Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Warsztaty projektowe PIEKARNIA

28 listopada '19

Zapraszamy do udziału w warsztatach projektowych organizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, w ramach działań Praga Lab. Celem projektu jest opracowanie autorskiego programu adaptacji budynku piekarni znajdującego się na warszawskiej Pradze.

Przedmiotem warsztatów jest Piekarnia — zabytkowy zespół zabudowań położony przy ulicach: Stolarskiej, Letniej i Szwedzkiej w Warszawie. Założenie to składa się z budynku poprodukcyjnego dawnej piekarni i powiązanego z nim budynku o funkcji mieszkaniowej. Celem projektu jest wypracowanie modeli nowego sposobu funkcjonowania i przywrócenie do życia opuszczonego obiektu z zachowaniem jego tożsamości.

Poszukujemy rozwiązań, które w nowatorski sposób prezentują materialne i niematerialne dziedzictwo Pragi, które wskażą metody i narzędzia między różnymi partnerami, urzędnikami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, wszystkimi, którzy chcą rozwijać Pragę, ale nie stracić jej wartości. Rozwiązania muszą zapewnić, że nowe funkcje będą w stanie same się utrzymać, ale w ramach zasad ekonomii społecznej, czyli przedsięwzięć, w których wymiar społeczny dominuje nad maksymalizacją zysku. Zależy nam również na tym, aby wypracowane przez zespoły projektowe modele wzmacniały współpracę pomiędzy podmiotami już działającymi na Pradze i szerzej w Warszawie, a także były zgodne z zasadami circular economy. — wyjaśnia Katarzyna Sadowy, członkini Praga Lab i przewodnicząca jury warsztatów.

Proponowane przez uczestników rozwiązania powinny zawierać:

  • identyfikację wartości dziedzictwa materialnego i niematerialnego Piekarni,
  • określenie programu funkcjonalnego, który wzmocni potencjał lokalny Pragi w wymiarze społecznym i gospodarczym,
  • propozycje rozwiązań architektonicznych oraz modeli inwestowania i późniejszego zarządzania Piekarnią.

Opracowywane modele powinny łączyć aktualne i współczesne działania związane z pracą (zwłaszcza twórczą, wytwórczą, naprawczą i artystyczną) z tradycjami i dziedzictwem Pragi. Na zgłoszenia organizator czeka do 8 grudnia 2019 roku.

Jury na podstawie przesłanych zgłoszeń wyłoni interdyscyplinarne zespoły, które pod opieką zespołu doradczego będą przez kilka miesięcy pracować nad projektami (zakończenie ma nastąpić do 30 marca 2020 roku). Za swoją pracę zespoły otrzymują wynagrodzenie.

Warsztaty organizowane są przez Oddział Warszawski SARP w ramach działań Praga Lab — części projektu OpenHeritage.

Więcej informacji, w tym regulamin warsztatów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Praga Lab.

oprac. Dobrawa BIES

materiały dzięki uprzejmości organizatora

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE