Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wystawa „Future Living. Duńskie miasta przyszłości”

23 września '19

Wystawa „Future Living. Duńskie miasta przyszłości” przygląda się wyzwaniom, przed którymi stoi współczesny świat, oraz nowym możliwościom budowania naszej wspólnej przyszłości w sposób zrównoważony, zarówno w Danii, jak i w innych krajach.

Ekspozycja koncentruje się na kilku z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych w ramach agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), w której urbanizacja, klimat i jakość życia wskazane zostały jako jedne z najważniejszych globalnych wyzwań.

zrównoważone miasta i społeczności

Dwudziesty pierwszy wiek został okrzyknięty wiekiem miast. Rozrastają się one w ogromnym tempie, a prognozy wskazują, że dwie trzecie ludności na świecie do 2050 roku będzie żyło na terenach gęsto zaludnionych. Jak wobec tego budować zrównoważone miasta, które są dobrze połączone z obszarami podmiejskimi i wiejskimi oraz naturą, dobrze funkcjonują społecznie, i w których odpady komunalne są bogactwem naturalnym? Jak spełnić światowe cele redukcji emisji dwutlenku węgla i jednocześnie stworzyć ramy dla dobrego życia i wspólnoty?

dobre zdrowie i jakość życia oraz dobra jakość edukacji

Liczba Ludności na Ziemi stale rośnie. Prognozuje się, że w 2050 roku będzie nas już 10 miliardów. Jednocześnie zmaleje populacja osób w wieku produkcyjnym. Jak zapewnić kontrolę chorób i opiekę zdrowotną dla coraz większej grupy, skoro będziemy dysponować coraz mniejszymi zasobami? Jakie kompetencje powinny zdobyć przyszłe pokolenia, aby umieć radzić sobie w przyszłości i stymulować zrównoważony rozwój społeczny?

działania w dziedzinie klimatu

Świat stoi w obliczu wielkich wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, a adaptacja do nich staje się — w coraz większym stopniu — koniecznością. Wyznaczyliśmy sobie za cel redukcję emisji dwutlenku węgla, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, i w tym kontekście społeczności miast odgrywają kluczową rolę. Powstaną nowe miejskie wspólnoty oraz partnerstwa oparte na nowych modelach biznesowych. Ta zielona transformacja będzie dla jednych sposobem zarabiania na życie, dla innych — sposobem życia, dzięki któremu miasta będą czystsze, zdrowsze, zieleńsze i bardziej zrównoważone gospodarczo, społecznie i środowiskowo.


Wystawa „Future living. Duńskie miasta przyszłości” 
8.11.2019 – 19.01.2020 r.

PPNT Gdynia I Centrum Designu
aleja Zwycięstwa 96/98 Gdynia, galeria F0.20, bud. IV

wernisaż
7.11.2019 r., godz. 18:00. Przed wernisażem, o godzinie 17:00, w sali kinowej budynku III PPNT, odbędzie się wykład poświęcony duńskiej architekturze.

wykłady

7.11.2019 r., godz. 17:00 wykład otwierający | „Future Architecture: Social Sustainability” | Flemming Svendsen, CEBRA (ND) | bud III | sala kinowa
7.11.2019 r. godz. 18:00 wernisaż wystawy | bud IV | galeria F0.20
16.01.2020 r. godz. 18:00 wykład zamykający | „Lepsze miasta” | dr Piotr Czyż, Barbara Marchwicka | bud III | sala kinowa

Organizatorami wydarzenia są: PPNT Gdynia I Centrum Designu, Duński Instytut Kultury, Teknik og Miljø/Aarhus Kommune, Rising.

 
Informacja od organizatorów

Ilustracje dzieki uprzejmości organizatorów

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE