Architektura obiektów administracyjnych autorstwa Kuryłowicz & Associates

Architektura obiektów administracyjnych autorstwa Kuryłowicz & Associates

VEKA dla Architektów

Architektura obiektów administracyjnych

Przed architektami w projektach obiektów administracyjnych stoi niełatwe zadanie połączenia funkcjonalności, estetyki, przyjaznej atmosfery zachęcającej do odwiedzenia i załatwienia spraw urzędowych, ale i często, jak w przypadku gmachów sądów, podkreślenia rangi i funkcji instytucji, którą mieszczą.

architektura i sąd

W Polsce wiele urzędów czy sądów to budynki liczące kilkadziesiąt lat, a załatwianie spraw urzędowych często nie należy do przyjemności. Jednak dzięki powstającym na terenie całego kraju nowoczesnym obiektom administracyjnym ludzie coraz częściej czują się w nich swobodnie i zmienia się ich nastawienie do tego typu instytucji. Dzięki pracowni HRA Architekci Sąd Rejonowy w Siedlcach zyskał nowy, monumentalny gmach, podzielony na strefę ogólnodostępną, jak i tę ograniczoną dla pracowników sądu. Dostępność dużej ilości światła słonecznego wpływa na pozytywne samopoczucie zarówno pracowników, jak i odwiedzających minimalistyczny obiekt. Budynek otrzymał Nagrodę Roku SARP, wpisując się tym samym na mapie istotnych dla architektury obiektów w naszym kraju. W 2009 roku w Katowicach powstał inny, monumentalny budynek Sądu Okręgowego, którego autorami są architekci z pracowni Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz

Kuryłowicz & Associates

Architektura jest dyscypliną angażującą wiedzę, wyobraźnię, fantazję, światopogląd ludzi, którzy ją tworzą.

Nie wszystkie powstające projekty mają szansę na realizację, nie wszystkie też z myślą o realizacji są tworzone; te jednak, które udaje się doprowadzić do pełnej materializacji, są też emanacją osobowości ludzi, którzy muszą umieć utrzymać i przeprowadzić przez rafy problemów, uzgodnień i nieprzewidzianych okoliczności najważniejsze cechy świadczące o istocie zaprojektowanego budynku i jego architektury.

Taki zespół ludzi nie powstaje od razu. W naszej pracowni został on zbudowany przez prof. Stefana Kuryłowicza (1949–2011) z udziałem prof. Ewy Kuryłowicz, aktywnie zajmujących się równolegle nauczaniem projektowania architektonicznego i samym projektowaniem oraz realizowaniem architektury. Zbudowany na przestrzeni przeszło 25. lat przez nauczycieli i ich studentów, a potem ich wspólnych kolegów z Warszawy, ale też czasem z innych miast i szkół. To uzasadnia charakterystyczny dla naszej działalności profil opierający się na badaniach i na podejściu analitycznym, na poszukiwaniu idei dla każdego z naszych projektów, rozwiązań pragmatycznych, ale i unikalnych.

Cały zespół Kuryłowicz & Associates łączy wspólne podejście do formułowania istoty każdego zagadnienia, rozwiązywania go jako wyzwania i szansy na odnalezienie prawdy o kolejnym kawałku przestrzeni, a następnie wyeksponowanie tych z cech owej prawdy, które pomogą żyć i życie zrozumieć, tu, ale nie tylko teraz, a z myślą też o przyszłości. Zawsze z założeniem o poprawie przestrzeni — na tyle, na ile władna jest architektura.

Mamy ogromny przywilej współpracy z Klientami, którzy doceniają tę właśnie siłę architektury i z nami jej poszukują. Tego rodzaju podejście pozwala wyeliminować podział architektury na komercyjną i społeczną, bogatą i ubogą. Jej wyraz nie musi zależeć od budżetu inwestora ani też od przeznaczenia budynku.

Uważamy, że kluczem w działaniu w przestrzeni jest odpowiedzialność. Na wielu różnych płaszczyznach: artystycznej, polegającej na interpretacji otoczenia, możliwości formy, jej wyrazu, który powinien być odpowiedni i unikalny; naukowej, polegającej na wieloaspektowym podejściu do zadania; inżynierskiej, polegającej na doborze specjalistów współpracujących w różnych branżach, twórczo wspierających myśl projektu; ekonomicznej polegającej na racjonalnym dysponowaniu powierzonym budżetem i terminowej, opartej na utrzymywaniu pracy w rytmie uzgodnionym z klientem. Uczestniczymy też aktywnie w procesie budowy, oferując swoje nadzory, kontrole i dodatkową wiedzę.

Architektura przez nas stworzona jest częścią pejzażu Polski po zmianach przełomu lat dziewięćdziesiątych. Naszą ambicją jest, by świadczyła ona o pozytywnych metamorfozach w naszej historii, o ludziach podejmujących ryzyko różnych trudnych działań, którym towarzyszymy naszą twórczością, o polskiej tożsamości i tradycji współczesnym językiem rozwiązań.

okno zamknie się za 5

Advertisement
Odkryj przyszłość już teraz: platforma cyfrowa GROHE X