Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Rusza kolejna edycja „Plany na przyszłość/LAB”

05 kwietnia '22

Od jakiegoś czasu nasza rzeczywistość przyspiesza i staje się coraz bardziej zagmatwana. Staramy się sprostać nowym wyzwaniom, szybko reagować na potrzeby, tymczasem ważne jest też, aby wybiegać w przyszłość i w związku z tym zadawać sobie właściwe pytania oraz starać się na nie odpowiadać — również w sferze planowania, urbanistyki, architektury i budownictwa.

W obecnej sytuacji bardzo potrzebujemy bezpiecznej, przyjaznej i otwartej dla wszystkich przestrzeni do dyskusji, interpretacji i refleksji. Do bycia razem. Spotkajmy się między 1 lipca a 14 sierpnia w ZODIAKu Warszawskim Pawilonie Architektury przy Pasażu Wiecha, by jak co roku rozmawiać wokół „Planów na przyszłość” architektek i architektów, którzy przedstawią swoje projekty dla Warszawy.

PLANY na przyszłość/ LAB” to inicjatywa, która ma godnie kontynuować wieloletnią tradycję „Planów na przyszłość”, wydarzenia cyklicznie organizowanego przez Centrum Kultury Łowicka we współpracy z warszawskim oddziałem SARPu, Miastem Stołecznym Warszawa i wieloma instytucjami kultury. Od 2022 roku projektem opiekuje się warszawski oddział SARP, a priorytetem jest integrowanie środowiska architektów, urbanistów, sympatyków architektury i mieszkańców. Kluczem jest zaangażowanie i dialog wszystkich tych, którzy widzą potrzebę udziału w tworzeniu jakościowej architektury i urbanistyki, nawiązujących do wyzwań i problemów współczesności, ale też odpowiadającej na przyszłe potrzeby miasta.

Tkanka miasta reaguje na bieżące wydarzenia, jest jak żywy organizm, który prędzej czy później da nam odczuć efekty tego, co się dzieje. Trzeba wyciągać wnioski zarówno z pozytywnych zjawisk, ale też przygotować się na perspektywę kumulujących się problemów. Obecnie jesteśmy świadkami tego jak miasto i jego mieszkańcy reagują na kryzys migracyjny. W jaki sposób można wesprzeć budowanie nowej tkanki społecznej, równowagi mieszkaniowej, usług socjalnych, dostępu do szkolnictwa? Jak sprawić, by miasto stało się otwartą, niewykluczającą platformą dialogu? Jak zarządzać powiększającą się populacją, by budować elastyczne i wygodne dla wszystkich miasto? Architektura w kryzysie to temat przewodni tegorocznych „PLANÓW na przyszłość/ LAB”, w ramach projektu będziemy chcieli odnieść się do zagadnień związanych z architekturą tymczasową, recyklingiem w architekturze czy wpływem aspektów społecznych na architekturę i urbanistykę. Jesteśmy przekonani, że architektura to dziedzina bliska życiu, ale także dziedzina z natury inkluzywna, która się nie rozwija, jeśli nie buduje ciągłych relacji z jej użytkownikami. Dlatego celem „PLANÓW na przyszłość/ LAB” będzie podnoszenie świadomości mieszkańców z zakresu architektury i urbanistyki, poprzez włączanie ich w aktywny dialog z architektkami i architektami, którzy projektują dla Warszawy.

„PLANY na przyszłość/ LAB” to platforma wiedzywymiany informacji, na którą składa się wystawa prezentująca przyszłe projekty architektoniczne dla Warszawy Współorganizator: architektów i architektek działających w Polsce oraz panele dyskusyjne i warsztaty. Otwarciu wystawy towarzyszyć będą również wydarzenia dodatkowe, które składać się będą na ŚWIĘTO ARCHITEKTURY. Będzie to przegląd projektów, inicjatyw, firm działających na styku architektury i innych dziedzin życia takich jak design, sztuka, nauki społeczne, ekologia, nowe technologie budowlane, nowe technologie energetyczne, sektor IT (domy inteligentne). Poprzez sieć wydarzeń chcemy ukazać architekturę jako dziedzinę kompleksową, w której równie kluczowe role pełnią specjaliści różnych dziedzin, nie tylko architekci. ŚWIĘTO, to sieć mikro wystaw i prezentacji, które będzie można oglądać w mieszkaniach, wnętrzach, pustostanach, witrynach sklepowych, biurach ulokowanych na osi Pałacyk Zamoyskich na ul. Foksal – Pawilon Zodiak przy Pasażu Wiecha. Spacerując ulicami Foksal i Chmielną będzie można odwiedzić niedostępne na co dzień miejsca i zobaczyć, jak zmieniają się, przeobrażają w procesie adaptacji na nowe funkcje, odnosząc się do pojęć recyklingu, architektury tymczasowej i gospodarowania istniejącymi zasobami miasta.

Projektowi towarzyszyć będzie instalacja realizowana przez studentów Wydziału Architektury, a dopełnieniem wydarzenia będzie katalog, który zaprezentuje projekty z wystawy. Intencją organizatorów jest to, by impreza stała się świętem architektury i przestrzenią rozmowy o niej, nie tylko dla profesjonalistów, ale dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Warszawy. Naszym marzeniem jest by architekci, weszli w realny dialog z warszawiakami, a warszawiacy mogli lepiej rozumieć i wpływać na kształt naszej przestrzeni w małej i dużej skali.

Organizatorzy i dodatkowe informacje

FORMULARZ (Zobacz tutaj!).

Więcej informacji na stronie OW SARP (Zobacz tutaj!).

Organizator:

Oddział Warszawski SARP

Współorganizatorzy:

ZODIAK — Warszawski Pawilon Architektury

Miasto Stołeczne Warszawa

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE