Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Ogólnopolski

termin składania prac

31.05.2024

Inwestycja Roku

organizator: Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ogłosiła VIII edycję konkursu „Inwestycja Roku”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w inwestycji w kraju.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ogłosiła VIII edycję konkursu „Inwestycja Roku”, w którym poszukiwane są najlepsze inwestycje w kraju.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie inwestycji odznaczającej się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność i użyteczność.

warunki

Do udziału w VIII edycji konkursu zgłaszać można projekty zrealizowane w 2023 roku, które wyróżniają się innowacyjnością, energooszczędnością, ciekawą formą, kompozycją urbanistyczną, walorami użytkowymi, jakością wykonania oraz dbałością o estetykę i funkcjonalność.

W konkursie oceniane są nowopowstałe i modernizowane inwestycje w kategoriach:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty biurowe i handlowe
 • obiekty przemysłowe
 • obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone
 • obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne
 • obiekty inżynieryjne
 • obiekty historyczne
 • adaptacje
 • innowacyjne inwestycje proekologiczne
 • mural roku
 • inwestycje prospołeczne

Zgłoszenie do I etapu konkursu następuje wraz z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej związanej z promocją w wysokości:

 • 300,00 zł dla Firm Członkowskich Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
 • 500,00 zł dla pozostałych firm.

Udział w II etapie konkursu jest odpłatny w związku z promocją:

 • 1 500,00 zł – dla kategorii mural roku oraz dla kategorii inwestycje prospołeczne
 • 2 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach do 500 000,00 zł
 • 3 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach od 500 001,00 zł–1 000 000,00 zł
 • 5 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach powyżej 1 000 001,00 zł

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

W ramach promocji w I etapie konkursu przewiduje się:

 • prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl obejmującą między innymi nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 • możliwość korzystania z nazwy „Uczestnik konkursu Inwestycja Roku” wraz z logo konkursu przez rok od daty zgłoszenia do konkursu,
 • dyplom za uczestnictwo w I etapie Konkursu.

W ramach promocji w II etapie konkursu przewiduje się:

 • prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl obejmującą między innymi nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 • prezentację inwestycji w mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami obejmującą między innymi nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 • możliwość korzystania z nazwy „Laureat konkursu Inwestycja Roku” wraz z logo konkursu przez rok od gali finałowej konkursu,
 • dyplom za uczestnictwo w II etapie Konkursu,
 • udział dwóch przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej, podczas której nastąpi ogłoszenie Laureatów Konkursu,
 • udział dodatkowych przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej możliwy będzie za dodatkową opłatą wnoszoną na poczet kosztów organizacyjnych,
 • promocję inwestycji w biuletynie promocyjnym wydanym z okazji Gali Finałowej.

Dla laureatów poszczególnych kategorii konkursu przewiduje się:

 • uhonorowanie podczas Gali Finałowej Statuetką „Inwestycja Roku” za zajęcie I miejsca w danej kategorii, za zajęcia II i III miejsca wręczone zostaną nagrody „Inwestycji Roku”,
 • promocję Laureatów w biuletynie promocyjnym wydanym po Gali Finałowej,
 • promocję Laureata na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl w zakładce „Inwestycja Roku” oraz mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

kalendarium

 • Termin zgłoszeń: do 31 maja 2024 roku
 • Prezentacja uczestników i wręczenie nagród: 13 września 2024 roku

sąd konkursowy

 • Joanna Koch-Kubas
 • Mariusz Czyszek
 • Jerzy Feliks
 • Klaudiusz Fross
 • Arkadiusz Borek
 • Teresa Latuszewska-Syrda
 • Marek Urban

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

www.inwestycjaroku.pl

regulamin

https://inwestycjaroku.pl/regulamin-konkursu-inwestycja-roku/

Ujście

termin składania prac

30.09.2024

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu

organizator: Gmina Ujście

Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest zaprezentowanie różnych możliwości zagospodarowania miasta, ze szczególnym uwzględnieniem półwyspu.
 
Jego założeniem jest poszukiwanie najlepszych oraz najciekawszych propozycji rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, które nadadzą nowy kształt terenom objętym konkursem. Propozycje projektowe powinny uwzględniać w równym stopniu aspekty techniczne i budowlane, jak również zasady projektowania uniwersalnego (dostępność przestrzeni publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej), obsługi komunikacyjnej, a także walory estetyczne i kompozycyjne.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, koncepcyjnym, otwartym.

Zadaniem konkursowym jest propozycja urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji terenu półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu. Realizacja koncepcji pozwolić ma na wykorzystanie w przyszłości terenów objętych opracowaniem konkursowym jako miejsce rekreacji i usług dla mieszkańców gminy i powiatu z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Szczegółowy zakres konkursu udostępniony zostanie zarejestrowanym uczestnikom konkursu. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w całości lub w części dla potrzeb kształtowania i zagospodarowania terenu w centrum Ujścia.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 10 000 zł
 • II Nagroda — 6 000 zł 
 • III Nagroda — 3 000 zł

Nagrody podlegają opodatkowaniu.

kalendarium

 • Termin rejestracji uczestników konkursu: do 31 maja 2024 roku
 • Składanie zapytań formalnych i merytorycznych dotyczących konkursu przez zarejestrowanych uczestników: do 10 lipca 2024 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 30 września 2024 roku, do godz. 15:00
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 października 2024 roku

sąd konkursowy

W celu oceny prac konkursowych powołana zostanie sześcioosobowa Komisja Konkursowa.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

regulamin

https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

Mielec

termin składania prac

29.04.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu

organizator: Gmina Miejska Mielec

Gmina Miejska Mielec ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

Gmina Miejska Mielec ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym, eksploatacyjnym oraz akustycznym koncepcji Centru Twórczości Artystycznej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Centrum Twórczości Artystycznej ma być miejscem, w którym w przyjaznej, kreatywnej atmosferze będzie można realizować artystyczne pasje. W obiekcie organizowane będę warsztaty, kursy, spotkania, pokazy. Wewnątrz funkcjonować będą Samorządowe Centrum KulturyMielecka Orkiestra Symfoniczna.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Przyszły budynek wraz z otaczającym terenem powinny tworzyć oryginalny i rozpoznawalny element krajobrazu oraz być wizytówką tej części miasta. Przestrzeń ta ma być inkluzywna, przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności.

Budynek lub zespół budynków powinien być nowoczesny, bezpieczny, komfortowy, a przy tym energooszczędny, wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Obiekt powinien mieścić między innymi salę koncertową z 450-500 miejscami na widowni, sale warsztatowe, magazyny, pomieszczenia socjalne i biurowe, szatnie, garderoby i kawiarnię. W ramach zagospodarowania należy uwzględnić parking na minimum 80 miejsc dla samochodów osobowych i dwa miejsca dla autobusów.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto dla uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 29 kwietnia 2024 roku, do godz. 10:00
 • Termin składania prac konkursowych: 60 dni od dnia skierowania zaproszenia przez zamawiającego

sąd konkursowy

 • Bogusław Barnaś — przewodniczący
 • Andrzej Małek — zastępca przewodniczącego
 • Magdalena Hasek
 • Monika Szczodry
 • Dorota Hamala-Lis
 • Waldemar Wiącek
 • Ireneusz Kuzara
 • Agnieszka Kopera
 • Ewelina Lorenc
 • Małgorzata Basiak — sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://przetargi.um.mielec.pl/#/offer/22a0cc94-209e-40a3-a0b2-037bc4163f92

regulamin

https://przetargi.um.mielec.pl/#/offer/22a0cc94-209e-40a3-a0b2-037bc4163f92

Bielsko-Biała

termin składania prac

12.07.2024

„miasto__szczęśliwe”

organizator: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design po raz kolejny organizuję konkurs wzornictwa przemysłowego pod tytułem „miasto__szczęśliwe”. Partnerem konkursu jest t Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design po raz kolejny organizuję konkurs wzornictwa przemysłowego pod tytułem „miasto__szczęśliwe”. Partnerem konkursu jest t Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

cel

Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych. Upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim i tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami wzornictwa dla lepszej
innowacyjności i modernizacji regionu.

warunki

W konkursie będą oceniane projekty w fazie koncepcji, wdrożenia, ale też projekty zrealizowane. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

Prace będą oceniane w pięciu kategoriach

 • Produkt — projektowanie produktu
 • Komunikacja — projektowanie komunikacji
 • Koncepcje — projekty koncepcyjne
 • Bielsko-Biała — projekty związane z regionem Bielsko-Biała
 • Wyzwania — projekty rozwiązań konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała

nagrody

W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych, z czego nagroda główna 10 000 złotych.

kalendarium

 • Złożenie dokumentacji konkursowej w siedzibie organizatora — do 12.07.2024
 • Ogłoszenie wyników — październik 2024

sąd konkursowy

Sąd konkursowy, w skład którego wejdzie pięciu uczestników, zostanie powołany przez organizatora. W skład konkursu wejdą przedstawiciele Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i organizatora. 

więcej informacji

warunki

https://projektarting.pl

regulamin

https://projektarting.pl/wp-content/uploads/2024/02/regulamin-Projekt-Arting-2024.pdf

Kraków

termin składania prac

19.08.2024

Konkurs na nową siedzibę Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej

organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, SARP Oddział Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK — budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Obiekt powstać ma na terenie istniejącego kampusu Politechniki Krakowskiej. Planowane jest etapowanie inwestycji — w I etapie powstać ma część dydaktyczna, administracyjna, pomieszczenia pracy kameralnej i pomieszczenia socjalne. W II etapie realizowana ma być część zawierająca specjalistyczne laboratoria naukowo-badawcze.

W bezpośrednim otoczeniu budynku należy zlokalizować atrakcyjnie zaprojektowaną przestrzeń publiczną z elementami małej architektury i infrastruktury rekreacyjnej, pełniącą jednocześnie funkcje reprezentacyjnej strefy wejściowej do budynku, zadaszone fotowoltaiką miejsca postojowe dla 30 samochodów oraz miejsca na rowery/hulajnogi, a także stację ładowania aut elektrycznych.

Budynek powinien być optymalny pod względem ekonomicznym i ekologicznym, zgodny ze współcześnie rozumianymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 65 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto
 • Nagrody dla uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do etapu II i złożą w nim kompletną pracę konkursową — 25 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: 23 kwietnia 2024 roku
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30 kwietnia 2024 roku, do godz. 12:00
 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w I etapie konkursu: 8 maja 2024 roku
 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych: 24 maja 2024 roku
 • Termin składania opracowań studialnych w I etapie: 14 czerwca 2024 roku, do godz. 12:00
 • Rozstrzygnięcie I etapu i zaproszenie do składania prac w II etapie konkursu: 3 lipca 2024 roku
 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych: 19 lipca 2024 roku
 • Termin składania prac konkursowych w II etapie: 19 sierpnia 2024 roku, do godz. 15:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 6 września 2024 roku

sąd konkursowy

 • prof. Ewa Kuryłowicz — Przewodnicząca Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa
 • Marcin Pawłowski — referent, SARP Oddział Kraków
 • Marcin Sadowski — SARP Oddział Warszawa
 • dr Piotr Lewicki — SARP Oddział Kraków
 • prof. Tomasz Kapecki — Prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. Magdalena Kozień-Woźniak — Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. Paweł Pławiak — Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Tomasz Malec — Pełnomocnik ds. promocji Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Wojciech Duliński — asystent sędziego referenta, SARP Oddział Kraków
 • Marek Kaszyński — sekretarz organizacyjny, SARP Oddział Kraków
 • Maria Gratkowska-Kot — sekretarza pomocnicza, SARP Oddział Kraków

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2024/04/10/nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-i-telekomunikacji-politechniki-krakowskiej-im-tadeusza-kosciuszki-konkurs-sarp-nr-1056/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/04/PKI_Regulamin_konkursu.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

07.07.2024

Off grid farm

organizator: Samana Group

Jak piszą organizatorzy konkursu, Samaná, półwysep w Republice Dominikańskiej, pełna dzikich plaż dawna kryjówka piratów, stała się dziś rajem dla turystów, którzy zauroczeni tym miejscem zdecydowali się pozostać w nim na stałe, poszerzając tym samym dziedzictwo kulturowe tego obszaru. Konkurs architektoniczny OFF GRID FARM organizowany przez Samana Group zachęca uczestników do wykorzystania naturalnych walorów tego miejsca i stworzenia innowacyjnych rozwiązań rolniczych, które pomogą stworzyć bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość półwyspu.

Jak piszą organizatorzy konkursu, Samaná, półwysep w Republice Dominikańskiej, pełna dzikich plaż dawna kryjówka piratów, stała się dziś rajem dla turystów, którzy zauroczeni tym miejscem zdecydowali się pozostać w nim na stałe, poszerzając tym samym dziedzictwo kulturowe tego obszaru.

Konkurs architektoniczny OFF GRID FARM organizowany przez Samana Group zachęca uczestników do wykorzystania naturalnych walorów tego miejsca i stworzenia innowacyjnych rozwiązań rolniczych, które pomogą stworzyć bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość półwyspu.

cel

Cele konkursu obejmują między innymi stworzenie samowystarczalnego gospodarstwa rolnego zdolnego do zaspokojenia potrzeb rodziny, przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii odnawialnej, zbierania wody i zarządzania odpadami oraz promocja wykorzystania lokalnych materiałów i wspieranie zaangażowania społeczności do wspólnych wysiłków na rzecz ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego.

warunki

Zadaniem konkursowym jest projekt farmy „poza siecią” (off grid farm), która wykracza poza konwencjonalne normy. Uczestnicy mają stworzyć samowystarczalny, pionierski ekosystem rolniczy, który integruje odnawialne źródła energii, innowacyjne techniki zarządzania wodą i zrównoważone praktyki rolnicze w odpowiedzi na wyzwania, z którymi zmagają się obecnie mieszkańcy półwyspu Samaná, czyli ograniczony dostęp do energii elektrycznej, niedobór wody i ograniczenia rolnicze.

Działka, na której zlokalizowany ma być projekt, znajduje się w Loma Atravesada, w dystrykcie Las Galeras w prowincji Samaná na północno-wschodnim wybrzeżu Dominikany.

Program obejmować ma dom główny o powierzchni od 200 do 400 metrów kwadratowych, przylegający do niego pensjonat o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, magazyn lub stodołę, garaż lub zadaszony obszar dla samochodów i sprzętu, zakwaterowanie dla personelu.

 
Konkurs otwarty jest dla młodych projektantów_ek i studentów_ek poniżej 35 roku życia. Projekty opracowywać można indywidualnie lub w zespołach maksymalnie czteroosobowych. 

Opłata za rejestrację wynosi odpowiednio (kwoty nie zawierają podatku, należy dodać 23% VAT):
 • podczas wczesnej rejestracji: studenci 79 USD, architekci 99 USD
 • podczas standardowej rejestracji: studenci 99 USD, architekci 129 USD
 • podczas późnej rejestracji: studenci 119 USD, architekci 139 USD

kryteria oceny

 • Innowacyjność; projektowane budynki mają poszukiwać nowych rozwiązań w systemach konstrukcyjnych, technologii i/lub programów funkcjonalnych.
 • Trafność; proponowane rozwiązania powinny dotyczyć istniejących i najpilniejszych problemów zdefiniowanych przez uczestników;
 • Spójność; uczestnicy powinni wziąć pod uwagę kontekst przyrodniczy i socjologiczny, projekt musi być spójny z istniejącym otoczeniem.
 • Zrównoważony rozwój i wydajność; budynek musi być zrównoważony i zużywać zero energii, wybrane rozwiązania muszą przyczyniać się do dobrego samopoczucia lokalnych mieszkańców.
 • Wykorzystanie i znajomość lokalnych zasobów; proponowane rozwiązania powinny maksymalnie wykorzystywać potencjał lokalnych materiałów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej estetyki i zgodności z rozwiązaniami ekologicznymi.
 • Walory estetyczne; farma ma wnieść dodatkową wartość przestrzeni.

kalendarium

 • wczesna rejestracja: 25 marca — 28 kwietnia 2024
 • standardowa rejestracja: 29 kwietnia — 26 maja 2024
 • późna rejestracja: 27 maja — 7 lipca 2024
 • Termin składania prac: 7 lipca 2024
 • Ogłoszenie krótkiej listy: 15 lipca 2024
 • Ogłoszenie finalistów: 19 sierpnia 2024
 • Ogłoszenie wyników: 26 sierpnia 2024 

nagrody

 • I Nagroda: 3 000 USD 
 • II Nagroda: 2 000 USD
 • III Nagroda: 1 000 USD
 • Nagroda specjalna Samana Group: realizacja projektu we współpracy z Samana Group, 7-dniowy pobyt dla dwóch osób w Monte Rojo w Dominikanie (bilety lotnicze nie są częścią nagrody)
 • Nagroda publiczności: 7-dniowy pobyt dla dwóch osób w Monte Rojo w Dominikanie (bilety lotnicze nie są częścią nagrody)

sąd konkursowy

 • Ryohei Koike (BIG)
 • Cosimo Scotucci (MVRDV)
 • Ludwik Kaizerbrecht (Gensler)
 • Oscar Torrejón (Luis Vidal+Arquitectos)
 • Magdalena Wojtal (Samana Group)
 • Pedro Catrain (senator prowincji Samaná)

więcej informacji

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

warunki

https://sandbox.archi/

regulamin

https://sandbox.archi/competition-terms-conditions/

Wrocław

termin składania prac

15.10.2024

Konkurs na koncepcje rozbudowy i przebudowy III LO we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża Odry

organizator: Gmina Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji rozbudowy i przebudowy LO nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz, spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu. W projekcie
konkursowym należy uwzględnić również propozycję zagospodarowania nabrzeża Odry na odcinku przylegającym do działki szkolnej, w tym również możliwość realizacji w przyszłości kładki nad rzeką Odrą.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Na terenie objętym konkursem znajduje się istniejący budynek III LO połączony z blokiem sportowym, trzy boiska sportowe, zieleń i pawilon mieszczący magazyn kajaków. Konkursowa propozycja powinna obejmować rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego w miejscu budynków bloku sportowego, łącznika oraz przyległego zewnętrznego małego boiska, które zostaną przeznaczone do rozbiórki (z parkingiem podziemnym na minimum 11 miejsc parkingowych); przebudowę pomieszczeń w budynku głównym; zagospodarowanie terenu szkolnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i częścią sportową; zagospodarowanie nabrzeża Odry na długości działek szkolnych.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 maja 2024 roku, godz. 15:30

 • Termin składania prac konkursowych: do 15 października 2024 roku, godz. 15:30

 • Rozstrzygnięcie konkursu: niezwłocznie po dokonaniu wyboru nagrodzonych prac

sąd konkursowy

 • Tadeusz Sawa-Borysławski — przewodniczący sądu konkursowego
 • Elżbieta Urbanek
 • Jarosław Delewski
 • Iwona Kuczewska
 • Piotr Surmiak

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

regulamin

https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

termin składania prac

30.04.2024

Konkurs na koncepcję zagospodarowania Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, z udziałem Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina) oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Dubnie.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, z udziałem Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina) oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Dubnie.

cel

Celem konkursu jest przygotowanie koncepcji projektowej zagospodarowania dziedzińca Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina) wraz z placem zabaw.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do studentów i studentek. Każda osoba, lub zespół może złożyć jedną pracę konkursową.

Przedmiotem konkursu jest praca projektowa obejmująca koncepcję projektową dziedzińca zamkowego wraz z koncepcją projektową placu zabaw.

Pracę konkursową powinny cechować:

 • funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań,
 • wartość architektoniczno-krajobrazowa przyjętych rozwiązań,
 • realność przedsięwzięcia.

Praca konkursowa powinna być przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały.

Część graficzna składa się z maksimum trzech plansz o wymiarach 100 × 70 cm w układzie dowolnym.

Zakres części graficznej obejmuje:

 • schematy ideowe i/lub szkice koncepcyjne,
 • rzut założenia (dziedzińca) w skali 1:250,
 • rzut placu zabaw — skala do uszczegółowienia 1:100,
 • schematy funkcjonalne,
 • dwa przekroje dziedzińca — skala 1:250,
 • jeden przekrój przez plac zabaw — skala 1:100,
 • dwa wybrane detale przedstawiające przyjęte rozwiązania konstrukcyjnomateriałowe,
 • schemat oświetlenia wraz z wizualizacją w ujęciu dzień – noc,
 • obiekty małej architektury (minimum 2),
 • dobór materiałów,
 • dobór roślin — poglądowa inwentaryzacja dendrologiczna w załączniku nr 2 do regulaminu,
 • wizualizacje: 1 ujęcie całości z lotu ptaka, minimum 4 ujęcia z poziomu człowieka.

Zakres pracy konkursowej — część tekstowa:

 • część tekstowa składa się z jednego egzemplarza części opisowej w formacie A4,
 • objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 ponumerowanych stron, tekst powinien zawierać uszczegółowiony opis założeń ideowych oraz koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu, opis koncepcji architektoniczno-krajobrazowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, materiałowych,
 • dopuszcza się ilustrowanie tekstu opisu schematami i innymi rysunkami pod warunkiem zmieszczenia ich w ramach objętości 5 stron.

kalendarium

 • termin przyjmowania prac konkursowych — 30  kwietnia 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników — czerwiec 2024 roku.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

 • I Nagroda — 1000 euro,
 • II Nagroda — 600 euro,
 • III Nagroda — 400 euro.

Uroczyste rozdanie nagród i publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

jury

Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i załączniki do regulaminu dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://kgpiak.urk.edu.pl/konkursy.html

regulamin

https://kgpiak.urk.edu.pl/konkursy.html

Poznań

termin składania prac

09.03.2024

Tramwaj przyszłości — linia inspiracji

organizator: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Technologiczny Łukasiewicz,Modertrans Poznań.

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Technologiczny Łukasiewicza i Modertrans Poznań ogłosiły konkurs skierowany do studentów Politechniki Poznańskiej.

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Technologiczny Łukasiewicza i Modertrans Poznań ogłosiły konkurs skierowany do studentów Politechniki Poznańskiej.

cel konkursu

Celem konkursu jest zaprojektowanie koncepcji trójczłonowego tramwaju, który będzie odpowiadał estetyce i wymaganiom miast przyszłości.

warunki konkursu

Konkurs kierowany jest do studentów Politechniki Poznańskiej. Projekty mogą być zgłaszane indywidualnie lub w dwuosobowych grupach. Projekt musi być przygotowany na trzech poziomych planszach według wzoru dostarczonego przez organizatora. 

Plansze muszą zawierać wizualizację główną, widok rzutu aksonometrycznego i kilku ujęciach.

nagrody

 • I nagroda — 4000 pln
 • II nagroda — 2500 pln
 • III nagroda — 1500 pln

kalendarium

 • Możliwość zgłaszania pytań — do 27 maja 2024 r.
 • Przyjmowanie prac konkursowych w pokoju 317 Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej — 27 maja - 3 czerwca 2024 r.
 • Ogłoszenie zwycięzców — do 30 czerwca 2024 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora. Pytania można kierować na adres ewa.grela@put.poznan.pl

warunki

https://architektura.put.poznan.pl/artykul/konkurs-urbanistyczny-w-krotoszynie-rozstrzygniety

Międzynarodowy

termin składania prac

30.04.2024

Konkurs Förderpreis Beton Central Europe 2024

organizator: Cemex

Firma Cemex ogłosiła konkurs Förderpreis Beton Central Europe 2024 skierowany do osób zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi. Zgłoszenia nadsyłać można do 30 kwietnia br.

Firma Cemex ogłosiła konkurs Förderpreis Beton Central Europe 2024 skierowany do osób zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi. 

cel

Celem konkursu jest promocja rozwoju produkcji, procesów związanych z zastosowaniem betonukonstrukcji betonowych. Zgłoszenia konkursowe muszą skupiać się na poprawie właściwości materiałów, ich jakości oraz efektywności kosztowej betonu i konstrukcji betonowych, jak również aspektów ekologicznych i technologicznych.

warunki

Konkurs skierowany jest do praktyków i naukowców z firm budowlanych oraz naukowców z uniwersytetów i instytutów zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. Pracę naukową (np. pracę magisterską, pracę doktorską), praca nie może być starsza niż dwa lata. Praca musi być opublikowana w profesjonalnym czasopiśmie naukowym. Możliwe jest zgłoszenie pracy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 2. Abstrakt, streszczenie pracy powinno mieć od 10 do 20 stron w formacie A4 i być przygotowane w języku angielskim.
 3. Opis implementacji projektu do wdrożenia, opis w języku angielskim, powinien dotyczyć sposobu wdrożenia głównej idei zawartej w pracy, w nawiązaniu do działalności Cemex. W materiale należy zawrzeć opis, w jaki sposób postrzegany jest Cemex w branży oraz w otoczeniu społeczno-ekonomicznym i jak konkluzje zawarte w pracy mogą zostać wykorzystane w sektorze.
 4. Curriculum vitae osoby zgłaszającej projekt

Wszystkie dokumenty należy przesłać w formie cyfrowej za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: www.cemex.de/foerderpreisbeton-form

Więcej informacji na stronie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 10 000 euro; zwycięzca konkursu zaprezentuje swój projekt oraz koncepcję jego realizacji podczas wydarzeń naukowych i technicznych organizowanych przez Cemex
 • II Nagroda — 3 000 euro
 • III Nagroda — 2 000 euro

kalendarium

 • Data zamknięcia naboru: 30 kwietnia 2024 roku

sąd konkursowy

 • prof. Rolf Breitenbücher — przewodniczący jury, Ruhr-Universität w Bochum, Niemcy
 • prof. Jan Deja — Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 • dr inż. Karel Dvořák — Uniwersytet Techniczny w Brnie, Republika Czeska
 • prof. Christoph Gehlen — Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy
 • prof. Maria Kaszyńska — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska
 • dr inż. Horst Michael Ludwig — Uniwersytet Bauhaus w Weimarze, Niemcy
 • prof. Viktor Mechtcherine — Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy
 • dr inż. Michael Raupach — Uniwersytet RWTH w Aachen, Niemcy

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

warunki

https://www.cemex.pl/forderpreis-beton

Starogard Gdański

termin składania prac

10.05.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji pomnika gen. Józefa Hallera w Starogardzie Gdańskim

organizator: Gmina Miejska Starogard Gdański

Gmina Miejska Starogard Gdański w drodze konkursu poszukuje pomysłu na koncepcję pomnika upamiętniającego gen. Józefa Hallera.

Gmina Miejska Starogard Gdański w drodze konkursu poszukuje pomysłu na koncepcję pomnika upamiętniającego gen. Józefa Hallera.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem artystycznym i historycznym koncepcji pomnika gen. Józefa Hallera, zlokalizowanego na obszarze w pobliżu dworca PKP u zbiegu Alei Wojska Polskiego i ulicy Kolejowej w Starogardzie Gdańskim.
 
Projekt pomnika powinien przypominać o powrocie Starogardu do Macierzy poprzez uhonorowanie postaci gen. Józefa Hallera — z uwzględnieniem we właściwym kontekście historycznym jego związków z miastem.

warunki

Konkurs jest konkursem studialnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze nieograniczonej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji pomnika gen. Józefa Hallera, którego wysokość całkowita nie będzie przekraczała 3 metrów. Postać lub postacie występujące na pomniku preferowane są w naturalnej wielkości.

Prace konkursowe oceniane będą według atrakcyjności artystycznej proponowanej koncepcji, zgodności z tradycją historyczną, realności i ekonomiki przyjętych rozwiązań.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 20 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia — 2 500 zł brutto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: 25 marca 2024 roku
   
 • Termin składania prac konkursowych: 10 maja 2024 roku, do godz. 14:00

 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 4 czerwca 2024 roku

sąd konkursowy

 • Janusz Karczyński — przewodniczący sądu konkursowego, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Urząd Miasta Starogard Gd.
 • Paulina Orzoł — sędzia referent, naczelniczka Wydziału Planowania i Urbanistyki, Urząd Miasta Starogard Gd.
 • Ryszard Szwoch
 • Martyna Łangowska-Siembida — radna Rady Miasta Starogard Gd. 
 • Sławomir Ruśniak — radny Rady Miasta Starogard Gd.
 • Mariusz Brodnicki — dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej
 • Ewa Roman — dyrektorka Starogardzkiego Centrum Kultury
 • Leszek Krzykowski — sekretarz konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

warunki

https://bip.starogard.pl/m,80,konkursy.html

regulamin

https://bip.starogard.pl/api/files/58767

Ogólnopolski

termin składania prac

31.05.2024

PLGBC Green Building Awards 2024

organizator: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania jego uczestników i uczestniczek w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

cel

Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania jego uczestników i uczestniczek w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

warunki

Konkurs jest niezależny, otwarty, jednoetapowy, obejmuje inwestycje budowlane projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, jak również produkty i usługi firm działających na terenie Polski w okresie od maja 2022 roku do maja 2024 roku. Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych.

Jury oceni zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie zrównoważonego budynku, wnętrza, projektu budynku, produktu lub inicjatywy w poniższych dziesięciu kategoriach:

 • Kategoria 1 — Zrównoważony budynek biurowy,
 • Kategoria 2 — Zrównoważony budynek przemysłowy,
 • Kategoria 3 — Zrównoważony budynek sektora usługowego,
 • Kategoria 4 — Zrównoważona zabudowa mieszkaniowa (wielorodzinna i jednorodzinna),
 • Kategoria 5 — Zrównoważony budynek sektora publicznego,
 • Kategoria 6 — Zrównoważona modernizacja,
 • Kategoria 7 — Zrównoważone wnętrze,
 • Kategoria 8 — Projekt zrównoważonego budynku (profesjonalny i studencki),
 • Kategoria 9 — Budynek o najniższym śladzie węglowym obliczonym według metodyki PLGBC,
 • Kategoria 10 — Zrównoważony produkt/usługa roku,
 • Kategoria 11 — Zrównoważona inicjatywa miejska/gminna.

Dopuszcza się nadesłanie przez jedną osobę kilku różnych zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii. Jedno zgłoszenie może zostać nadesłane do maksymalnie dwóch różnych kategorii.

W konkursie mogą wziąć udział:

 • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały, wybudowały, są właścicielami lub zarządzają budynkiem,
 • firmy i studenci, którzy zaprojektowali budynek, a jego budowa jeszcze się nie rozpoczęła, trwa lub jest to projekt konceptualny (bez przeznaczenia pod budowę)
 • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały lub są właścicielami określonego wnętrza (pomieszczenia, grupy pomieszczeń) w budynku
 • firmy i organizacje, które dostarczają usługi i produkty dla sektora budowlanego i nieruchomości.

Zgłoszenie składa się z dwóch obligatoryjnych punktów, które organizatorzy zalecają wykonać w tym samym dniu, są to: wypełnienie odpowiedniego formularza online oraz wysłania na adres mszczepanik@plgbc.org.pl wszelkich załączników wymaganych w danej kategorii — w postaci linku do plików załadowanych na WeTransfer (preferowane) lub Dysk Google.

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w regulaminie konkursu.

nagrody

W każdej kategorii przewidziano przyznanie jednej nagrody głównej oraz jednego wyróżnienia. Laureaci otrzymują statuetkę i dyplom, z kolei wyróżnieni tylko dyplom. Organizator przewiduje również przyznanie Nagrody Specjalnej dla najbardziej wyróżniającego się zgłoszenia.

Unikalne statuetki dla zwycięzców.

Zwycięskie prace będą ogłoszone podczas PLGBC Green Building Summit 2024, a lista laureatów i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronie internetowej PLGBC, opublikowana w newsletterze PLGBC oraz podana do wiadomości mediów.

kalendarium

 • termin zgłoszeń — do 30 maja 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników podczas PLGBC Green Building Summit — 3-4 października 2024 roku.

jury

Zgłoszenia będą oceniane przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe:

 • dr Bartosz Dendura  — architekt i założyciel pracowni Studio4SPACE, pracownik naukowy i kierownik zespołu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej,
 • Maciej Franta — architekt i założyciel pracowni frantagroup Architects
 • Andrzej Gutowski — ESG & Sustainability Leader, Director, Colliers,
 • Wiktor Kowalski — Associate, Buro Happold,
 • Michał Marszałek — Associate, International Well Building Institute IWBI,
 • Anna Kulińska — członkini Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, wspólniczka, Line Architekci
 • Katarzyna Nowak — prawniczka, Sieć Badawcza Łukasiewicz — Warszawski Instytut Technologiczny,
 • Tomasz Pągowski — projektant, prowadzący programy telewizyjne, współzałożyciel Pągowski Studio,
 • Natalia Olszewska — lekarka, specjalistka z wiedzy neuronauki,
 • Magdalena Pios — architektka i założycielka pracowni architektonicznej Ambient,
 • Marek Suchocki — Head of Industry Associations Strategy w Autodesk,
 • Marta Usielska — dyrektorka CBRE,
 • Hubert Wiśniewski — Country Manager WICONA Polska,
 • Paweł Żuczek — ekspert ds. branży nieruchomości

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

regulamin

https://awards.plgbc.org.pl/regulamin/

Ogólnopolski

termin składania prac

24.05.2024

Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2024

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU”, edycja 2024 przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi / absolwentce, który/a uzyskał/a w 2023 roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

cel

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU”, edycja 2024 przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi / absolwentce, który/a uzyskał/a w 2023 roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

warunki i etapy konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu, które uzyskały pozytywną opinię komisji dyplomowej danego Wydziału Architektury.

Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego absolwenta / absolwentkę. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

O nagrodę mogą ubiegać się prace nominowane przez Komisje Kwalifikacyjne.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • Etap 1 — Komisja Kwalifikacyjna ocenia prace w oparciu o przekazane skrótowe opracowania. Każdy z Oddziałów SARP może wprowadzić dodatkowe procedury zmierzające do wyłonienia najlepszych prac także organizując etapowość wyłaniania prac i zapraszając (o ile uzna za istotne) autorów poszczególnych prac do zaprezentowania pracy przed Komisją Kwalifikacyjną; 
 • Etap 2 — Sąd Konkursowy dokonuje wstępnej oceny zgłoszonych przez Komisje Kwalifikacyjne prac na podstawie przesłanych na ręce sekretarza sądu konkursowego skrótowych opracowań. Wstępna selekcja może być przeprowadzona bez konieczności obrad stacjonarnych całego sądu. Wybór 25 prac wyłonionych do Etapu 3 następuje na zebraniu Sądu Konkursowego;
 • Etap 3 — Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień.

Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do konkursu na Etapie 1 są: promotor, recenzent, dziekan na podstawie opinii wydziałowych Komisji Dyplomowych, Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez dziekana ciała kolegialne, dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą i opinią promotora lub recenzenta.

Szczegółowe wytyczne dot. udziału w konkursie i prac konkursowych dostępne w regulaminie konkursu.

kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane są w trzech etapach. Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody są wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane będą pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięte będą również rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.

kalendarium

Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych.

 • zakończenie Etapu 1 — 24 maja 2024 roku,
 • informacje o wynikach Etapu 1 — 5 czerwca 2024 roku,
 • rozpoczęcie Etapu 2, obrady Sądu Konkursowego — 19 czerwca 2024 roku,
 • zakończenie Etapu 2, podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3 — 19 lipca 2024 roku,
 • dostarczenie prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów — 23 sierpnia 2024 roku,
 • zakończenie Etapu 3, prezentacja prac dyplomowych — 26 września 2024 roku,
 • uroczystość wręczania nagród i wyróżnień — 27 września 2024 roku, godz. 16:00.

nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

Prace biorące udział w Etapie 3 i rozpatrywane przez Sąd Konkursowy będą prezentowane w ramach wystawy pokonkursowej.

sąd konkursowy

Sąd konkursowy do oceny prac konkursowych w Etapie 2 i 3 oraz sekretarza sądu konkursowego powołuje Zarząd Główny SARP. W skład sądu konkursowego liczącego od 7 do 9 osób wchodzą przewodniczący, sędzia referent oraz sędziowie.

Skład sądu wybierany jest spośród:

 • prezesa lub wiceprezesa SARP (pełniącego funkcję przewodniczącego sądu konkursowego i kierującego pracami sądu),
 • laureatów nagród architektonicznych i środowiskowych SARP z roku poprzedzającego edycję Nagrody „DYPLOM ROKU”: „Nagroda Roku SARP”, „Polski Cement w Architekturze”, „Honorowa Nagroda SARP”, „Bene Merentibus SARP”,
 • reprezentantów środowisk architektonicznych z zagranicy,
 • sędziów z listy sędziów Konkursowych SARP,
 • przedstawiciela partnera konkursu.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

warunki

https://www.sarp.pl/pokaz/dyplom_roku-2024,3395

regulamin

https://www.sarp.pl/pliki/3395_65e5b549bab3b-dr_2024_regulamin_konkursu_dyplom_roku.pdf

międzynarodowy

termin składania prac

31.05.2024

Otwarty nabór filmów związanych z tematyką architektury, urbanistyki i designu na 13. edycję Festiwalu Filmu i Architektury w Czechach

organizator: KRUH

Trwa międzynarodowy, otwarty nabór filmów związanych z tematyką architektury, urbanistyki i designu. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas 13. edycji festiwalu Film i Architektura w Pradze w Czechach. Festiwal organizuje stowarzyszenie obywatelskie KRUH.

cel

Trwa międzynarodowy, otwarty nabór filmów związanych z tematyką architektury, urbanistyki i designu. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas 13. edycji festiwalu Film i Architektura w Pradze w Czechach.

Festiwal odbywa się w ramach Dni Architektury. Odbywający się co roku w październiku w Pradze oraz w Czechach i Słowacji festiwal stał się niezależną platformą do dyskusji na temat architektury i urbanistyki na podstawie projekcji filmów dokumentalnych, eksperymentalnych i fabularnych. Jego celem jest promowanie współczesnego podejścia do architektury wśród ogółu społeczeństwa i przedstawianie architektury jako istotnej części naszego codziennego życia, która wymaga docenienia i troski. Istotną częścią działań festiwalowych jest inicjacja krótkich filmów o architekturze autorstwa młodych filmowców, które są prezentowane w ramach głównego programu festiwalu.

Czeski Festiwal Filmu i Architektury jest organizowany przez KRUH, stowarzyszenie obywatelskie, które zostało założone w 2001 roku przez grupę studentów architektury Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Działania organizacji koncentrują się na tworzeniu cyklu wykładów na temat architektury prowadzonych przez czołowych czeskich i zagranicznych architektów i krytyków architektury, festiwali filmowych i wycieczek.

warunki

Do konkursu można przesyłać filmy krótkometrażowe, średniometrażowe lub pełnometrażowe. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza online.

Ważne jest przedstawienie architektury z różnych punktów widzenia, takich jak artystyczny, społeczny czy środowiskowy, a tym samym stymulowanie interdyscyplinarnej debaty na temat architektury i możliwości współpracy z innymi dyscyplinami.

nagrody

Nagrodą jest prezentacja filmu podczas 13. edycji festiwalu.

kalendarium

 • termin przesyłania zgłoszeń — 31 maja 2024 roku,
 • festiwal Film i Architektura — od 26 września do 1 października 2024 roku w Pradze.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie festiwalu.

warunki

https://filmarchitektura.cz/en/

regulamin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd08Ryziqk0NyPf1XunwsNFVStBiVTu5yCD_U5XABjCEUZIyg/viewform

Jarosławiec

termin składania prac

07.06.2024

Konkurs na projekt platformy widokowej z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu

organizator: Gmina Postomino, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin

Gmina Postomino we współpracy z SARP Oddział Koszalin ogłosiła konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu.

Gmina Postomino we współpracy z SARP Oddział Koszalin ogłosiła konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu (gmina Postomino) i zagospodarowaniem terenu.
 
Zamawiający oczekuje funkcjonalnej, odpornej na działania nieprzyjaznego środowiska, wyróżniającej się formalnie, o niskich kosztach eksploatacji, przyjaznej użytkownikom budowli o nowoczesnej, jednocześnie prostej i niepompatycznej formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Obszar objęty konkursem to działki położone w północnej części Jarosławca, na granicy miejscowości z Morzem Bałtyckim. Całość inwestycji ma obejmować zagospodarowanie terenu zieleni parkowej położonego na górnym poziomie aktywnego klifu i stanowiącego jednocześnie dojście i początek zejścia na sztuczną „Plażę Dubaj”. U podnóża klifu od zejścia planowana jest promenada biegnąca wzdłuż plaży w kierunku wschodnim do zejścia na plażę przy Placu Róży Wiatrów.

Główną ideą jest koncepcja stworzenia nowoczesnego, funkcjonalnego, ekonomicznego i przyjaznego użytkownikom wyeksponowanego, otwartego na krajobraz morski punktu widokowego (platformy widokowej) stanowiącego jednocześnie zejście, na położoną u podnóża klifu, atrakcję turystyczną Jarosławca, sztuczną „Plażę Dubaj”. Zakłada się, że projektowane zagospodarowanie powinno tworzyć spójną całość kompozycji architektoniczno-urbanistycznej, składającej się z zespołu zieleni parkowej, platform widokowych, zejścia na „Plażę Dubaj” i promenady u podnóża klifu łączącej zejścia na plażę nr 5 i nr 4. Planuje się stworzenie atrakcyjnego architektonicznie miejsca, funkcjonalnego, wzbogacającego przestrzeń gminy, o formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy, spełniającego najnowsze standardy oraz zasady inkluzywnego i uniwersalnego projektowania.

Zakres rozwiązania powinien obejmować co najmniej koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zawierającą:

 1. koncepcję zagospodarowania terenu w obszarze określonym granicami opracowania konkursowego, z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi, wyznaczającą standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów zagospodarowania terenu, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, małej architektury itp.;
 2. koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu, a także standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego obiektu (obiektów);
 3. ideę rozwiązań w zakresie konstrukcji, uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych, uwzględniających w szczególności:
  a) zapobieganie destrukcyjnym wpływom nieprzyjaznego środowiska morskiego (agresja chemiczna wody morskiej, powietrza, oddziaływanie siły wiatru wraz z piaskiem, aktywny klif, niestabilność poziomów plaży),
  b) wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Zawarte w koncepcji rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne, a także decyzje materiałowe i konstrukcyjne winna cechować stosowność i umiar.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
 • II Nagroda — 25 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto
 • wyróżnienia — 15 000 zł brutto łącznie

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 lutego 2024 roku

 • Termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 28 lutego 2024 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora: do 1 marca 2024 roku

 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie: do 8 marca 2024 roku
   
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: do 3 czerwca 2024 roku

 • Termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: do 5 czerwca 2024 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 7 czerwca 2024 roku, godz. 15:00

 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 5 lipca 2024 roku

sąd konkursowy

 • Marcin Brataniec — przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP O. Kraków
 • Marek Perepeczo — sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
 • Wojciech Subalski — sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
 • Adam Franczak — kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
 • Karolina Sobczyk — podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
 • Agnieszka Chudy — Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Marek Brzozowski — Urząd Morski w Szczecinie
 • Bartosz Warzecha — zastępca sędziego, sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
 • Adam Kallaur — zastępca sędziego, Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
 • Olga Wojewoda — sekretarza konkursu (nie jest członkinią sądu konkursowego), SARP

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://architektsarp.pl/dubaj/

regulamin

https://architektsarp.pl/dubaj/regulamin_konkursu/

Ogólnopolski

termin składania prac

15.05.2024

„Kiedyś w przyszłości”. XI edycja konkursu Kształtowanie Przestrzeni IARP

organizator: Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Izba Architektów RP zaprasza uczniów i uczennice szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w XI edycji konkursu Kształtowanie Przestrzeni. Tegoroczny temat to „Kiedyś w przyszłości”. Przyjmowanie prac konkursowych trwa do 15 maja br.

cel

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie uczniów do przygotowania najciekawszej, oryginalnej pod względem merytorycznym oraz artystycznym autorskiej pracy będącej odpowiedzią na zadanie konkursowe, związane z zagadnieniami kształtowania przestrzeni,
 • zachęcenie placówek, nauczycieli i uczniów do udziału w programie edukacyjnym „Kształtowanie Przestrzeni”,
 • rozwijanie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy bądź pracy zespołowej oraz kreatywności,
 • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych, zwrócenie uwagi na wielowarstwowość miasta i odmienne potrzeby różnych użytkowników przestrzeni.

warunki

Temat tegorocznego konkursu to „Kiedyś w przyszłości”. Temat można potraktować dosłownie lub w przenośni. Organizatorzy oczekują odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądał świat kiedyś? Mile widziane są pomysły na nowe przestrzenie, nowe funkcje, nowe relacje, wyobrażenie sobie zmian tego, co już znamy lub podzielenie się ideą tego, co jeszcze nie istnieje. 

Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 6 do 8) oraz ponadpodstawowych. Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach do pięciu osób. Można zgłosić tylko jedną pracę.

Praca konkursowa musi zostać przesłana w formie elektronicznej, na planszy odpowiadającej wymiarom 50 × 70 cm, ale jej poszczególne elementy mogą być wykonane w dowolnej technice.

Do pracy można osobno załączyć materiały dodatkowe np. dodatkowe zdjęcia makiet, wizualizacje, udokumentowanie procesu twórczego, zdjęcia prezentujące autora/autorów pracy. Nie podlegają one ocenie ani nie wpływają na punktację pracy, ale są mile widzianym materiałem promocyjnym.

kalendarium

 • termin przesłania prac: do 15 maja 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników i gala: informacja będzie podana na stronie konkursu.

nagrody

W konkursie nagrody finansowe zostaną przyznane placówkom edukacyjnym, które reprezentują uczestnicy. Nagrody będą przyznane w kategoriach szkoła podstawowa i ponadpodstawowa:

 • I Nagroda — 40 tys. zł,
 • II Nagroda — 10 tys. zł,
 • III Nagroda, bez nagrody finansowej.

Oprócz tego każdy nagrodzony uczestnik (będący członkiem nagrodzonego zespołu bądź działający samodzielnie) otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.

komisja konkursowa

Zwycięskie prace konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w składzie:

 • Przewodniczący Zespołu IARP ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej — przewodniczący Komisji Konkursowej,
 • Członek Zespołu IARP ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej — sędzia referent,
 • Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Przedstawiciel SARP,
 • Przedstawiciel Partnera Programu Kształtowanie Przestrzeni — firmy FAKRO,
 • Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury,
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Polskiego Budownictwa Ekologicznego.

więcej informacji

Na stronie konkursowej znajduje się regulamin, szczegółowy opis zadania (zał. nr 2), schemat planszy (zał. nr 3) oraz formularz umożliwiający przesłanie pracy wraz z niezbędnymi załącznikami.

warunki

https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2024/

regulamin

https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/wp-content/uploads/2024/01/REGULAMIN-XI-EDYCJI-KONKURSU.pdf

Kraków

termin składania prac

30.10.2024

XIV edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

organizator: SARP Oddział Kraków

Uwaga krakowskie studentki i studenci Wydziałów Architektury! Ruszyła kolejna, już XIV edycja prestiżowego konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Termin składania wniosków upływa 30 października 2024 roku.

cel

Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentkom i studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Stypendium przyznawane jest w formie nagrody promującej młode talenty. Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

warunki

Konkurs o przyznanie stypendium skierowany jest do studentów i studentek Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Ubiegający się o stypendium powinni złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium,
 • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej Wydziału Architektury o wpisie na II stopień studiów,
 • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron,
 • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio.

Jury stypendium, spośród zgłoszonych wniosków wybierze 6 nominacji, z których wyłoni laureata oraz wyróżnienia.

Stypendium danej osobie może być przyznane jeden raz. Każdorazowy stypendysta zobowiązany jest do złożenia do SARP Oddział Kraków (w terminie jednego miesiąca od zakończenia otrzymywania stypendium) sprawozdania merytorycznego z dokonań twórczych za okres korzystania ze stypendium.

kalendarium

 • termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 30 października 2024 roku do godz. 14.00
 • wyniki: informacja o dacie rozstrzygnięcia zostanie podana na stronie stypendium.

nagrody

Stypendium, w wysokości 8100 zł brutto (900,00 zł miesięcznie brutto) przyznane będzie na okres dwóch kolejnych semestrów, począwszy od października 2024 roku do czerwca 2025 roku i wypłacane przez SARP Oddział Kraków.

Oprócz stypendium organizatorzy przewidzieli wyróżnienia oraz nagrodę niespodziankę.

jury stypendium

W skład jury stypendium będą wchodzić:

 • przedstawiciel rodziny profesora Bohdana Lisowskiego,
 • przedstawiciel katedry uczelni, w której pracował profesor,
 • przedstawiciel SARP Oddział Kraków,
 • przedstawiciel laureatów stypendium z poprzednich edycji, który uzyskał tytuł magisterski,
 • przedstawiciele strategicznych darczyńców.

Pełna lista nazwisk zostanie ogłoszona na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i wniosek dostępne są na stronie stypendium.

warunki

http://stypendium.sarp.krakow.pl/

regulamin

http://stypendium.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin-Stypendium-BL-edycja-14.-2024.pdf

Gdańsk

termin składania prac

24.05.2024

Konkurs na koncepcję wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

organizator: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte, w miejscu o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolu rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego XX wieku.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte, w miejscu o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolu rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego XX wieku.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem merytorycznym, tematycznym, scenograficznym, wizualnym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji projektowej Wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte z uwzględnieniem aktualnych zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dostosowanej do założeń koncepcji architektonicznej MWiW1939. Celem wystawy ma być upowszechnienie wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnienie ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na tym terenie.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, miejsca o szczególnym znaczeniu dla historii oraz pamięci zbiorowej Polaków, symbolu rozpoczęcia II wojny światowej.

Zakres wystawy obejmować będzie wystawę plenerową i stałą opowiadającą o losach westerplatczyków oraz kompleksowy projekt, instalacje i urządzenia wraz z instrukcjami użytkowania niezbędnymi do funkcjonowania wystawy, zaprojektowane w sposób należyty i z dbałością o zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zarówno obiektów zabytków i reliktów obiektów, jak i treści, eksponatów.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie swojej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto

kalendarium

 • Ostateczny termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19 lutego 2024 roku

 • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 23 lutego 2024 roku, do godz. 12.00

 • Ostateczny termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: minimum 56 dni od daty otrzymania zaproszenia do udziału w konkursie, szacowany termin 20 maja 2024 roku

 • Ostateczny termin składania prac konkursowych: minimum 60 dni od daty otrzymania zaproszenia do udziału w konkursie, szacowany termin 24 maja 2024 roku

 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: szacowany termin 14 czerwca 2024 roku

sąd konkursowy

 • dr hab. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz — przewodnicząca sądu konkursowego
 • dr hab. Jan Sikora — sędzia referent
 • dr Jarosław Tuliszka
 • Igor Srzok
 • dr hab. Jacek Friedrich

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-projektowa-wystawy-MWiW1939

regulamin

https://muzeum1939.pl/sites/default/files/plik/bc10405f8d4b58359e778e0e406d935225957.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

06.05.2024

VII edycja Konkursu Architektury Ceglanej

organizator: Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Studenci i studentki architektury! Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej wraz z SARP zaprasza was do udziału w VII edycji Konkursu Architektury Ceglanej. Swoje prace możecie zgłaszać w dwóch kategoriach: dom jednorodzinny i budownictwo przyszłości.

cel

Celem konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów i studentek kierunków architektonicznych uczelni wyższych, w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków.

Parterem organizacyjnym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.

warunki

Organizatorzy oczekują od uczestników propozycji optymalnych rozwiązań na dowolnych przykładach do wyboru, w ramach dwóch kategorii konkursowych:

 • Kategoria I: Dom jednorodzinny (optymalny sposób rozwiązania koncepcję domu jednorodzinnego z elewacją klinkierową, zarówno pod względem estetyki jak też funkcjonalności),
 • Kategoria II: Budownictwo przyszłości (kreatywność i nowatorstwo w zakresie przyszłych rozwiązań architektonicznych w budynkach z elewacją klinkierową)

W konkursie oceniane są niezrealizowane projekty (koncepcje) mogące być wizją zagospodarowania konkretnej przestrzeni w istniejącej, lub abstrakcyjnej lokalizacji. Każdy osoba może złożyć pracę w jednej lub obu kategoriach.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w dowolnej formie rysunku. Obowiązujący format pracy to plansza 100×70 cm w układzie poziomym.

W każdej z kategorii prace powinny zawierać: wizualizację i widoki elewacji. Dodatkowo mile widziane będą również rzuty kondygnacji z opisem funkcji w I kategorii lub opisem koncepcji projektu w przypadku II kategorii konkursowej. Ewentualnie projekt elewacji klinkierowej lub detalu elewacji klinkierowej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące prac konkursowych dostępne są w regulaminie. Prace konkursowe należy nadsyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym, za pośrednictwem strony internetowej konkursu w formie elektronicznej.

nagrody

W obu kategoriach zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I Nagroda: 5 000 zł (*w przypadku prac zbiorowych 2.500 zł dla każdego ze współautorów), dwumiesięczny płatny staż dla jednej osoby w renomowanym biurze projektowym (*przy pracach zbiorowych jednomiesięczny dla każdego ze współautorów nagrodzonego projektu),
 • II Nagroda: 5 000 zł,
 • III Nagroda: 3 000 zł,
 • Wyróżnienie specjalne.

kalendarium

 • termin składania prac: do 6 maja 2023 roku (wyłącznie drogą elektroniczną),
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 14 czerwca 2024 roku w siedzibie SARP w Warszawie.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys,
 • Daria Kieżun,
 • Jan Belina-Brzozowski,
 • Grzegorz Stiasny,
 • Marek Furmańczyk.

Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o walory plastyczne przedstawionych rozwiązań, ich funkcjonalność oraz kreatywność, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykorzystania wyrobów klinkierowych co najmniej jednej z firm: RÖBEN, Wienerberger, Lode (Lhl), King Klinker, Vandersanden, Zcb Gołowczyński. Tekstury i informacje dotyczące produktów dostępne są na stronach internetowych producentów.

więcej informacji

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania dostępne na oficjalnej stronie konkursu.

warunki

https://www.konkursarchitekturyceglanej.pl/

regulamin

https://www.konkursarchitekturyceglanej.pl/media/KAC_regulamin-2023-08-08.pdf

Bielsko-Biała

termin składania prac

29.04.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. Zieloną Biblioteką w Bielsku-Białej

organizator: Miasto Bielsko-Biała, SARP Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała wraz z SARP Oddział Bielsko-Biała organizują konkurs na opracowanie koncepcji nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka. Zadaniem jest również projekt Książnicy Beskidzkiej. Składanie wniosków o udział w konkursie mija 6 lutego br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.

warunki

Konkurs jest ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny. Konkurs otrzymał numer konkursowy SARP 1054.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. Zieloną Biblioteką w Bielsku-Białej (jako dwóch oddzielnych lub jednego obiektu) wraz z garażem podziemnym na około 100 samochodów osobowych oraz zagospodarowaniem terenu inwestycji jako obszaru opracowania, związanego bezpośrednio z projektowanym obiektem/obiektami.

Maksymalny, szacunkowy, planowany łączny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie pracy konkursowej na dzień ogłaszania Konkursu wynosi 100 000 000,00 PLN netto. 

Maksymalny, nieprzekraczalny koszt zamówienia, którego będzie dotyczyć zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika konkursu – autora wybranej pracy konkursowej, wynosi: 5 000 000,00 PLN netto.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie wniosku uważa się również wykonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.

Inwestycja, przewidziana w planach rozwoju Bielska-Białej, w ramach wizji rozwoju miasta przez pryzmat kultury, wpisana została do oferty konkursowej organizacji Europejskiej Stolicy Kultury. Z opisów opracowania (Bidbook preselekcyjny Miasto Splotów):

„Teatr Lalek Banialuka im. J. Zitzmana jest jednym z najstarszych teatrów lalek w Polsce i najbardziej znanych w kraju i na świecie. Posiada
dwie sceny oraz wyjątkowe pracownie rzemieślnicze. Jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, jednego z najważniejszych przeglądów lalkarskich świata. Planujemy budowę nowej siedziby teatru z uwagi na to, że wybudowana zaraz po II wojnie światowej przestrzeń przestaje spełniać nie tylko oczekiwania widzów, lecz także uniemożliwia dalszy rozwój teatru oraz nie spełnia wymogów dostępności”.

Obszar opracowania

Granica obszaru opracowania, zaznaczona na mapie stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu, obejmuje teren położony przy linii kolejowej biegnącej przy jego zachodniej granicy, ograniczony od północy ulicą PCK oraz ulicą Władysława Broniewskiego od strony wschodniej. Na obszarze znajduje się obecnie parking miejski oraz przestrzeń wykorzystywana na targowisko, a także przeznaczony do rozbiórki trzykondygnacyjny budynek zlokalizowany w południowej części terenu opracowania. W sąsiedztwie znajduje się przystanek kolejowy Bielsko-Biała Lipnik.

Powierzchnia terenu wynosi około 1,2358 ha. Obszar opracowania konkursowego objęty jest zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nr 081. Tekst oraz rysunek planu dostępne są pod tym linkiem.

Program funkcjonalny

Nowa siedziba Teatru Banialuka im. Jerzego Zitzmana ma zajmować powierzchnię użytkową wynoszącą około 5 500 metrów kwadratowych. Wytyczne dotyczące scen i infrastruktury, strefy widza, działu pracowni teatralnych, pomieszczeń administracyjnych, pomieszczeń infrastruktury techniczno-teleinformatycznej, a także infrastruktury zewnętrznej zostały dokładnie opisane w załączniku nr 11 do regulaminu konkursu. 

Oddział Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. Zielona Biblioteka ma zajmować powierzchnię użytkową wynoszącą około 3 500 metrów kwadratowych. Wytyczne dla Zielonej Biblioteki przedstawione jako sugestie dla projektantów zostały opisane w załączniku nr 12 do regulaminu.

Garaż podziemny dla okołu 100 samochodów będzie zajmować powierzchnia 3 tys. metrów kwadratowych. Należy zapewnić bezpośredni dostęp do garażu z przestrzeni teatru oraz biblioteki.

Powierzchnia użytkowa budynku/budynków, zdefiniowana jako suma powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń, z powierzchnią komunikacji, pomieszczeń gospodarczych i garażu podziemnego włącznie, nie może przekroczyć 12 tys. metrów kwadratowych.

Zagospodarowanie powinno obejmować, stosowne do funkcji i formy budynku/budynków, dojazdy, dojścia, miejsca postojowe (w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami), miejsca postojowe dla autokarów, miejsca postojowe dla rowerów, powierzchnię biologicznie czynną, miejsce przeznaczone na targowisko, które odbywa się tymczasowo w dni targowe lub w wybrane dni tygodnia oraz ewentualnie inne elementy. Wytyczne odnośnie komunikacji dostępne są w załączniku nr 13.

Inne wymagania:

 • zachowanie funkcji targowiska (należy przewidzieć miejsce na targowisko w obrębie terenu opracowania),
 • należy uwzględnić rozbiórkę trzykondygnacyjnego (poddasze użytkowe) budynku zlokalizowanego w południowej części terenu opracowania o pow. zabudowy ok. 450 metrów kwadratowych,
 • należy zapewnić powiązanie komunikacyjne piesze z komunikacją publiczną oraz kierunkami: ul. 1 Maja, ul. Zielona,
 • należy zapewnić pełną dostępność przestrzeni publicznych we wszystkich obiektach, które to przestrzenie powinny umożliwiać ich swobodne użytkowanie przez wszystkich użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania,
 • szczególną uwagę należy zwrócić na ekonomikę proponowanych rozwiązań, tak aby zoptymalizować koszty procesu budowlanego, przyszłe koszty eksploatacyjne budynku oraz zapewnić jego pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
 • należy zadbać o zminimalizowanie śladu węglowego wbudowanego (powiązanego z produkcją materiałów budowlanych) oraz operacyjnego (liczonego w okresie użytkowania budynku, powiązanego ze zużyciem energii),
 • zastosowanie w obiekcie rozwiązań uwzględniających zwiększenie powierzchni zieleni (ściany, dach) oraz retencji wód opadowych wraz z wprowadzeniem w wytworzoną przestrzeń publiczną wody i zieleni,
 • należy uwzględnić warunki określone w następujących dokumentach planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, charakterystyka warunków przewietrzania miasta Bielsko-Biała.

Praca konkursowa powinna składać się z:

 • części graficznej — maksymalnie cztery plansze w formacie 100×70 cm w układzie poziomym (plansze powinny zawierać: koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z zakresem opracowania konkursowego wykonaną na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500. rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200, minimum dwie elewacje w skali 1:200. minimum dwa charakterystyczne przekroje w skali 1:200, minimum pięć wizualizacji — w tym widok całego założenia, widok od strony wejścia głównego, a także wizualizacje wnętrz teatru oraz biblioteki, na planszach można zamieścić dodatkowe schematy i inne rysunki niezbędne dla przedstawienia koncepcji projektowej zgodnie z uznaniem),
 • części opisowej — tekst na maksymalnie 5 stronach formatu A4 oraz pomniejszone do formatu A3 plansze części graficznej (autorski opis koncepcji, wyjaśniający ideę przyjętych rozwiązań, zestawienie pomieszczeń, informacje cenowe),
 • karty identyfikacyjnej.

kalendarium

 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 30 stycznia 2024 roku,
 • wnioski o dopuszczenie do konkursu: do 6 lutego 2024 roku, do godz. 15.00,
 • dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19 lutego 2024 roku,
 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 4 marca 2024 roku,
 • termin składania prac: do 29 kwietnia 2024 roku, do godz. 15.00,
 • rozstrzygnięcie konkursu: 27 maja 2024 roku,
 • wystawa pokonkursowa: czerwiec 2024 roku.

nagrody

Organizator przewiduje następujące nagrody główne w wysokości brutto:

 • I Nagroda — 50 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 40 tys. zł,
 • III Nagroda — 30 tys. zł.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa proponowanych rozwiązań,
 • zastosowanie rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji oraz do kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 10 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Piotr Then – przewodniczący Sądu konkursowego, SARP Bielsko-Biała,
 • Adam Skrzypczak – sędzia referent, SARP Katowice,
 • Andrzej Ptaszkiewicz – SARP Bielsko-Biała,
 • Piotr Wróbel – SARP Kraków,
 • Mariusz Błażewicz – SARP Częstochowa,
 • Przemysław Kamiński,
 • Magdalena Marek,
 • Marcin Ulewicz,
 • Jacek Popławski,
 • Łucja Ruchała.

Sędzią rezerwowym jest Piotr Kubańda (SARP Bielsko-Biała)

Funkcję sekretarza organizacyjnego konkursu pełni Hubert Wąsek z SARP Częstochowa.

Funkcję zastępców sekretarza pełnią:

 • Aleksandra Targiel-Kościelny, SARP Bielsko-Biała
 • Aleksandra Adamkiewicz, SARP Bielsko-Biała.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, regulamin i załączniku do regulaminu dostępne są na stronie SARP Oddział Bielsko-Biała.

warunki

https://sarp.com.pl/node/57

regulamin

https://sarpbb.sharepoint.com/sites/KonkursySARPBB/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKonkursySARPBB%2FShared%20Documents%2FBRMBB%5F03%20Teatr%20Lalek%20Banialuka&p=true&ga=1

Międzynarodowy

termin składania prac

11.06.2024

Konkurs Kaira Looro 2024

organizator: Balouo Salo

Trwa kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. W tym roku wyzwaniem, przed którym staną architekci, jest projekt Centrum Macierzyństwa w Afryce, na obszarach wiejskich w południowym Senegalu. Zwycięzca, zwyciężczyni lub zwycięzcy konkursu nie tylko będą mieli możliwość realizacji swojego pomysłu, ale także otrzymają nagrodę finansową i odbędą staż w japońskiej pracowni Kengo Kumy.
Trwa kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. W tym roku wyzwaniem, przed którym staną architekci, jest projekt Centrum Macierzyństwa w Afryce, na obszarach wiejskich w południowym Senegalu. Zwycięzca, zwyciężczyni lub zwycięzcy konkursu nie tylko będą mieli możliwość realizacji swojego pomysłu, ale także otrzymają nagrodę finansową i odbędą staż w japońskiej pracowni Kengo Kumy.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie projektu architektonicznego dla Centrum Macierzyństwa w południowym Senegalu, obiektu, który zapewniałby opiekę zdrowotną kobietom podczas całego okresu ciąży, miejsca przytulnego, dającego poczucie bezpieczeństwa i gwarantującego najwyższe warunki higieniczne i sanitarne zarówno kobietom w ciąży, noworodkom, jak i personelowi medycznemu.

warunki

Projekt może powstać w dowolnej wsi wybranej przez uczestnika na terenie południowego Senegalu, w obrębie działki o wymiarach 45 m długości na 15 m szerokości z jednym wejściem na długim boku od strony północnej. Powinien być zaplanowany tak, aby można go było wybudować wraz z lokalną społecznością — być łatwy do realizacji bez konieczności użycia skomplikowanego sprzętu i wykorzystywać naturalne materiały.

Budynek musi być parterowy, jego maksymalna powierzchnia powinna wynosić 350 metrów kwadratowych, a całkowity koszt materiałów budowlanych nie może przekroczyć 70 000 EUR. Centrum powinno obejmować przyjazną dla pacjentek i ich bliskich recepcję i poczekalnię, obszar przeznaczony wyłącznie dla personelu opieki medycznej, pomieszczenie do badań i konsultacji medycznych, oddziały położnicze, obszar do odbierania porodu, w którym zapewnione będą najwyższej jakości higiena i oświetlenie, sterylna sala operacyjna oraz obszar obserwacji noworodków.

W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespole liczącym maksymalnie pięć osób. Przynajmniej jeden z członków zespołu powinien mieć mniej niż 35 lat.
 
Opłata za rejestrację wynosi odpowiednio:
 • podczas wczesnej rejestracji: 60 €
 • podczas standardowej rejestracji: 90 €
 • podczas późnej rejestracji: 120 €

kalendarium

 • wczesna rejestracja: 12 stycznia — 29 lutego 2024 (23:59 UTC+0)
 • standardowa rejestracja: 1 marca — 8 kwietnia 2024 (23:59 UTC+0)
 • późna rejestracja: 9 kwietnia — 14 maja 2024 (23:59 UTC+0)
 • Termin składania prac: 11 czerwca 2024 (23:59 UTC+0)
 • Ogłoszenie wyników: 9 lipca 2024 

nagrody

 • I Nagroda: 5 000 €, budowa i staż w Kengo Kuma & Associates w Japonii
 • II Nagroda: 2 000 €, staż w EMBT Architects w Hiszpanii
 • III Nagroda: 1 000 €, staż w SBGA Blengini Ghirardelli we Włoszech
 • Dwa wyróżnienia: 100 €

sąd konkursowy

 • Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associates)
 • Benedetta Tagliabue (EMBT Architects)
 • Agostino Ghirardelli (SBGA | Blengini Ghirardelli)
 • Mario Cucinella (Mario Cucinella Architects)
 • Urko Sanchez (Urko Sanchez Architects)
 • Tosin Oshinowo (Oshinowo Studio)
 • Raul Pantaleo (TAM Associati)
 • Emmanuelle Moureaux (Emmanuelle Moureaux Architecture + Design)
 • Saad El Kabbaj, Driss KettaniMohamed Amine Siana (Maroc)

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin i materiały do pobrania dla uczestników, znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

warunki

https://www.kairalooro.com/competition_maternitycenter/en_brief-architecture-competition.html

regulamin

https://www.kairalooro.com/

Międzynarodowy

termin składania prac

30.05.2024

XI edycja studenckiego konkursu International VELUX Award

organizator: VELUX

Grupa VELUX po raz jedenasty organizuje międzynarodowy studencki konkurs International VELUX Award, którego tematem przewodnim jest światło naturalne. Pula nagród to aż 30 tys. euro.

cel

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i studentki architektury do podejmowania wyzwań i pogłębiania wiedzy na temat roli światła dziennego w architekturze, tego szczególnego i zawsze ważnego źródła energii, światła i życia. Nagroda ma na celu poszerzenie granic światła dziennego w architekturze, w tym estetyki, funkcjonalności, zrównoważonego rozwoju i interakcji między budynkami a środowiskiem.

Jak twierdzą organizatorzy, jest to prawdopodobnie największy, międzynarodowy konkurs dla studentów architektury. Od początku konkursu, czyli od 2004 roku nadesłano ponad 6000 projektów, z 800 uczelni, ze 130 krajów z całego świata. Projekty nagradzane są w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania nad światłem naturalnym”.

warunki

Warunkiem koniecznym do złożenia pracy konkursowej jest wcześniejsza rejestracja — studenci muszą się zarejestrować, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę uczelni i kraj. Następnie mogą utworzyć zespół, dodać opiekuna naukowego (który również ma szansę na otrzymanie nagrody) i rozpocząć pracę nad projektem. 
Organizatorzy zachęcają do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, złożonych z inżynierów, projektantów, architektów i architektów krajobrazu. Każdy student lub zespół studencki musi uzyskać poparcie i zgodę nauczyciela ze swojej uczelni.
Rejestracja odbywa się pod adresem daylightandarchitecture.com/iva/ i trwa do 14 kwietnia 2024 roku. Drugi etap konkursu to złożenie pracy w terminie do 30 maja 2024 roku.
Studenci — indywidualnie lub zespołowo — mogą pracować nad projektami w dwóch kategoriach:
 • Światło naturalne w budynkach” — projekty, które przedstawiają obowiązujące warunki dostarczania światła dziennego i słonecznego do budynków — w tym wpływ konstrukcji budynku i kontekstu miejsca, orientacji, kształtu i wymiarów, otworów okiennych, ekranów, cieni, podziałów wewnętrznych, materiałów i warunków zewnętrznych. Analizowane są również sposoby kierowania i odbijania światła dziennego w miejskim kontekście. Szczególny nacisk organizatorzy kładą na architekturę dla zdrowia i dobrego samopoczucia oraz projekty, które stawiają czoła wyzwaniom stojącym przed miastami, społecznościami oraz w których światło dzienne i architektura mogą pomóc w tworzeniu zmian poprzez lepsze i zdrowsze środowisko życia; np. poprzez modernizację i zmianę przeznaczenia istniejących zasobów budowlanych.
 • Badania nad światłem naturalnym” — projekty dotyczące fizycznych właściwości światła, podstaw optyki i materiałów, a także rozwoju technologicznego, nowych materiałów, przechowywania lub transportu światła dziennego. Proponujące wykorzystanie światła dziennego w przestrzeni publicznej do celów funkcjonalnych, rekreacyjnych, kulturalnych lub duchowych oraz badające wpływ światła dziennego na stan umysłu, zdrowie i dobre samopoczucie.

Każdy student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego.

nagrody

Latem 2024 roku jury wybierze zwycięzców w obu kategoriach w każdym z pięciu regionów ustalonych przez Międzynarodową Unię Architektów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, obu Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki.
Dziesięciu finalistów zaprezentuje jury swoje projekty osobiście, zimą 2024 roku. Wtedy jury wybierze jednego zwycięzcę głównego w każdej z kategorii konkursowych.

Łączna pula nagród wynosi do 30 000 EUR. W zależności od ustaleń międzynarodowego jury przyznane zostaną:

 • Nagroda Główna w wysokości 5 000 EUR w każdej kategorii (4 000 EUR dla ucznia i 1 000 EUR dla opiekuna) za najbardziej wyróżniające się projekty,
 • Nagroda dla każdego regionu wynosi 1250 EUR w każdej kategorii (1000 EUR dla ucznia i 250 EUR dla nauczyciela),
 • jury może przyznać także nagrody specjalne, w tym nagrody za innowacyjne wykorzystanie produktów VELUX.

kalendarium

 • koniec rejestracji — 14 kwietnia 2024 roku,
 • początek składania projektów — 15 kwietnia 2024 roku,
 • koniec składania projektów — 30 maja 2024 roku,
 • ogłoszenie zwycięzców regionalnych — czerwiec 2024 roku
 • warsztaty dla zwycięzców regionalnych / prezentacje dla jury / ogłoszenie zwycięzców globalnych — sierpień 2024 roku.

jury

W skład jury wchodzą:

 • prof. Ewa Kuryłowicz — Kuryłowicz & Associates,
 • Alberto Veiga — Barozzi Veiga,
 • Jenni Reuter — Aalto University,
 • Song Yehao — SUP Atelier, School of Architecture at Tsinghua University,
 • Kent Holm — VELUX.

więcej informacji

Więcej informacji znajdziecie na międzynarodowej stronie konkursu.

warunki

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/

regulamin

https://www.daylightandarchitecture.com/award-brief/

Poznań

termin składania prac

08.05.2024

Konkurs realizacyjny na budynek Akademii Muzycznej w Poznaniu

organizator: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, SARP Oddział Poznań | inwestor: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w drodze konkursu poszukuje pomysłu na projekt nowego budynku o funkcji kulturalno-dydaktyczno-naukowej. Współorganizatorem konkursu jest SARP Oddział Poznań.
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w drodze konkursu poszukuje pomysłu na projekt budynku o funkcji kulturalno-dydaktyczno-naukowej przy ulicy Grunwaldzkiej 22 na poznańskim Łazarzu. Współorganizatorem konkursu jest SARP Oddział Poznań.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wybranie najlepszej koncepcji budynku kulturalno-dydaktyczno-naukowego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu wraz z salą teatralno-estradową dla około 400 widzów i zagospodarowaniem terenu, biorąc pod uwagę określone w regulaminie kryteria architektoniczne, przestrzenne i funkcjonalno-użytkowe.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Na działce będącej przedmiotem konkursu (przy ulicy Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu) znajduje się budynek dawnego kina Olimpia. Ze względu na jego stan techniczny podjęto decyzję o wyburzeniu istniejącej bryły i budowę nowej, dopasowanej do potrzeb uczelni. Realizacja nowego obiektu ma za zadanie zapewnić studentom kierunków związanych z muzyką estradową, teatralną i operową kontakt z prawdziwą sceną teatralną i żywą publicznością już w toku procesu dydaktycznego.

Nowy budynek łączyć będzie funkcję sceny teatralno-estradowej (z widownią na około 400 miejsc), siedziby dla jedynych w tej części Europy studiów w specjalności lutnictwo artystyczne, a także siedziby Pracowni Nowych Praktyk Muzycznych oraz Instytutu Wokalistyki. W obiekcie zaplanowano także salę konferencyjną, studia muzyki filmowej, funkcje gastronomiczne, archiwum, pomieszczenia administracyjne oraz podziemny parking na minimum 100 miejsc postojowych.

Budynek powinien odpowiadać współczesnym wymaganiom stawianym funkcji kulturalnej oraz dydaktyczno-naukowej w dziedzinie muzyki, zapewniać najwyższe standardy akustyczne. Dopuszczalne jest zarówno zaprojektowanie zwartej kubatury, jak i rozczłonkowanie bryły. Koncepcja powinna uwzględniać kontekst otoczenia i możliwie najlepiej uzupełniać urbanistycznie historyczny kwartał zabudowy. Projektowany budynek powinien być także przyjazny dla środowiska.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 100 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 70 000 zł brutto
 • III Nagroda — 50 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia — 30 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 11 grudnia 2023 roku

 • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22 grudnia 2023 roku, do godz. 15.00

 • Ostateczny termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych: 8 stycznia 2024 roku

 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania opracowań studialnych: 9 lutego 2024 roku

 • Ostateczny termin składania opracowań studialnych: 23 lutego 2024 roku, do godz. 15.00

 • Ostateczny termin powiadomienia uczestników o kwalifikacji do II etapu oraz zaproszeń do składania prac konkursowych: 15 marca 2024 roku
 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: 12 kwietnia 2024 roku

 • Ostateczny termin składania prac konkursowych (plansze i opis): 8 maja 2024 roku, do godz. 15.00

 • Termin składania makiet prac konkursowych: 13 maja 2024 roku, do godz. 15.00
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 31 maja 2024 roku

sąd konkursowy

 • Piotr Śmierzewski — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Szczecin
 • Piotr Kamiński — SARP Oddział Poznań
 • Natalia Paszkowska — SARP Oddział Warszawa
 • Bartłomiej Nawrocki — SARP Oddział Katowice
 • Joanna Czech — przedstawicielka Biura MKZ Poznań
 • Piotr Sobczak — przedstawiciel WUIA, UM Poznań
 • prof. Marcin Baranowski — przedstawiciel zamawiającego
 • Michał Pawłowski — przedstawiciel zamawiającego
 • Jarosław Wroński — SARP Oddział Poznań
 • Magdalena Wypusz — sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://poznan.sarp.pl/konkurs-realizacyjny-akademia-muzyczna/

regulamin

https://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2023/11/8_AM_2023_Regulamin-konkursu-sig-1-1.pdf

Piaseczno

termin składania prac

07.05.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową

organizator: Gmina Piaseczno, Oddział Warszawski SARP

Gmina Piaseczno w drodze konkursu szuka pomysłu na projekt budynków dla potrzeb urzędu oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.
Gmina Piaseczno w drodze konkursu szuka pomysłu na projekt budynków dla potrzeb urzędu oraz Centrum Kultury z salą widowiskową. Konkurs współorganizuje Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji zespołu budynków administracji publicznej i kultury na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum
Kultury z salą widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

W I etapie zakwalifikowani uczestnicy składać będą opracowania studialne, a w II — prace konkursowe oraz makietę.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach — pierwszy z nich obejmować będzie Centrum Kultury z częścią garażu podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu, drugi zaś budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z częścią garażu podziemnego połączoną przestrzennie i funkcjonalnie z garażem podziemnym z etapu I.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 60 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
  zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie pracy konkursowej
 • II Nagroda — 50 000 zł brutto
 • III Nagroda — 40 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia — 20 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24 listopada 2023 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 30 listopada 2023 roku

 • Termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: do 20 grudnia 2023 roku

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania opracowań studialnych: do 1 lutego 2024 roku

 • Termin składania opracowań studialnych: do 23 lutego 2024 roku, do godz. 15.00

 • Termin powiadomienia uczestników o kwalifikacji do II etapu oraz zaproszeń do składania prac konkursowych: do 12 marca 2024 roku
 • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: do 11 kwietnia 2024 roku

 • Termin składania prac konkursowych: do 7 maja 2024 roku, do godz. 15.00

 • Termin składania makiet prac konkursowych: do 13 maja 2024 roku, do godz. 15.00
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 21 maja 2024 roku

sąd konkursowy

 • Andrzej Bulanda — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawski
 • Maria Saloni-Sadowska — sędzia referent, SARP Oddział Warszawski
 • Bartosz Lewandowski — asystent sędzi referent, SARP Oddział Warszawski
 • Robert Widz — sędzia ze strony organizatora
 • Agnieszka Zubala — sędzia ze strony organizatora
 • Kinga Socha — sędzia ze strony organizatora
 • Piotr Piętka — sędzia ze strony organizatora
 • Rafał Sieraczyński — sędzia ze strony organizatora
 • Rafał Mroczkowski — sekretarz konkursu, SARP Oddział Warszawski

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/

regulamin

https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/?page_id=1169

Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

Publikacja konkursów jest bezpłatna.

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE