Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Finał Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej

18 czerwca '19

Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA‑SARP jest kontynuacją organizowanego od 1985 roku konkursu dla młodych architektów z Polski i Niemiec na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłu — „Nagrody Waltera Henna”. Obecnie o nagrodę starać się mogą autorzy magisterskich prac dyplomowych, których przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

[informacje od organizatorów]

Zgodnie z tradycją, czterodniowy finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA‑SARP odbywa się każdego roku w maju lub w czerwcu, naprzemienne w Polsce lub w Niemczech. W trakcie imprezy finałowej finaliści uczestniczą w warsztatach architektonicznych oraz prezentują prace dyplomowe przed polsko-niemieckim jury. Celem nagrody jest promocja współpracy i integracji młodych architektów z obu krajów poprzez współzawodnictwo, dyskusje, wystawy poświęcone architekturze, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych. Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym kraju.

Intensywność i subtelność

Tegoroczny finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA‑SARP wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbył w dniach 13–16 czerwca br. w Warszawie. Konkurs zorganizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Hasłem przewodnim warsztatów była INTENSYWNOŚĆ i SUBTELNOŚĆ, a celem stworzenie multimedialnego eseju — wypowiedzi, łączącej indywidualne spostrzeżenia w sposób pogłębiający warsztat architektów oraz — potencjalnie — wartościowy głos dla całego środowiska i osób zainteresowanych. Uczestnicy badali wielosensoryczność doświadczenia, jego czasowy aspekt, korzenie w naturalności i biologiczności, historyczne wzorce i zróżnicowanie. 

Warsztaty zatytułowane „INTENSITY and SUBTLETY. Modernism revised in Wiecha Passage” powadzili Karol Langie — architekt i Paulina Paga — kulturoznawczyni i założycielka Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Polem działania była jedna z najważniejszych modernistycznych przestrzeni Warszawy — Pasaż Wiecha.

Część konkursowa Nagrody, podczas której dziewiętnastu uczestników finału prezentowało swoje prace przed jury, miała miejsce 15 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia. 

Jury w składzie: Jacek Lenart (przewodniczący Jury, SARP), Ayşin Ipekçi (członkini Jury, BDA), Jan Wirth (członek Jury, BDA), Magdalena Kozień-Woźniak (członkini Jury, SARP), Marcin Brataniec (członek Jury, SARP), Karol Langie (sekretarz organizacyjny ze strony SARP, bez prawa głosu) i Kristina Eschler (sekretarz organizacyjny ze strony BDA, bez prawa głosu) przyznało Nagrodę Główną, honorowe wyróżnienie specjalne oraz trzy równorzędne wyróżnienia honorowe.

Nagroda Główna

Nagroda Główna

„Miedzianka, the history of disappearing”, proj.: Dominika Strzałka

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Dominika Strzałka [info]
uczelnia: Politechnika Krakowska
praca: „Miedzianka, the history of disappearing”
pod kierunkiem: prof. Andrzej Kadłuczka, dr hab. Jolanta Sroczyńska

Uzasadnienie:

Podczas gdy architektura z zasady jest domeną kultury przestrzennych odpowiedzi, autorka dodatkowo przekonuje nas do projektowania metodą słuchania i obserwowania Miedzianki — miasta na Dolnym Śląsku w Polsce, łagodnie, ale ciągle zanikającego. Z jednej strony podchwytuje historię powolnej degradacji górniczego miasteczka, z drugiej — silną solidarność pomiędzy ludźmi z tego regionu. Rozwijając wysoce przekonującą, poetycką analizę terenu w różnych warstwach: geograficznej, infrastrukturalnej i kontekstualnej kartografii, autorka łączy wątek historyczny znikania z postindustrialną melancholią. Po wiekach naturalnych katastrof, epidemii, politycznych, militarnych i wreszcie górniczych zniszczeń Miedzianka otrzymuje hołd przez wprowadzenie wyniesionej struktury jako warstwy społecznego gromadzenia, przekazywania, edukowania i rozumienia historii tego znikania. Konsekwencje wielorakich tragedii są zamieniane w pozytywne i twórcze akty postrzegania przeszłości miasta. Niezwykłą cechą projektu jest transformacja energii straty w palimpsest służący współczesnemu dialogowi pomiędzy protagonistami z Miedzianki i okolic. Młodej architektce udaje się poszerzyć pole działania architekta — jako kuratora kulturalnego i historycznego współistnienia.

oprac.: Ayşin IPEKÇI

 

Honorowe wyróżnienie specjalne

Honorowe wyróżnienie

„City Treasure, Storage for National Museum in Gaj Hill”, proj.: Michał Wasielewski

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Michał Wasielewski
uczelnia: Politechnika Wrocławska
praca: „City Treasure, Storage for National Museum in Gaj Hill”
pod kierunkiem: dr inż. arch. Tomasz Głowacki

Uzasadnienie:

Wyróżnienie specjalne dano pracy za przywrócenie zbiorowej pamięci Wzgórza Gaj — kurhanu złożonego z gruzów po zburzonym wojną Wrocławiu. Ów szczególny sarkofag, przez wbudowanie w niego w znakomitej większości podziemnego magazynu dzieł sztuki Muzeum Narodowego, przeistacza się w uświadomiony pomnik pamięci. Sztuka zaś w jego wnętrzu ukryta staje się tej pamięci gwarantem.

oprac.: Jacek LENART

 

Wyróżnienia honorowe

Wyróżnienie honorowe

„Utopia. Urbanization and corporate living”, proj.: Maximilian Blume

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Maximilian Blume
uczelnia: Technical University of Munich (TUM)
praca: „Utopia. Urbanization and corporate living”
pod kierunkiem: prof. Dietrich Fink

Uzasadnienie:

W dużych miastach palący staje się problem niewystarczającej ilości mieszkań. W rezultacie rosną czynsze i narastają społeczne podziały. Projekt eksploruje nowe możliwości tworzenia przestrzeni do mieszkania w centrach miejskich. Struktura budynku zapewnia przestrzeń, w której mieszkańcy mogą tworzyć więź, podczas gdy sam budynek łączy miejskie kwartały. Konsekwentne podejście — od wyszukania niekonwencjonalnej lokalizacji po projekt wykorzystujący potencjał mało intensywnie wykorzystywanej przestrzeni — jest przekonujący. Jury przyznaje wyróżnienie za odwagę.

oprac.: Jan WIRTH

 

Wyróżnienie honorowe

„Simply be there”, proj.: Sebastian Strobl

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Sebastian Strobl
uczelnia: Academy of Fine Arts Munich
praca: „Simply be there”
pod kierunkiem: prof. Carlo Baumschlager

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za wyrafinowaną propozycję zbudowania odciętej od wpływów otoczenia prywatnej przestrzeni. Stanowi ona głos w dyskusji o przeładowaniu codziennego życia informacją i obrazami. Sferyczne wnętrze może służyć wyłącznie kontemplacji. Jest odłączone od wirujących światów materialnej i wirtualnej rzeczywistości, w jakich przychodzi nam żyć. Towarzyszdąca od wieków cywilizacji potrzeba tworzenia miejsc izolacji powraca w nowej, współczesnej odsłonie.

oprac.: Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK

 

Wyróżnienie honorowe

„Archive for the collective memory. Reinterpretation of the postwar modernist housing estate at the Einsteinring Nürnberg”, proj.: Fabian Weis

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Fabian Weis
uczelnia: Nuremberg Tech — Technische Hochschule Nürnberg
praca: „Archive for the collective memory. Reinterpretation of the postwar modernist housing estate at the Einsteinring Nürnberg”
pod kierunkiem: prof. Carola Dietrich, prof. dr Richard Woditsch

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za brawurową propozycję przekształcenia porzuconego powojennego osiedla na cmentarz. Melancholia tej przestrzeni została przemieniona w przestrzeń melancholii. Ściany bloków i dziedziniec pomiędzy nimi użyto jako klasyczne elementy cmentarza formujące ogród za murem — „hortus conclusus”. W ten sposób pozostałości nieudanego modernistycznego eksperymentu przywrócono miastu jako żyjącą przestrzeń publiczną.

oprac.: Marcin BRATANIEC

 


Konkurs zorganizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Po raz drugi, w tym roku nagroda została objęta Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego.

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2019 została objęta Honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

 

Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości organizatorów konkursu.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE