Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Sprostowanie artykułu „Pół miliona kary od wojewódzkiego konserwatora zabytków za nielegalne remonty w historycznym Domu pod Orłami”

17 sierpnia '21

Publikujemy sprostowanie artykułu „Pół miliona kary od wojewódzkiego konserwatora zabytków za nielegalne remonty w historycznym Domu pod Orłami”, w którym pojawiły się informacje niejasne, nie w pełni sprawdzone, przez co treść artykułu postawiła Krajową Radę Spółdzielczą w zakłamanym świetle, sugerując, że jako właściciel zabytkowego Domu pod Orłami, zobowiązana jest do zapłaty kary, którą Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył na jednego z najemców lokalu.

Sprostowanie artykułu „Pół miliona kary od wojewódzkiego konserwatora zabytków za nielegalne remonty w historycznym Domu pod Orłami”

W związku z publikacją artykułu z dnia 30.07.2021 pod tytułem „Pół miliona kary od wojewódzkiego konserwatora zabytków za nielegalne remonty w historycznym Domu pod Orłami” informujemy, iż w tekście tym znalazły się stwierdzenia nieprawdziwe i nieścisłe jakoby Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie nałożył na właściciela zabytkowego budynku „Dom pod Orłami” położonego przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, tj. Krajową Radę Spółdzielczą, karę w wysokości 500 tys. zł, z powodu prowadzenia robót budowlanych w Sali operacji bankowych bez wymaganego pozwolenia, podczas gdy przedmiotowa kara została nałożona na najemcę (posiadacza) ww. lokalu, czyli Grupę CK Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie. W związku z tym należy jasno podkreślić, że Krajowa Rada Spółdzielcza nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działanie najemcy i czyni starania o przywrócenie lokalu do stanu zgodnego z prawem.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE