Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Trwa wystawa prac studenckich ASP w Warszawie – „JaTyMy”

31 maja '24

Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie, przy ulicy Myśliwieckiej 8 zaprasza do odwiedzenia wystawy JaTyMy. Multimedialna prezentacja to indywidualne wypowiedzi młodych artystek i artystów Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Wzornictwa, stworzone w ramach zajęć Pracowni Rzeźby pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Franaszka. Wystawa stanowi przegląd twórczości studenckiej, ukazując ich unikalne podejście do rzeźby oraz nowatorskie wykorzystanie mediów.

praca studencka

Fot. Łukasz Czuwara

międzywydziałowa pracownia rzeźby

Pracownia Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka już drugi rok prowadzi program międzywydziałowy, gdzie spotykają się studenci Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. Otwarty i intermedialny charakter pracowni sprzyja inspirującej wymianie myśli oraz umożliwia korzystanie z bogatych zasobów technicznych obu jednostek Akademii. Praca ze studentami opiera się na partnerskich relacjach, a co roku organizowana jest wspólna wystawa, funkcjonująca na zasadach prawdziwego obiegu sztuki współczesnej.

praca studencka

Fot. Łukasz Czuwara

założenia programowe wystawy

Zgodnie z założeniami grupa studencka realizowała projekty wokół tematów takich, jak „studium postaci zwielokrotnionej”, eksplorując pojęcie literackiego „everymana” i rolę jednostki w kontekście tłumu. Punktem wyjścia było rozważanie figury reprezentanta zbiorowości – człowieka, łączącego w sobie wiele cech charakterystycznych dla różnych osób. Poszukiwania odpowiedniej koncepcji i formy ukazały potrzebę osobistych wypowiedzi na temat postrzegania ciała, tożsamości, odrębności i emocji związanych z funkcjonowaniem w grupie. Kontekst społeczny został dodatkowo wzmocniony dzięki zespołowej pracy twórczej oraz wspólnej wystawie, na której uczestnicy, dzięki swoim projektom, tworzą niewerbalny dialog.

praca studencka

Fot. Łukasz Czuwara

prezentowane obiekty

Na wystawie zobaczyć można rzeźby, instalacje przestrzenne, prace wideo, animacje i rysunki. Intermedialny charakter ekspozycji, angażujący techniki cyfrowe, sprawia, że interpretacje artystyczne czerpią ze świata wirtualnego, gdzie generowany jest substytut człowieka, możliwy do wielokrotnego kopiowania. Współczesne cyfrowe klony i awatary uzyskały charakterystyczny kanon stylistyczny, polegający na uproszczonej, organicznej sylwetce, którą można dowolnie modyfikować. Ta masa ludzkich reprezentacji stała się inspiracją dla środowisk sztuki i designu. Świat cyfrowy to nieprzerwanie rozszerzająca się sieć połączeń międzyludzkich. Niewidzialna struktura, porównana w jednej z prezentowanych prac do grzybni, staje się naszą codziennością, przez co trudno wyobrazić sobie pojęcia społeczności, grupowości i znaczenia jednostki bez uwzględnienia cyfrowej rzeczywistości.

praca studencka

Fot. Łukasz Czuwara

W wystawie biorą udział: Teresa Bartosiak, Wiktoria Bukowska, Mikołaj Drzymkowski, Łukasz Dudek, Natalia Dulowska, Weronika Gackowska, Sebastian Kawka, Wiktoria Krawczyk, Hiep Nguyen, Karolina Palczuk, Danjel Stelmach, Justyna Szymerska, Oliwia Wojs

Kurator: dr hab. Krzysztof Franaszek

praca studencka

Fot. Łukasz Czuwara

opracowała Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE