Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Tak zmieni się plac Wolności w Łodzi! Projekt mamArchitekci i A2P2 architecture & planning

10 sierpnia '20

Konsorcjum pracowni mamArchitekci z Warszawy oraz A2P2 architecture & planning z Gdańska opracowało koncepcję przebudowy łódzkiego placu Wolności. Jak zmieni się to miejsce? Zobaczcie sami!

Centralny plac wytyczony w XIX wieku jako rynek Nowego Miasta i początek Traktu Piotrowskiego łączy ulice Piotrkowską, Nowomiejską, Legionów i Pomorską. Przez lata zmieniała się zarówno zabudowa pierzei placu, jak i dominujące funkcje. Niezmienny pozostał jednak unikatowy kształt regularnego ośmioboku, w którego centrum od 1930 roku stoi pomnik Tadeusza Kościuszki.

plac Wolności
w Łodzi, 2003

plac Wolności w Łodzi, 2003

fot.: Konrad Kłoszewski | Wikimedia Commons © CC BY 2.5

Plac Wolności w swoim dzisiejszym układzie pełni przede wszystkim funkcję tranzytową dla ruchu kołowego. Posiada jednak duży potencjał jako atrakcyjna przestrzeń publiczna sprzyjająca rozwijaniu i wzmacnianiu podstawowej funkcji przestrzeni miejskich: spotkaniom. Dlatego proponowana jest zmiana organizacji ruchu przeniesienie ruchu tranzytowego, kołowego i szynowego, w północną część placu, i przeznaczenie części centralnej i południowej do ruchu pieszego i rowerowego, z okazjonalnym dostępem dostaw i służb miejskich piszą autorzy koncepcji przebudowy placu.

rzut placu

rzut placu

© mamArchitekci, A2P2 architecture & planning

Regularny kształt placu Wolności podkreślony zostanie poprzez kompozycję zieleni, nawierzchni utwardzonych, układ elementów małej architektury oraz promieniste osie symetrii. Zachowana zostanie widoczność najważniejszych obiektów placu i osie widokowe z czterech ulic na pomnik Kościuszki.

Chcąc połączyć w jednej przestrzeni różnorodne funkcje, autorzy projektu zaproponowali wyodrębnienie kilku stref: zadrzewioną, rekreacyjną strefę parkową, reprezentacyjną, miejską strefę centralną odseparowaną od komunikacji pasem zieleni, biegnące wzdłuż placu ciągi pieszo‑jezdne, strefę ogródków kawiarnianych oraz strefę przystanków tramwajowych.

przekrój placu

przekrój placu

© mamArchitekci, A2P2 architecture & planning

Największą zmianą w stosunku do stanu istniejącego będzie jednak wprowadzenie dużej ilości powierzchni biologicznie czynnych i zieleni. Problem miejskich wysp ciepła dotyka Łódź w dużym stopniu latem upał doskwiera wszędzie tam, gdzie brakuje zieleni. Dlatego na placu pojawią się zieleńce, trawniki i krzewy oraz sześćdziesiąt dwa drzewa zgodnie z przyjętymi przez miasto standardami wysokie od razu na blisko osiem metrów. Zieleń zajmie około 20 procent powierzchni całego placu Wolności, pozwalając na retencjonowanie wody opadowej dodają autorzy projektu.

wizualizacja przebudowy placu Wolności

wizualizacja przebudowy placu Wolności

© mamArchitekci, A2P2 architecture & planning

Pracę nad projektem przebudowy placu potrwają do marca przyszłego roku, zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2023 roku.

 
oprac. red.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE