computer zapisz w ulubionych

Finał Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej

18 czerwca '19

Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA‑SARP jest kontynuacją organizowanego od 1985 roku konkursu dla młodych architektów z Polski i Niemiec na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłu — „Nagrody Waltera Henna”. Obecnie o nagrodę starać się mogą autorzy magisterskich prac dyplomowych, których przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

[informacje od organizatorów]

Zgodnie z tradycją, czterodniowy finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA‑SARP odbywa się każdego roku w maju lub w czerwcu, naprzemienne w Polsce lub w Niemczech. W trakcie imprezy finałowej finaliści uczestniczą w warsztatach architektonicznych oraz prezentują prace dyplomowe przed polsko-niemieckim jury. Celem nagrody jest promocja współpracy i integracji młodych architektów z obu krajów poprzez współzawodnictwo, dyskusje, wystawy poświęcone architekturze, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych. Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym kraju.

Intensywność i subtelność

Tegoroczny finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA‑SARP wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbył w dniach 13–16 czerwca br. w Warszawie. Konkurs zorganizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Hasłem przewodnim warsztatów była INTENSYWNOŚĆ i SUBTELNOŚĆ, a celem stworzenie multimedialnego eseju — wypowiedzi, łączącej indywidualne spostrzeżenia w sposób pogłębiający warsztat architektów oraz — potencjalnie — wartościowy głos dla całego środowiska i osób zainteresowanych. Uczestnicy badali wielosensoryczność doświadczenia, jego czasowy aspekt, korzenie w naturalności i biologiczności, historyczne wzorce i zróżnicowanie. 

Warsztaty zatytułowane „INTENSITY and SUBTLETY. Modernism revised in Wiecha Passage” powadzili Karol Langie — architekt i Paulina Paga — kulturoznawczyni i założycielka Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Polem działania była jedna z najważniejszych modernistycznych przestrzeni Warszawy — Pasaż Wiecha.

Część konkursowa Nagrody, podczas której dziewiętnastu uczestników finału prezentowało swoje prace przed jury, miała miejsce 15 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia. 

Jury w składzie: Jacek Lenart (przewodniczący Jury, SARP), Ayşin Ipekçi (członkini Jury, BDA), Jan Wirth (członek Jury, BDA), Magdalena Kozień-Woźniak (członkini Jury, SARP), Marcin Brataniec (członek Jury, SARP), Karol Langie (sekretarz organizacyjny ze strony SARP, bez prawa głosu) i Kristina Eschler (sekretarz organizacyjny ze strony BDA, bez prawa głosu) przyznało Nagrodę Główną, honorowe wyróżnienie specjalne oraz trzy równorzędne wyróżnienia honorowe.

Nagroda Główna

„Miedzianka, the history of disappearing”, proj.: Dominika Strzałka

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Dominika Strzałka [info]
uczelnia: Politechnika Krakowska
praca: „Miedzianka, the history of disappearing”
pod kierunkiem: prof. Andrzej Kadłuczka, dr hab. Jolanta Sroczyńska

Uzasadnienie:

Podczas gdy architektura z zasady jest domeną kultury przestrzennych odpowiedzi, autorka dodatkowo przekonuje nas do projektowania metodą słuchania i obserwowania Miedzianki — miasta na Dolnym Śląsku w Polsce, łagodnie, ale ciągle zanikającego. Z jednej strony podchwytuje historię powolnej degradacji górniczego miasteczka, z drugiej — silną solidarność pomiędzy ludźmi z tego regionu. Rozwijając wysoce przekonującą, poetycką analizę terenu w różnych warstwach: geograficznej, infrastrukturalnej i kontekstualnej kartografii, autorka łączy wątek historyczny znikania z postindustrialną melancholią. Po wiekach naturalnych katastrof, epidemii, politycznych, militarnych i wreszcie górniczych zniszczeń Miedzianka otrzymuje hołd przez wprowadzenie wyniesionej struktury jako warstwy społecznego gromadzenia, przekazywania, edukowania i rozumienia historii tego znikania. Konsekwencje wielorakich tragedii są zamieniane w pozytywne i twórcze akty postrzegania przeszłości miasta. Niezwykłą cechą projektu jest transformacja energii straty w palimpsest służący współczesnemu dialogowi pomiędzy protagonistami z Miedzianki i okolic. Młodej architektce udaje się poszerzyć pole działania architekta — jako kuratora kulturalnego i historycznego współistnienia.

oprac.: Ayşin IPEKÇI

 

Honorowe wyróżnienie specjalne

„City Treasure, Storage for National Museum in Gaj Hill”, proj.: Michał Wasielewski

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Michał Wasielewski
uczelnia: Politechnika Wrocławska
praca: „City Treasure, Storage for National Museum in Gaj Hill”
pod kierunkiem: dr inż. arch. Tomasz Głowacki

Uzasadnienie:

Wyróżnienie specjalne dano pracy za przywrócenie zbiorowej pamięci Wzgórza Gaj — kurhanu złożonego z gruzów po zburzonym wojną Wrocławiu. Ów szczególny sarkofag, przez wbudowanie w niego w znakomitej większości podziemnego magazynu dzieł sztuki Muzeum Narodowego, przeistacza się w uświadomiony pomnik pamięci. Sztuka zaś w jego wnętrzu ukryta staje się tej pamięci gwarantem.

oprac.: Jacek LENART

 

Wyróżnienia honorowe

„Utopia. Urbanization and corporate living”, proj.: Maximilian Blume

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Maximilian Blume
uczelnia: Technical University of Munich (TUM)
praca: „Utopia. Urbanization and corporate living”
pod kierunkiem: prof. Dietrich Fink

Uzasadnienie:

W dużych miastach palący staje się problem niewystarczającej ilości mieszkań. W rezultacie rosną czynsze i narastają społeczne podziały. Projekt eksploruje nowe możliwości tworzenia przestrzeni do mieszkania w centrach miejskich. Struktura budynku zapewnia przestrzeń, w której mieszkańcy mogą tworzyć więź, podczas gdy sam budynek łączy miejskie kwartały. Konsekwentne podejście — od wyszukania niekonwencjonalnej lokalizacji po projekt wykorzystujący potencjał mało intensywnie wykorzystywanej przestrzeni — jest przekonujący. Jury przyznaje wyróżnienie za odwagę.

oprac.: Jan WIRTH

 

„Simply be there”, proj.: Sebastian Strobl

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Sebastian Strobl
uczelnia: Academy of Fine Arts Munich
praca: „Simply be there”
pod kierunkiem: prof. Carlo Baumschlager

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za wyrafinowaną propozycję zbudowania odciętej od wpływów otoczenia prywatnej przestrzeni. Stanowi ona głos w dyskusji o przeładowaniu codziennego życia informacją i obrazami. Sferyczne wnętrze może służyć wyłącznie kontemplacji. Jest odłączone od wirujących światów materialnej i wirtualnej rzeczywistości, w jakich przychodzi nam żyć. Towarzyszdąca od wieków cywilizacji potrzeba tworzenia miejsc izolacji powraca w nowej, współczesnej odsłonie.

oprac.: Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK

 

„Archive for the collective memory. Reinterpretation of the postwar modernist housing estate at the Einsteinring Nürnberg”, proj.: Fabian Weis

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

autor: Fabian Weis
uczelnia: Nuremberg Tech — Technische Hochschule Nürnberg
praca: „Archive for the collective memory. Reinterpretation of the postwar modernist housing estate at the Einsteinring Nürnberg”
pod kierunkiem: prof. Carola Dietrich, prof. dr Richard Woditsch

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za brawurową propozycję przekształcenia porzuconego powojennego osiedla na cmentarz. Melancholia tej przestrzeni została przemieniona w przestrzeń melancholii. Ściany bloków i dziedziniec pomiędzy nimi użyto jako klasyczne elementy cmentarza formujące ogród za murem — „hortus conclusus”. W ten sposób pozostałości nieudanego modernistycznego eksperymentu przywrócono miastu jako żyjącą przestrzeń publiczną.

oprac.: Marcin BRATANIEC

 


Konkurs zorganizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Po raz drugi, w tym roku nagroda została objęta Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego.

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2019 została objęta Honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

 

Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości organizatorów konkursu.

Głos został już oddany

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
Velux ArchiTips
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural