Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zabudowa nad torami. Ruszają prace nad warstwowym prawem własności

18 lutego '21

Wraca temat zagospodarowania przestrzeni nad torami kolejowymi w najbardziej atrakcyjnych miejscach Polski. Ruszają prace nad warstwowym prawem własności, które ma umożliwić realizację tego typu inwestycji. W lutym odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu parlamentarnego, którego zadaniem jest wypracowanie odpowiednich rozwiązań.

Wielkie plany w zamrażarce

Warszawa Główna

Warszawa Główna

fot. PKP

Kolejarze dysponują jednymi z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w kraju. W centrach wielu polskich miast możliwa byłaby zabudowa i tworzenie przestrzeni publicznych ponad torami kolejowymi. Jak pisaliśmy w styczniu okazało się, że wbrew wcześniejszym oczekiwaniom i prezentowanym wielokrotnie koncepcjom, modernizacja kolejowej linii średnicowej w Warszawie nie umożliwi zabudowy ponad nią. Przebiegająca przez centrum stolicy podziemna trasa do końca lat trzydziestych ma przejść gruntowną przebudowę. Przedstawiciele PKP prezentujący od lat różne koncepcje zabudowy – od Dworca Głównego, przez projekt Centralna Park po okolice stacji Warszawa Śródmieście – mieli ostatecznie pogrzebać te nadzieje, wskazując na ograniczenia prawne. Na przeszkodzie stoi tu brak warstwowego prawa własności. Informacje potwierdził wiceminister infrastruktury:

Ewentualny projekt zabudowy będzie się wiązał z przebudową zmodernizowanej infrastruktury kolejowej oraz adaptacją elementów konstrukcyjnych nieprzewidzianych obecnie do modernizacji.

Zwrot akcji

Centralna Park

Centralna Park

fot. PKP / X-City

Teraz okazuje się, że być może główna przeszkoda legislacyjna zostanie usunięta. Obecnie Kodeks Cywilny definiuje, że nieruchomościami są „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.” Upraszczając, własność gruntu rozciąga się ponad i pod powierzchnią działki. Takie prawo wyklucza więc własność „warstwową”, pozwalającą na odrębną własność poszczególnych „warstw”. Nowe prawo ma to zmienić.

Obecne uregulowania prawne wykluczają też możliwość sprzedaży powierzchni nad torami, co skutkuje niemożliwością wykorzystywania tych terenów do rozwoju miast i pozbawia PKP S.A. możliwości zarobku.

Paweł Lisiecki, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. wprowadzenia w Polsce własności warstwowej (źródło: Dziennik Gazeta Prawna)

Nie tylko koleje

Zmienione regulacje mają pomóc nie tylko PKP i inwestycjom prowadzonym ponad torami kolejowymi. Otworzyć mają się nowe możliwości inwestycji na gruntach miejskich, czy też w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Chodzi m.in. o możliwość lokowania inwestycji ponad miejskimi parkingami podziemnymi.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE