NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Rozstrzygnięcie dziewiątej edycji konkursu „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

08 stycznia '21

W grudniu 2020 roku rozstrzygnęliśmy kolejną, dziewiątą już edycję konkursu „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA” na najlepszy dyplom studencki. W konkursie brały udział prace inżynierskie i magisterskie obronione w latach 2018–2020. Spośród dwunastu nominowanych do finału projektów wybraliśmy cztery naszym zdaniem najlepsze. Pierwszą nagrodę zdobyła Karolina Jankowska, drugą ex aequo Kinga Butlewska i Kamil Szymański, a trzecią Filip Jakubczak.

architekci w czasach kryzysu klimatycznego

Pierwszą nagrodę przyznaliśmy magisterskiej pracy dyplomowej Karoliny Jankowskiej pt. „Bastion Miś na Dolnym Mieście w Gdańsku jako miejsce działań prośrodowiskowych. Projekt Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego bazującej na idei upcyclingu” przygotowanej pod kierunkiem dr Agnieszki Błażko, docent Politechniki Gdańskiej, i obronionej w 2020 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej [zob. A&B 12/2020]. Proponowana przez autorkę koncepcja dotyczy adaptacji zespołu pięciu dziewiętnastowiecznych budynków zlokalizowanych na terenie Bastionu Miś w Gdańsku. Największy z budynków założenia — dawna fabryka — został przeznaczony na siedzibę Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego, w której studenci podczas zajęć w szkolnych warsztatach wykorzystywać będą zużyte przedmioty codziennego użytku, nadając im drugie życie.

I nagrodaI nagrodaI nagroda

I nagroda, proj.: Karolina Jankowska

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2020) — „BASTION MIŚ NA DOLNYM MIEŚCIE W GDAŃSKU JAKO MIEJSCE DZIAŁAŃ PROŚRODOWISKOWYCH. PROJEKT NOWEJ SZKOŁY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO BAZUJĄCEJ NA IDEI UPCYCLINGU”
AUTORKA: Karolina Jankowska
(Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej)
PROMOTORKA: dr Agnieszka Błażko, doc. PG

© Karolina Jankowska

Rozbudowa i nadbudowa budynku o jedno piętro, pozwalająca wyrównać wysokości pomiędzy dwoma skrzydłami obiektu, została zaproponowana w minimalistycznej szklanej formie, wyraźnie rozróżniając nową część od istniejącej. Pozostałe ceglane budynki autorka przeznaczyła na funkcję gastronomiczną, wystawienniczą, funkcję „Po‑dzielni” — sortowni zużytych materiałów oraz wymiany używanych przedmiotów, funkcję przedszkola dla dzieci pracowników, a także kawiarni z serwisem rowerowym. Pracę nagrodziliśmy między innymi za poruszenie trudnych kwestii związanych z kryzysem klimatycznym, wielopłaszczyznowe sięgnięcie do idei upcyclingu, zarówno w samej architekturze, której autorka stara się przywrócić dawną świetność, jak i w zaproponowanej funkcji inspirowanej szkołą Bauhausu.

w trosce o przyrodę

Prace nagrodzone ex aequo drugą nagrodą to magisterskie projekty dyplomowe Kingi Butlewskiej i Kamila Szymańskiego. Kinga Butlewska, zwracając uwagę na zbliżającą się katastrofę ekologiczną i, co za tym idzie, konieczność zmian w procesach urbanistycznych i sposobie zarządzania miastami, zaproponowała przygotowany pod opieką prof. Sławomira Gzella projekt pt. „ReCITY. Redefinicja pojęcia »miejska jakość życia« w mieście postindustrialnym na przykładzie Łodzi” obroniony w 2019 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej [zob. A&B 7–8/2020].

II nagroda (ex aequo)II nagroda (ex aequo)II nagroda (ex aequo)

II nagroda (ex aequo), proj.: Kinga Butlewska

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2019) — „ReCITY. REDEFINICJA POJĘCIA »MIEJSKA JAKOŚĆ ŻYCIA« W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM NA PRZYKŁADZIE ŁODZI” AUTORKA: Kinga Butlewska (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej) PROMOTOR: prof. zw. dr hab. Sławomir Gzell

© Kinga Butlewska

Praca, jak pisze autorka, ma przyczynić się do zachowania znaczenia wysokiej jakości życia w mieście i skierować uwagę na świadomy proces rewitalizacji miast w sposób zgodny z naturą oraz w zgodzie z potrzebami mieszkańców. Kinga Butlewska poszukuje rozwiązań dla problemów miast, szczególnie tych poprzemysłowych, działając na przykładzie Łodzi zarówno w skali makro, jak i mikro. Autorka sformułowała na potrzeby projektu zestaw postulatów, które mogą pomóc stworzyć model miasta jako przyjaznego otoczenia do życia, pracy i odpoczynku oraz dbającego o ekosystem. Nagrodę przyznaliśmy za przemyślaną, całościową koncepcję urbanistyczną, w której istotne są komfort życia mieszkańców i ekologia.

Równorzędną nagrodę otrzymał przygotowany pod opieką dr. Andrzeja Sobolewskiego projekt Kamila Szymańskiego pt. „Schronisko im. Księcia Henryka w Karkonoszach”, obroniony w 2019 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej [zob. A&B 03/2020].

II nagroda (ex aequo)II nagroda (ex aequo)II nagroda (ex aequo)

II nagroda (ex aequo), proj.: Kamil Szymański

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2019) — „SCHRONISKO IM. KSIĘCIA HENRYKA” AUTOR: Kamil Szymański (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej) PROMOTOR: dr Andrzej Sobolewski

fot. w tle: Karol Nienartowicz © Kamil Szymański

Usytuowany nad Wielkim Stawem w Karkonoszach obiekt ma w łączyć w sobie zalety klasycznego schroniska górskiego z jakością współczesnych standardów miejsc noclegowych. Autor projektu, chcąc ograniczyć wizualny wpływ budynku na krajobraz, obniżył jego bryłę względem szlaku turystycznego i umieścił ją w żlebie. Dzięki temu schronisko ma tylko jedną elewację, pozostałe ściany zatopione są w skale. Projekt został nagrodzony między innymi za szacunek do górskiego krajobrazu oraz odważną i nowoczesną koncepcję pozwalającą na bliski kontakt z przyrodą.

futurystyczna wizja

Trzecią nagrodę za zaskakującą, futurystyczną wizję i przekroczenie przyziemnej granicy projektowania otrzymał Filip Jakubczak za obronioną w 2019 roku pracę magisterską pt. „Kosmiczny habitat dla 2000 astronautów. Stacja Kosmiczna »Lem«” [zob. A&B 09/2020]. Praca przygotowana pod kierunkiem prof. Janusza Rębielaka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej dotyczy projektu stacji dla dwóch tysięcy astronautów — wielkoskalowego obiektu kosmicznego — który powstał jako odpowiedź na problemy cywilizacyjne, z którymi zmaga się Ziemia.

III nagrodaIII nagrodaIII nagroda

III nagroda, proj.: Filip Jakubczak

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2019) — „KOSMICZNY HABITAT DLA 2000 ASTRONAUTÓW. STACJA KOSMICZNA »LEM«” AUTOR: Filip Jakubczak (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej) PROMOTOR: prof. Janusz Rębielak

© Filip Jakubczak

Oddalona od Ziemi o trzydzieści sześć tysięcy kilometrów stacja zaprojektowana została tak, aby osiągnąć zarówno zasobową, jak i funkcjonalną samowystarczalność. Projekt, jak podkreśla jego autor, jest śmiałą prognozą życia, które może być codziennością wielu z nas, pchniętych w gwiazdy przez widmo globalnej katastrofy.

***

Nagrodzone w dziewiątej edycji konkursu „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA” projekty z jednej strony dotykają problemu zmian klimatu i poszukiwania prośrodowiskowych rozwiązań, a z drugiej są wizjonerskimi, intrygującymi i odważnymi koncepcjami. Gratulujemy wszystkim finalistom konkursu, których prace w minionym roku opublikowaliśmy na łamach A&B. Laureaci dziewiątej edycji otrzymają od nas pamiątkowe dyplomy i prenumeratę miesięcznika A&B. Swoich faworytów możecie wskazać w głosowaniu na Nagrodę Publiczności na naszym portalu internetowym. Kolejna, jubileuszowa edycja konkursu „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA” już wystartowała — do udziału w niej zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów architektury z lat 2019–2021, przypominamy także o drugiej kategorii konkursowej, która od października 2020 roku gromadzi najlepsze projekty architektury wnętrz!

 
oprac.: Ola Kloc

Ilustracje: © Autorzy | archiwum A&B

W obradach jury uczestniczyły redaktorki A&B: Małgorzata Tomczak (redaktorka naczelna), Dobrawa Bies,
Marta Kulawik i Katarzyna Mikulska.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE