Zobacz w portalu A&B!
BIM Toolbox Paneltech – Paneltech inwestuje w technologię BIM!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy

17 kwietnia '20

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stawka domyślna opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ma wynieść 598 PLN. Obecnie jest ona równa 107 PLN.

Zwolnieni z opłaty będą właściciele i użytkownicy wieczystych nieruchomości. Stawkę w pełnej wysokości zapłacą wnioskodawcy niespełniający powyższych kryteriów, bez względu na to, czy planują wybudowanie budynku mieszkalnego.

Celem zmiany jest ograniczenie nadmiernej ilości napływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, które nie mają wyraźnego celu społecznogospodarczego. Wiele wniosków składanych jest jedynie po to, by uzyskać informacje o możliwości budowania na danej działce. Obecnie możliwość wnioskowania ma każdy nawet osoby, które nie posiadają żadnych praw do danej nieruchomości. Wyższe opłaty mają wpłynąć pozytywnie na stan finansów gmin, poprzez częściowe sfinansowanie prowadzenia tych postępowań z wpływów z opłaty skarbowej.


Z chwilą wejścia planu miejscowego w życie (na terenie, na którym była tzw. luka planistyczna) wartość nieruchomości może być uzależniona m.in. od wydanych decyzji o warunkach zabudowy, co w efekcie niweczy zasadność ustalenia opłaty planistycznej, bowiem drastycznie zaniża jej wartość lub w ogóle uniemożliwia jej naliczenie czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

oprac. red. 

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE