Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nowy park w Krakowie nad rzeką Wilgą

08 czerwca '20

Już niebawem ruszy pierwszy etap realizacji Parku Rzecznego Wilgi w Krakowie. Realizowany projekt to połączenie bogactwa przyrodniczego występującego w obrębie rzeki Wilgi oraz oczekiwań mieszkańców.

W połowie czerwca rozpocznie się pierwszy etap budowy parku realizowanej przez krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej. Obejmie on obszar Lasku Kopty od ul. Rzemieślniczej do ul. Jana Brożka.

dzika przyroda nad Wilgą

Projekt udostępnienia parku zakłada jak najmniejszą ingerencję w przyrodę. W obrębie Wilgi można spotkać wiele wyjątkowych gatunków roślin — 161 roślin naczyniowych, 28 gatunków grzybów, 49 gatunków ptaków, 6 gatunków nietoperzy oraz liczne płazy i gady.

W ramach I etapu wykonane zostaną następujące prace:

  • kontynuacja ścieżki rowerowej wzdłuż koryta rzeki Wilgi, która za względów bezpieczeństwa będzie oświetlona. W tym celu zastosowane zostaną lampy parkowe, których strumień światła będzie skierowany ku dołowi, tak by zminimalizować zanieczyszczenie światłem,
  • utwardzenie minimalnej ilości „przedeptów” poprzez wykonanie nawierzchni mineralnych typu hansegrand,
  • oświetlenie ścieżek pieszych, ale tylko przy głównym ciągu komunikacyjnym przewidzianym w oddaleniu od koryta Wilgi,
  • montaż elementów małej architektury, takich jak ławki i kosze na śmieci,
  • zielony parking umożliwiający odwiedzającym park na zostawienie samochodów z dojazdem wykonanym z nawierzchni mineralno-żywicznej.

Na początku tego roku Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał pielęgnację drzew i usunął drzewa znajdujące przy przedeptach, które stwarzały zagrożenie. Zostaną one zastąpione rodzimymi gatunkami drzew zgodnymi z warunkami siedliskowymi. Całość prowadzonych prac to poprawa funkcjonalności i walorów rekreacyjnych miejsca, które dzięki niepowtarzalnym urokom przyrody będzie zachwycać odwiedzających. Prace nie będą ingerować w koryto rzeki Wiligi, a przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy.

 

oprac. red. 

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE