Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

W Krakowie powstanie mobilne pogotowie szyldowe. Będzie nadzorować politykę reklamową w ramach parku kulturowego

24 sierpnia '21

W Krakowie powstanie miejskie pogotowie szyldowe, które będzie nadzorować politykę reklamową w obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta. Właśnie trwa konkurs na projekt tej jednostki. Członkowie pogotowia zadecydują m.in., w jakich miejscach oraz jakie reklamy pojawią się w tej dzielnicy. W ten sposób miasto chce poprawiać estetykę przestrzeni miejskiej.

Nowohuckie Pogotowie Szyldowe tak nazywa się wstępny plan, na podstawie którego powstanie nowa mobilna jednostka miejska w Krakowie. Jej zadaniem będzie kontrolowanie reklam i szyldów miejskich. Nieprzypadkowo pada tu określenie nowohuckie, bo pogotowie będzie działać w obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta. Przypomnijmy, że Kraków ma dwa parki kulturowe: Nowa Huta i Stare Miasto, które mają na celu przede wszystkim ochronę zabytków, a także szczególną dbałość o estetykę przestrzeni miejskiej, w tym walkę z nielegalnymi nośnikami reklamowymi oraz wprowadzenie jednolitych regulacji ws. wyglądu tych już istniejących i przyszłych.

konkurs na projekt pogotowia oraz jego członków

Na razie krakowski magistrat ma wstępny plan na działanie nowej jednostki, ale nie ma konkretnego projektu realizacyjnego dla zadania, dlatego ogłoszono konkurs. Po pierwsze na projekt działalności pogotowia szyldowego, a po drugie na skład członków pogotowia.

Głównym rezultatem konkursu ma być prowadzenie Mobilnego Punktu Nowohuckiego Pogotowia Szyldowego, w którym będzie można m. in.:

• uzyskać poradę w zakresie przepisów obowiązujących na podstawie Uchwały o parku kulturowym Nowa Huta oraz aranżacji szyldów i witryn dla konkretnego przedsiębiorcy działającego na terenie podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta oraz na terenie PKNH

• uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach projektów szyldów i witryn, które będą skierowane m.in. do przedsiębiorców działających na terenie podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta oraz na terenie PKNH.

Termin zgłaszania kandydatów na członków pogotowia już upłynął, ale jeszcze przez dwa dni można zgłaszać propozycje na projekt działalności pogotowia. Termin składania i przesyłania ofert na realizację zadania publicznego upływa 26 sierpnia 2021 r. (czwartek), o godz. 15.00. Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach konkursu finansowanie przyznane będzie na działania mające na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem szerokiego kontekstu rewitalizacyjnego, a także aktywizowanie działalności przedsiębiorczej i społecznej, angażowanie społeczności lokalnej poprzez oddziaływanie w sferze estetycznej szyldów i witryn w podobszarze rewitalizacji „stara” Nowa Huta oraz na terenie PKNH.

W trakcie realizacji zadania powstanie publikacja internetowa (ebook) oraz krótki film. Mają one przedstawiać dotychczasowe zmiany już wprowadzone na terenie podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta oraz na terenie parku kulturowego Nowa Huta. Odbędzie się również oficjalna premiera filmu (na żywo lub zdalnie) z możliwością aktywnego udziału publiczności (zadawanie pytań, rozmowa z osobami zaangażowanymi w powstanie filmu).

W Krakowie można znaleźć sporo przykładów zmiany przestrzeni miejskiej po usunięciu z niej reklam, bilbordów czy ujednoliceniu nośników. Regularnie dokumentują je m.in. fanpage „ŁADny Kraków” i „Parki kulturowe w Krakowie”.

oprac.: Katarzyna Domagała

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE