computer zapisz w ulubionych

Przestrzeń eksperymentalna

21 marca '19

O konkursie na projekt Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” już pisaliśmy. Dzisiaj chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej zwycięskiej pracy architektów z warszawskiego biura projektowego JEMS.

Konkurs na projekt Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem”

To pierwsze w Polsce, wielofunkcyjne centrum literackie z wystawą poświęconą myśli i twórczości Stanisława Lema, mieścić się będzie na krakowskim Podgórzu, pomiędzy placem Bohaterów Getta a Wisłą, w sąsiedztwie Cricoteki, MOCAK-u i fabryki Emalia na Zabłociu. Jak piszą autorzy zwycięskiego projektu, „Planeta Lem” będzie przestrzenią niezwykłą i eksperymentalną, ale jednocześnie nierozerwalnie związaną z miejscem, w którym powstanie. 

widok z lotu ptaka

© JEMS Architekci

Konkursowy projekt, oprócz nowej konstrukcji, zakłada rewitalizację i rozbudowę osiemnastowiecznego budynku dawnego Składu Solnego. Jego charakterystyczne wnętrza posłużyły architektom za inspirację do stworzenia struktury przestrzennej zbudowanej z kubicznych modułów. 

Jak piszą architekci, kubatura nowej części mieści się na parterze i w podziemiu, przez co nie dominuje nad zachowanym Składem Solnym. Jedynie niektóre fragmenty nowej struktury wyrastają ponad dach istniejącego budynku. Jest to pięć wież — peryskopów, które sygnalizują obecność „Planety Lem” w krajobrazie Krakowa.

schemat koncepcyjny

© JEMS Architekci

W założeniu autorów projektu, wnętrza nowego budynku nawiązują do twórczości swojego patrona: są logiczne i matematyczne, z prostych elementów tworzą bardzo skomplikowaną rzeczywistość. Forma złożonego z wielu powtarzalnych modułów budynku jest wynikiem konsekwentnego stosowania przez architektów określonych reguł, a nie odgórnie wymyślonej stylistyki. Ich zdaniem bryła nie ma jednej, najważniejszej elewacji lub strony — jest demokratyczna i otwarta na zmiany.

Jak podkreślają autorzy, mnogość kubicznych pomieszczeń pozwala na eksplorowanie wnętrza zgodnie ze scenariuszem wystawy albo wyobraźnią zwiedzających, dając tym samym szansę wykreowania ogromnej ilości równoległych opowieści.

parter

© JEMS Architekci

Zdaniem architektów, początkowo zrozumiała i logiczna przestrzeń budynku ulega deformacjom, zacierając horyzont i pozwalając spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. Jak piszą autorzy, pofalowane fragmenty posadzki są „błędami” w systemie, oferującymi niezliczone możliwości ich wykorzystania. Te odkształcenia łączą ze sobą oba poziomy centrum i tworzą widoczną ze wszystkich miejsc oś narracyjną, wokół której zbudowana jest wystawa. Na zewnątrz ich kontynuację stanowią zielone pagórki, które służą odizolowaniu terenu od hałasu ulic i stworzeniu przyjemnej enklawy w tym intensywnym, miejskim otoczeniu.

oprac. red.

na podstawie opisu autorskiego

Głos został już oddany

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
Velux ArchiTips
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural