Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu „Najlepszy Dyplom WNĘTRZA”

Dobrawa Bies
04 października '21

W październiku 2021 roku rozstrzygnęliśmy pierwszą edycję konkursu „Najlepszy Dyplom WNĘTRZA” na najlepszy dyplom studencki. W konkursie brały udział prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2019–2021. Spośród nominowanych do finału projektów wybraliśmy, cztery naszym zdaniem najlepsze. Pierwszą nagrodę zdobyła Weronika Wojciuk, drugą ex aequo Aneta LehmannPaulina Borysik, a trzecią Weronika Cwanek. Natomiast wyniki Nagrody Publiczności opublikujemy po weryfikacji poprawności oddanych głosów.

I Nagroda, Weronika
Wojciuk

I nagroda, proj.: Weronika Wojciuk
PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2020) — „PROJEKT KONCEPCYJNY OŚRODKA MEDYTACYJNEGO NA MADERZE”
AUTORKA: Weronika Wojciuk (Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
PROMOTORZY: dr hab. Grzegorz Maślewski, Aleksandra Truchel-Treder

© Weronika Wojciuk

wartości duchowe

Pierwszą nagrodę przyznaliśmy magisterskiej pracy dyplomowej Weronki Wojciuk pt. „Projekt koncepcyjny ośrodka medytacyjnego na Maderze” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Maślewskiego i Aleksandry Truchel-Treder, obronionej w 2020 roku na Wydziale Sztuj Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [zob. A&B 05/2021]. Proponowana przez autorkę koncepcja dotyczy projektu ośrodka medytacyjnego, który jest przeznaczony do rozwoju duchowego oraz wsparcia terapeutycznego osób o wieloaspektowych potrzebach rozwoju osobistego. Projekt ukazuje, jak poprzez wykorzystanie architektonicznych środków wyrazu można wpływać na psychikę i życie jednostki w otaczającym świecie. Autorka zaprojektowała salę medytacyjną, strefę SPA, dom odosobnienia, gabinet terapeutyczny oraz apartament gościnny.

I Nagroda. Weronika
Wojciuk

I nagroda, „PROJEKT KONCEPCYJNY OŚRODKA MEDYTACYJNEGO NA MADERZE”

© Weronika Wojciuk

Pracę nagrodziliśmy między innymi za docenienie wartości duchowych, jakie może wyzwalać architektura, dużą wrażliwość estetyczną i wyczucie kontekstu miejsca. Zwróciliśmy uwagę na spójną koncepcję i jasno określoną stylistykę wnętrz — łagodne operowanie formami i fakturą, płynność linii i tworzenie odprężającego, wyciszającego nastroju. Warto podkreślić przemyślane operowanie światłem we wnętrzu — zarówno słonecznym, jak i sztucznym. Projekt wpisuje się w aktualne trendy światowego designu, jednak nie podąża za nimi ślepo, przez co staje się ponadczasowy.

II nagroda (ex aequo),
proj.: Aneta Lehmann

II nagroda (ex aequo), proj.: Aneta Lehmann
PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2019) —„ARCHITEKTURA WSPÓŁ-BYCIA I WSPÓLNOTOWOŚCI”
AUTORKA: Aneta Lehmann (Wydział Architektury i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
PROMOTOR: prof. Jacek Dominiczak

© Aneta Lehmann

potrzeby społeczne i kulturalne

Prace nagrodzone ex aequo drugą nagrodą to magisterskie projekty dyplomowe Anety LehmannPauliny Borysik. „Dobra samotność. Architektura współ-bycia i wspólnotowości” Anety Lehmann to praca obroniona w 2019 roku i przygotowana na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pod kierunkiem prof. Jacka Dominiczaka [zob. A&B 12/2020]. Nagrodzony projekt architektoniczno-urbanistycznym, pozwala w pełni czerpać z hojności samotności, nie popadając jednocześnie w uścisk dojmującego osamotnienia. Koncepcja bazuje na wypracowaniu zalążka nowego miasta – seed of the city – projektowanego w duchu dialogu, miasta w mieście. Organizacja przestrzenna „Dobrej samotności” jest pewnego rodzaju urbanistycznym fraktalem, który z miasta wydziela kwartał, kwartał dzieli na mniejsze części, a w każdej z nich wyznacza kolejne miejskie struktury.

II nagroda (ex aequo),
proj.: Aneta Lehmann

II nagroda (ex aequo), „ARCHITEKTURA WSPÓŁ-BYCIA I WSPÓLNOTOWOŚCI”

© Aneta Lehmann

Projekt doceniliśmy za wartości społeczne i poszukiwania odpowiedzi na potrzeby współczesnego człowieka. Zwróciliśmy uwagę na umiejętne połączenie wnętrza z zewnętrzem — strefy mikro z przestrzenią urbanistyczną, będące trafną odpowiedzią na poszukiwanie balansu między prywatnością a uczestnictwem w życiu społeczności. Koncepcja zwraca uwagę na często pomijany w tego typu projektach aspekt wyciszenia i samotności, które zwykle giną w projektach co-housingowych, zorientowanych przede wszystkim na wspólnotowość i przebywanie razem.

II Nagroda. Paulina
Borysik

II nagroda (ex aequo), proj.: Paulina Borysik
PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY: 2019) — „ZAKOLE SZTUKI”
AUTORKA: Paulina Borysik (Wydział Architektury i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
PROMOTOR: dr hab. Jan Sikora prof. ASP

© Paulina Borysik

Równorzędną nagrodę otrzymał przygotowany pod opieką dr hab. Jan Sikora projekt Pauliny Borysik pt. „Zakole Sztuki”, obroniony w 2019 roku również na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku [zob. A&B 03/2021]. Zakole Sztuki to projekt adaptacji poprzemysłowego budynku dawnej piekarni znajdującego się w Dzielnicy Stogi w Gdańsku. Planowany przez autorkę inkubator sztuki i kultury stwarza korzystne warunki do rozwoju zdegradowanego obszaru. Reorganizacja przestrzeni nieużytkowanych, koncepcja wnętrz i terenów wokół budynku mają zapewnić nową jakość, świeżość i prestiż miejsca.

II nagroda (ex aequo),
proj.: Paulina Borysik

II nagroda (ex aequo), „ZAKOLE SZTUKI”

© Paulina Borysik

Projekt został nagrodzony między innymi za wykorzystanie istniejącego, lokalnego potencjału i próbę wzmacniania jego działania przy zastosowaniu prostych środków. Koncepcja nie proponuje rewolucji, a uzupełnienie istniejących rozwiązań, co jest jej niewątpliwą zaletą. Buduje wyrazisty znak w przestrzeni i uzupełnia w zrównoważony sposób istniejącą zabudowę.

 

III nagroda, proj.:
Weronika Cwanek

III nagroda, proj.: Weronika Cwanek
PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA (ROK OBRONY: 2019) — „DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 55 W KRAKOWIE”
AUTORKA: Weronika Cwanek (Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie)
PROMOTORKA: prof. dr hab. Beata Gibała‑Kapecka

© Weronika Cwanek

empatyczne metody projektowe

Trzecią nagrodę, za empatyczne i skierowane ku użytkownikom metody projektowe otrzymała Weronika Cwanek, autorka obronionej w 2019 roku pracy licencjackiej pt. „Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej 55 w Krakowie” [zob. A&B 09/2021]. Dyplom przygotowany pod kierunkiem prof. Beaty Gibały‑Kapeckiej na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie dotyczy projektu wnętrz i aranżacji krakowskiego Domu Pomocy Społecznej na podstawie metody Evidence-Based Design. Jak mówi autorka — główną ideą pracy jest ukazanie, że wnętrze może poprawiać stan zdrowia osoby chorej.

 

Dom Pomocy
Społecznej. Weronika Cwanek

III nagroda dla projektu Domu Pomocy Społecznej

© Weronika Cwanek

Przy ocenie pracy zwróciliśmy uwagę na podejście projektowe zakładające szukanie odpowiedzi na realnie istniejące problemy i potrzeby mieszkańców. Projekt przy pomocy prostych, łatwych w wykonaniu, ale także utrzymaniu materiałów stara się zbudować bardziej przyjazną przestrzeń, ułatwiającą codziennie funkcjonowanie. Uznanie budzi wrażliwość na potrzeby pensjonariuszy i zróżnicowanie służących im przestrzeni oraz umiejętne połącznenie aspektów estetycznych, psychologicznych i funkcjonalnych. Wątpliwości natomiast niesie ze sobą ciężki i wyrazisty wzór pojawiający się na wielu płaszczyznach, który zdaje się przytłaczać kolory, wyróżniające poszczególne przestrzenie.

***

Nagrodzone w pierwszej edycji konkursu „Najlepszy Dyplom WNĘTRZA” projekty łączy aspekt prospołeczny. Każda z autorek na swój sposób poruszyła temat architektury i jej oddziaływania na użytkowników. Projekty z jednej strony umożliwiają rozwój duchowy, wyciszenie i doznanie dobrej samotności, a z drugiej kładą nacisk na wspólnotowość, potrzeby mieszkańców, kulturę i rozwój zapomnianych części miast poprzez wykorzystanie lokalnego potencjału. Gratulujemy wszystkim finalistkom konkursu, których prace w minionym roku akademickim opublikowaliśmy na łamach magazynu i portalu A&B. Laureatki pierwszej edycji otrzymają od nas pamiątkowe dyplomy, prenumeratę miesięcznika A&B oraz nagrody książkowe. Natomiast wyniki Nagrody Publiczności podamy po weryfikacji poprawności oddanych głosów.

Kolejna edycja konkursu Najlepszy Dyplom WNĘTRZA już wystartowała — do udziału w niej zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów architektury wnętrz i kierunków projektowych z lat 2020-2022. Przypominamy także o drugiej kategorii konkursowej — Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA, która, nieustannie od 2012 roku gromadzi najlepsze projekty z zakresu architektury!

 

 Dobrawa Bies

Ilustracje: © Autorzy | archiwum A&B

W obradach jury uczestniczyły redaktorki i redaktorzy A&B: Małgorzata Tomczak (redaktorka naczelna),
Ola Kloc, Dobrawa Bies, Marta Kulawik, Jakub Głaz i Kacper Kępiński.

Głos został już oddany

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Stal COR-TEN®. Naturalne piękno
Dachy, akcesoria dachowe – trendy 2022