Paweł Kalski – projekt miejskiej oazy

Dobrawa Bies
15 stycznia '20

Jak zapobiec powstawaniu miejskich wysp ciepła? Ten problem stara się rozwiązać Paweł Kalski w swojej pracy dyplomowej pt. „Woda w mieście. Projektowanie, jako czynnik wspomagający miejską adaptację do zmian klimatycznych” wykonanej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierunkiem dr hab. Bogumiły Jóźwickiej.

Założeniem projektu licencjackiego Pawła Kalskiego jest systemowe rozwiązanie odpowiadające na potrzebę schładzania przestrzeni miejskich, wynikającą z nagromadzenia nieprzepuszczalnej, asfaltowo-betonowej architektury. Idea rozwiązania opiera się na utworzeniu strefy miejskiej oazy poprzez zastosowanie spójnego zbioru elementów skupiających się na osi projektu, jaką jest generator mikroklimatu.

strefa miejskiej oazy

© Paweł Kalski

generator mikroklimatu

Projekt składa się z kilku części, a jego podstawą jest trwała konstrukcja, liczna roślinność oraz powiązane ze sobą elementy infrastruktury wodnej. Wszystko to zostało zakomponowane wokół obiektu nazwanego generatorem mikroklimatu — lekkiego zadaszenia mocowanego do podłoża wraz z wbudowanymi zamgławiaczami, który razem ze zbiornikami wykonanymi z materiałów recyklingowych pasywnie wspiera generowany mikroklimat, dzięki przechowywaniu i zatrzymywaniu wody.

zadaszenie wprowadza cień i zbiera wodę deszczową

© Paweł Kalski

Paweł Kalski zaprojektował również inne funkcjonalne części takie jak: siedziska, trejaże i kratki odwadniajace. Systemowość rozwiązania umożliwia dowolne powielanie i modyfikowania elementów, a tym samym tworzenie nieograniczonych stref dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Minimalna konfiguracja, jaką można zastosować to generator wraz ze zbiornikami, co pozwala na zbudowanie jednego punktu orzeźwienia.

Projekt znalazł się wśród zestawienia najlepszych dyplomów artystyczno-projektowych 2019 roku konkursu „Font Nie Czcionka”.

oprac.: Dobrawa Bies

Ilustracje dzięki uprzejmości Pawła Kalskiego

Głos został już oddany

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Stal COR-TEN®. Naturalne piękno
Okna, drzwi – trendy 2022