Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Poznań Design Festiwal

26 kwietnia '19

W dniach 10–19 maja w poznańskim Starym Browarze odbędzie się Poznań Design Festiwal 2019. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest ATMOSFERA. Serdecznie zapraszamy!

[informacje od organizatorów]

Żyjemy w XXI wieku. Coraz większa liczba ludzi może podróżować bez większych ograniczeń, przeszukiwać niezliczone gigabajty danych, doświadczać realnych i wirtualnych doznań. Większość ludności mieszka na obszarach zurbanizowanych, w coraz lepiej skomunikowanych miastach, z licznymi przestrzeniami kreatywnymi. Przywykamy do przebywania w przyjaznym otoczeniu z licznymi usprawnieniami, wśród użytecznych i estetycznych przedmiotów, które można łatwo poddać recyklingowi. W europejskich realiach, ciągle żyjemy w przekonaniu, że dostęp do pitnej wody, żywności, czystego powietrza i elektryczności jest w zasadzie nieograniczony. Nasze miasta mają coraz więcej zieleni, są coraz bardziej smart i będą dalej się rozwijać. Łatwo zapominamy, że przyszłość jest nieokreślona, nieprzewidywalna, a globalne problemy narastają.

Świat, w którym przyzwyczailiśmy się funkcjonować jest wielowymiarowy. Zmiana perspektywy wyostrza zmysły. Pozwala dostrzec i zastanowić się nad problemami, którymi żyją ludzie w innych częściach globu. Większy kapitał, to większy postęp. Większy postęp to zupełnie inne problemy. Globalizacja, kapitalizm, nadmierna eksploatacja, zmieniające się sposoby konsumpcji, sukcesywne przenoszenie mechanizmów rządzących światem realnym do cyfrowego, to tylko niektóre z nich. Czy jesteśmy zdolni je na bieżąco śledzić? Rozwiązywać? Czy mamy świadomość ich istnienia? Pozornie dla wielu nastała era nieograniczonych możliwości. Istnieje niezliczona ilość rozwiązań i narzędzi, którymi się otaczamy (w środowisku pracy, zakupów, przyjaźni, pasji…), ułatwiającymi nasze życie, jednak bez zastanawiania się nad koegzystencją z naturalnym środowiskiem, coraz bardziej zanieczyszczonym w każdym sensie tego słowa.

Czy możemy zapobiec globalnym problemom i wyzwaniom? Zmianom klimatycznych, objawiających się coraz liczniejszym ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, wpływającymi także na współczesne miasta? Czy zdołamy poradzić sobie z licznymi, ciągle niedostarczenie uświadomionymi zanieczyszczeniami powietrza, w tym pyłami, ale także hałasem, a nawet światłem. Powyższe rozważania pozwalają szerzej spojrzeć na tematykę tegorocznej edycji festiwalu, a jego hasło przewodnie, czyli ATMOSFERA nabiera nowego znaczenia.

W 2019 roku interesują nas rozwiązania, które pokazują w jaki sposób projektanci chronią swoje najbliższe środowisko, w tym współczesne miasta przed problemami XXI wieku, tj. całą sferą zanieczyszczeń, nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych i ludzkich, zanieczyszczeniami światła, powietrza i ich wpływem na funkcjonowanie współczesnych miast.

Tegoroczny festiwal jest kontynuacją działań wokół idiomu towarzyszącemu festiwalowi przez ostatnie dwa lata — POZNAŃ MIASTO ŻYWIOŁÓW. W ramach tego cyklu w 2017 roku prezentowaliśmy działania projektowe w obszarze szeroko rozumianego żywiołu wody pod hasłem URZECZENI. W 2018 r. tematem wydarzenia była BIORÓŻNORODNOŚĆ. Sprawdzaliśmy w jaki sposób żywioł ziemi inspiruje projektantów z różnych części świata, starających się dbać o zrównoważony rozwój.

Więcej informacji i program wydarzenia
dostępne są na stronie internetowej organizatorów.

 

Ilustracje dzięki uprzejmości Poznań Design Festiwal 2019

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE