Zobacz w portalu A&B!
BIM Toolbox Paneltech – Paneltech inwestuje w technologię BIM!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Projekt Powiaty. Kuratorzy poszukiwani!

09 czerwca '20

Ruszyła rekrutacja do drugiej edycji projektu Powiaty organizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych” to projekt popularyzatorsko-badawczy mający na celu promowanie lokalnej historii i tożsamości.

Organizatorzy poszukują lokalnych kuratorów, organizatorów, działaczy miejskich i innych osób zainteresowanych regionalnym dziedzictwem architektonicznym z całej Polski do drugiej edycji projektu. W tym roku głównym tematem jest modernistyczna zabudowa z czasów II Rzeczpospolitej w mniejszych ośrodkach.

modernistyczna zabudowa w mniejszych ośrodkach

Flagowymi i rozpoznawalnymi architektonicznymi symbolami procesów modernizacyjnych zachodzących w okresie II RP są elementy modernistycznej zabudowy dynamicznie rozwijających się miast takich jak Gdynia, Warszawa czy Katowice. Ich ranga wynika zarówno z bardzo dobrego ich przebadania, jak i szeregu akcji popularyzacyjnych (np. szlak architektury modernistycznej).
Celem projektu jest pokazanie, że analogiczne zjawiska zaszły także w mniejszych ośrodkach, a będące ich świadectwem architektoniczne dziedzictwo może stać się pretekstem do lepszego wniknięcia w lokalną historię oraz budowy specyficznej, zakorzenionej lokalnie tożsamości nierozerwalnie związanej z ogólnokrajową narracją tzw. wielkiej historii.

8 dawnych powiatów

W tegorocznej edycji projektu wytypowano osiem obszarów dawnych powiatów — po jednym z terenu każdego z ośmiu wybranych międzywojennych województw pozostających w obecnych granicach Polski. Ze względu na charakter projektu, wybrany powiat nie jest ówczesną siedzibą władz administracyjnych województwa — umożliwia to analizę do tej pory słabiej promowanych, a bardzo wartościowych założeń takich jak np. osiedle Dyrekcja w Chełmie czy modernistyczna zabudowa miast Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Wybrane powiaty to:

  • woj. krakowskie — powiat nowosądecki (Krynica, Żegiestów)
  • woj. lwowskie/COP — powiat krośnieński
  • woj. kieleckie — Sosnowiec / powiat iłżecki (Starachowice)
  • woj. śląskie — powiat cieszyński (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Istebna) / powiat pszczyński / powiat rybnicki / powiat tarnogórski
  • woj. białostockie — powiat ostrowski (Ostrów Mazowiecka) / powiat łomżyński / powiat suwalski
  • woj. poznańskie — powiat bydgoski
  • woj. warszawskie — powiat wyszkowski, powiat włocławski
  • woj. pomorskie — open call z wyłączeniem Gdyni, Torunia, powiatu morskiego

warsztaty szkoleniowe dla kuratorów

Kolejnym etapem jest wyłonienie w drodze konkursu ośmiu uczestników, o ile to możliwe związanych z danym regionem, którzy zostaną zaproszeni na zorganizowane specjalnie dla nich warsztaty szkoleniowe dotyczące promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, budowy jego atrakcyjnego wizerunku, edukacji, metodach prezentacji. Warsztaty będą także wstępem do przygotowywania realizowanych w danych powiatach skromnych i dopasowanych do lokalnych możliwości organizacyjnych przedsięwzięć ekspozycyjnych i edukacyjnych — lokalnie i online.

architektura dwudziestolecia międzywojennego

Kuratorzy-organizatorzy w trakcie fazy badawczej będą pracować nad rozpoznaniem i uczytelnieniem architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Obejmie to między innymi identyfikację zrealizowanych w tym czasie projektów typowych takich jak szkoły, dworce czy standardowe obiekty mieszkalne — także wykonane z drewna. Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem powstaną rozdawane za darmo mapy – przewodniki, czy pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury. Działania będą także relacjonowane na podstronie projektu będącej częścią strony internetowej NIAiU oraz w mediach społecznościowych. Merytoryczna i ikonograficzna treść tych regionalnych prezentacji będzie od początku koordynowana w taki sposób, aby zbudować z nich spójny scenariusz wspólnej wystawy, która pozwoli zaprezentować zupełnie nieznaną skalę i efekty działań modernizacyjnych w całym kraju. Wystawa zbiorowa planowana jest wstępnie planowana na początek roku 2021.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 21 czerwca br. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie NIAiU.

 

oprac. red. 

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE