontekście lokalizacji nowej inwestycji. Użycie prostych w formie i powściągliwych środków wyrazu, będących we właściwej relacji z sąsiednią zabudową i otaczającą budynek przyrodą, świadczy o wrażliwości i wysokiej kulturze projektowej autora nagrodzonej pracy. Zastosowana siatka modułu konstrukcyjnego 4×4 metra stała się podstawą do ukształtowania zarówno czystej w formie bryły budynku, klarownych rzutów jak, i eleganckiego układu przestrzennego, w których we właściwych proporcjach i relacjach zawarto program funkcjonalny obiektu. Na uwagę zasługuje także strefa basenów zewnętrznych, która została właściwie zintegrowana z basenami krytymi przez zastosowanie siatki modułowej i jednorodnego materiału. W opinii Sądu Konkursowego uznanie zyskały także rozwiązania wnętrza obiektu, czyste w swej formie i emanujące spokojem.

Jury zaleciło również kilka korekt — zasugerowało podkreślenie wejścia głównego do budynku od strony skrzyżowania ulic Mazurskiej i Chyliczkowskiej, zaprojektowanie podbasenia oraz wzbogacenie projektu strefy saun o centralną przestrzeń integrującą. Autor został też poproszony o przeanalizowanie rozwiązań wentylacyjnych i wpływu wilgoci na konstrukcję gmachu, którego projekt oparty jest na kratownicy z drewna klejonego.

Rzuty i wizualizacje wnętrz basenu w Piasecznie

głównmy materiałem budowlanym obiektu jest drewno

© Maciej Popławski

Daniel Putkiewicz, burmistrz Paseczna tak mówi o zwycięskiej pracy:

Wierzę, że nowa inwestycja będzie kolejną po obiekcie CEM wizytówką Piaseczna, nową jakością zarówno w sensie architektonicznym jak, i użytkowym. To właśnie walory funkcjonalne wybranej koncepcji zadecydowały o jej zwycięstwie. Myślę, że po dopracowaniu szczegółów na etapie projektu budowlanego przystąpimy do budowy nowoczesnego basenu wraz z atrakcyjnym zapleczem, obiektu sportowego, na jaki czekają wszyscy mieszkańcy.

Maciej Popławski otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 35 tysięcy zł brutto oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem.

wyniki konkursu

Poziom nadesłanych na konkurs prac jury ocenia jako wysoki. Spośród 22 zgłoszeń Sąd Konkursowy przyznał:

  • II miesjce koncepcji autorstwa: Tomasza Marciniewicza, Zuzanny Szpocińskiej, Jerzego Grochulskiego i Eweliny Czerwińskiej,
  • III miejsce koncepcji autorstwa: Jarosława Kozikowskiego, Adriana Kozikowskiego,
    Michała Bali, Bartosza Bochyńskiego,
  • wyróżnienie otrzymali: Filip Zieliński, Michał Hondo, Kinga Grzybowska, Jakub Wójtowicz, Marek Grodzicki, Klaudia Gołaszewska, Grzegorz Tracz
  • wyróżnienie otrzymali: Izabela Chruściel, Wojciech Dunaj, Rafał Stemporowski,
  • wyróżnienie honorowe sądu konkursowego otrzymał Tomasz Starczewski.

Wszystkie nagrodzone prace wraz z uzasadnieniem jury możecie zobaczyć tutaj.
Gratulujemy!

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE