Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Jakie są wyzwania rynku mieszkaniowego? O tym rozmawiano w Krakowie

26 kwietnia '23

Sytuacja rynku mieszkaniowego diametralnie zmienia się z każdym kwartałem. Obietnice polityczne, nadchodzące wybory czy kwestie inwestycyjne kształtują zmienny obraz rynku nieruchomości. O tym rozmawiano w Krakowie.

Konferencja Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego organizowana przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań odbyła się 21 kwietnia br. w krakowskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Architektura&Biznes była partnerem medialnym wydarzenia.

jak zmienia się sytuacja rynku mieszkaniowego?

Wprowadzeniem do konferencji był wykład profesora Waldemara Rogowskiego, zwrócił on uwagę na obecną sytuację z perspektywy instytucji kredytowych. Aktualna sytuacja gospodarcza, podnoszenie stóp procentowych, a także wzrost cen na rynku nieruchomości bezpośrednio przekładają się na spadek udzielanych kredytów hipotecznych. Po wykładzie profesora Rogowskiego rozpoczął się panel prowadzony przez Sławomira Mokrzyckiego. „Rynek mieszkaniowy w liczbach”, podczas którego prelegenci zastanawiali się nad tym, jak obiecywane programy wsparcia kredytów mogą wpłynąć na sytuację na rynku mieszkaniowym. Niemalże wszyscy uczestnicy panelu zwrócili uwagę na problem braku odpowiedniej podaży mieszkań, którego niwelacja powinna należeć do największych wyzwań na rynku.

od lewej: Sławomir Mokrzycki, Kazimierz Kirejczyk, Piotr Krochmal, Jacek Łaszka, Iwona Załuska, Katarzyna Kuniewicz

od lewej: Sławomir Mokrzycki, Kazimierz Kirejczyk, Piotr Krochmal, Jacek Łaszka, Iwona Załuska, Katarzyna Kuniewicz

fot. Łukasz Zieliński | dzięki uprzejmości SBDiM

ożywienie rynku mieszkaniowego

Kolejny panel dotyczył kwestii ożywienia rynku mieszkaniowego. Prezentacje wprowadzającą przedstawił profesor Mariusz Andrzejewski, który zwrócił uwagę na konieczne zmiany podatkowe, politykę budowy mieszkań przez mniejsze gminy oraz konieczność tworzenia lepszych warunków przez duże miasta powołując się na przykłady ze Skandynawii. Panel dotyczył przede wszystkim wykorzystania funduszy inwestycyjnych typu REIT (Real Estate Investment Trust), obligacji korporacyjnych czy listów zastawnych oraz konieczności ich prawnych modyfikacji. Część dyskusji poświęcono również problematyce PRS-ów (Private Rented Sector) i ich wpływie na zachowania deweloperów na rynku.

od lewej: Sławomir Mokrzycki, Mariusz Andrzejewski, Grzegorz Szmolke, Konrad Mitręga, Jacek Furga, Waldemar Rogowski

od lewej: Sławomir Mokrzycki, Mariusz Andrzejewski, Grzegorz Szmolke, Konrad Mitręga, Jacek Furga, Waldemar Rogowski

fot. Łukasz Zieliński | dzięki uprzejmości SBDiM

modułowa przyszłość

Kolejny panel prowadziła redaktorka naczelna A&B, Małgorzata Tomczak, a prezentację wprowadzającą  doktora Ewelina Woźniak-Szpakiewicz z firmy DMD Modular. Sesja dotyczyła przede wszystkim popularyzacji budownictwa modułowego w Polsce, a także tego, w jaki sposób moduły i prefabrykaty mogą być konkurencyjne dla tradycyjnego budownictwa. Zwrócono także uwagę, że budownictwo modułowe staje się dziś polskim dobrem eksportowym, docenianym w takich krajach jak Norwegia czy Dania. Staje się ono potencjałem, który może pozwolić na usprawnienie inwestycji mieszkaniowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

od lewej: Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, Jacek Grzybowski, Marcin Kukułka, Bartłomiej Kisielewski, Małgorzata Tomczak

od lewej: Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, Jacek Grzybowski, Marcin Kukułka, Bartłomiej Kisielewski, Małgorzata Tomczak

fot. Łukasz Zieliński | dzięki uprzejmości SBDiM

jak dziś wygląda odpowiedzialność prawna urzędników?

Ostatni panel dotyczył odpowiedzialności prawnej urzędników i organów administracji przy wydawaniu i zaniechaniu wydania decyzji. Wykład wprowadzający poprowadziła doktora Agnieszka Damasiewicz. Debata dotyczyła przede wszystkim problemu odpowiedniej komunikacji pomiędzy inwestorami a urzędnikami. Zwrócono także uwagę na to, jakie prerogatywy mają urzędnicy, a także co należy zrobić, by współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi przebiegała w lepszy sposób.

od lewej: Piotr Legerski, Paweł Kuglarz, Agnieszka Damasiewicz, Janusz Sepioł, Anna Kądziołka-Czupryńska, Grzegorz Stawowy

od lewej: Piotr Legerski, Paweł Kuglarz, Agnieszka Damasiewicz, Janusz Sepioł, Anna Kądziołka-Czupryńska, Grzegorz Stawowy

fot. Łukasz Zieliński | dzięki uprzejmości SBDiM

potrzeba dyskusji

Konferencja Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego organizowana przez SBDiM pokazała, przed jak wieloma niewiadomymi staje dzisiaj rynek mieszkaniowy, a także, w jaki sposób można usprawnić finansowanie inwestycji mieszkaniowych, wykorzystać nowoczesne technologie modułowe czy poprawić współpracę pomiędzy inwestorami a urzędnikami.

konferencję podsumowali Piotr Legierski i Dorota Koźmińska

konferencję podsumowali Piotr Legierski i Dorota Koźmińska

fot. Łukasz Zieliński | dzięki uprzejmości SBDiM

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE