Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Jak będzie wyglądał park Podlesie w Dąbrowie Górniczej?

24 czerwca '20

Dąbrowa Górnicza, jak zapewniają nazwy kolejnych lokalnych inwestycji, staje się miastem „Pełnym Życia”. Po konsultacjach społecznych i pracach ekspertów na terenie dawnej fabryki obrabiarek „Defum” powstaje Fabryka Pełna Życia [info], a dzięki inicjatywie mieszkańców zmieni się jeden z dąbrowskich parków.

Park Podlesie w Dąbrowie Górniczej powstał w latach 70. i choć plan parku rekreacyjnowypoczynkowego nie został zrealizowany w całości, mieszkańcy do dziś wspominają odbywające się w nim koncerty, potańcówki i zawody piłkarskie. Mimo że większość oryginalnego wyposażenia jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym, park przy ulicy Tysiąclecia jest ważną przestrzenią dla dąbrowian, do tego stopnia, że w ubiegłorocznym Budżecie Obywatelskim mieszkańcy wybrali do realizacji ogólnomiejski projekt „Podlesie Pełne Życia”.

Projekt podzielony był na dwa etapy — w pierwszej kolejności odbyły się konsultacje społeczne i warsztaty, w wyniku których zostały wypracowane ogólne wytyczne do zagospodarowania dużego leśnego obszaru od dawnej strzelnicy sportowej do ulicy Laski i Myśliwskiej oraz szczegółowe wytyczne dla parku Podlesie, później, wspólnie z mieszkańcami, projektanci przygotowali koncepcję zagospodarowania parku oraz jego program funkcjonalnoużytkowy. Opracowanie przygotował zespół z pracowni A2P2 architecture & planning we współpracy z architektką krajobrazu Ewą Potapow.

punkt konsultacji społecznych   warsztaty z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej

mieszkańcy Dąbrowy Górniczej podczas konsultacji i warsztatów

© A2P2 architecture & planning

Na proces partycypacyjny składały się bezpośrednie wywiady z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych, warsztaty projektowe oraz konsultacje online. Te ostatnie były następstwem ograniczeń wprowadzonych w całym kraju w związku z pandemią Covid19. Zakaz zgromadzeń uniemożliwił przeprowadzenie warsztatów w klasycznej formule, dlatego zdecydowano się na przeprowadzenie konsultacji online w formie livestreamu w mediach społecznościowych, gdzie każdy z oglądających miał możliwość komentowania oraz zadawania pytań na bieżąco. Prawdopodobnie były to pierwsze w Polsce konsultacje społeczne przeprowadzone online — piszą projektanci z pracowni A2P2.

Nowy park Podlesie podzielony będzie na siedem stref funkcjonalnych: wejściową, w której zlokalizowane zostaną obiekty obsługujące park: toalety, parking dla rowerów i samochodów oraz stacja naprawy rowerów; zieloną polanę ze sceną — podestem przeznaczonym zarówno na większe wydarzenia, jak i na kameralne przedstawienia; ścieżkę edukacyjną — przestrzeń dla całych rodzin, dzięki której będzie można poznać florę i faunę okolicznych lasów; strefę zabawy z elementami do wspinaczki dla dzieci, drewnianymi balami, zjeżdżalniami i huśtawkami; strefę relaksu przeznaczoną dla osób poszukujących w parku przestrzeni do wypoczynku; strefę sportu składającą się z boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa stołowego oraz strefę leśną — bufor między parkiem a lasem.

koncepcjazagospodarowania parku

koncepcja zagospodarowania parku

© A2P2 architecture & planning

Głównym założeniem koncepcji zagospodarowania parku Podlesie było utrzymanie jego naturalnego i leśnego charakteru jako miejsca bezpiecznego wypoczynku i zabawy wśród drzew. Projektanci zaproponowali nowy, swobodniejszy układ ścieżek z nawierzchnią mineralną. Nowe elementy zagospodarowania zostały ujednolicone, uproszczone oraz dopasowane kolorystycznie tak, aby jak najmniej konkurowały z otaczającą je zielenią. Priorytetem w nowej koncepcji parku była ochrona istniejących drzew, a dla nowych nasadzeń wybrano rodzime gatunki, które mają w jak największym stopniu nawiązywać do skupisk roślinności występujących w naturze.

Przygotowana przez projektantów wizja zagospodarowania obszaru leśnego oraz koncepcja zagospodarowania dla parku Podlesie, kosztorys i program funkcjonalnoużytkowy będą podstawą do ogłoszenia przetargu na realizację koncepcji zagospodarowania parku, który być może już w przyszłym roku będzie otwarty dla mieszkańców.

 
oprac. red.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE