Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

WuWA wyróżniona Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

08 kwietnia '20

Wuwa wraz z osiedlami Werkbundu otrzymała unijny tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego wyróżnienie będące odpowiednikiem wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Przyznawane jest obiektom kulturotwórczym dzisiejszej Europy, będące symbolami wartości, idei i historii zjednoczonych państw europejskich.

Wyróżnienie przyznano jeszcze trzem innym obiektom w Polsce. W tym roku Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, a w poprzednich latach otrzymał je akt Unii Lubelskiej, Konstytucja 3 maja, cmentarz wojenny nr 123 z okresu I wojny światowej założony na wzgórzu Pustki oraz Stocznia Gdańska, jako miejsce szczególnie ważne dla zmian demokratycznych w Europie.
     

WuWA

Osiedle wzorcowe WuWA powstało we Wrocławiu w 1929 roku. Zaprojektowali je miejscowi architekci, o czym przeczytacie tutaj. Przez długi czas WuWA stała zapomniana, mimo iż zapisała się na kartach historii architektury. W 2011 roku we Wrocławiu został uruchomiony projekt, który miał na celu uratowanie modernistycznych obiektów. Eksperymentalne założenie zainspirowało pomysłodawców współczesnego, modelowego osiedla we Wrocławiu — Nowe Żerniki, nazywanego WUWA2, o czym pisaliśmy tutaj.
     

48 wyróżnień

Znak Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label) jest wyróżnieniem przyznawanym od 2013 roku. W ten sposób podkreślane jest znaczenie danych obiektów dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy. Przy nadawaniu tego znaku komisja nie kieruje się jedynie walorami estetycznymi. Głównym celem jest wykazanie bogactwa kulturowego Europy oraz idących za tym idei tego, co do tej pory udało się osiągnąć, podwalin kształtujących dzisiejszą unię. To wszystko po to, by zacieśniać więzy obywateli Unii, mogących dzięki temu zidentyfikować się ze wspólnotą.

Łącznie Znakiem Dziedzictwa Europejskiego wyróżnionych do tej pory 48 miejsc, wydarzeń i innych obiektów kultury materialnej i niematerialnej.


oprac.: Basia Hyjek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE