Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

ADE. Ruszyła ogólnopolska platforma edukacji architektonicznej

22 kwietnia '21

Wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki zapraszamy do korzystania z pierwszej ogólnopolskiej platformy edukacji architektonicznej ADE. Razem stwórzmy środowisko wymiany doświadczeń, zdobywania kompetencji i wiedzy online!

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, jako lider działania na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej, opracował i stworzył platformę edukacji online skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Celem platformy przeznaczonej obszarom architektury i urbanistyki są działania na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej — sieciowanie, profesjonalizacja, popularyzacja i tworzenie przestrzeni dla edukacji online.

czym jest edukacja architektoniczna?

Jest to edukacja dotycząca przestrzeni zbudowanej oraz jej relacji ze środowiskiem naturalnym zwana także edukacją przestrzenną lub środowiskową. Jej celem jest budowanie tożsamości i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, budowanie świadomości na temat kultury materialnej i dziedzictwa architektonicznego regionu, kraju oraz popularyzacja wiedzy o przestrzeni, mieście i architekturze. Powszechna edukacja architektoniczna lub przestrzenna to różnego rodzaju działania — kursy, warsztaty, wykłady, programy edukacyjne realizowane zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Ich cechą wspólną jest nie tylko tematyka, ale także interdyscyplinarny charakter i łączenie wyzwań praktycznych z wiedzą teoretyczną.

Platforma edukacji
architektonicznej

platforma ADE

Na platformie dostępne będą różnego rodzaju treści o charakterze popularyzatorskim, specjalistycznym i edukacyjnym, dostosowane do różnych grup odbiorców, które dla celów komunikacyjnych zostały nazwane: Miasto, Szkoła, Dom. O architekturze i przestrzeni miejskiej będzie można poczytać, posłuchać, pooglądać, a także spojrzeć na nie oczami projektanta.

mapa edukacji architektonicznej

NIAiU tworzy ogólnopolską bazę osób i instytucji działających w obszarze edukacji architektonicznej, formalnej i nieformalnej w formie mapy. Mapa ta jest narzędziem kierowanym zarówno do specjalistów, jak i odbiorców kultury, a korzystać z niej można na dwa sposoby. Jako edukator czy przedstawiciel instytucji lub organizacji można do niej dołączyć, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Mapę można również przeglądać, poznawać inne projekty, nawiązywać dzięki niej współpracę, czy docierać do wydarzeń edukacyjnych w najbliższej okolicy.

Pokaż się, poznaj, zainspiruj i nawiąż współpracę z innymi. Wejdź i dowiedz się więcej na ADE.
  

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE